Sverige langt foran Norge i solkraft-utbygging. Nå kan forspranget bli enda større

Fjerner solskatt.

En regelendring i Sverige gjør at langt flere tak kan få solceller.
En regelendring i Sverige gjør at langt flere tak kan få solceller. (Bilde: www.svensksolenergi.se)

Fjerner solskatt.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Svenske myndigheter kunngjorde mandag at de har som mål å fjerne skatten på all egenkonsumert solkraft. Det vil si solkraft som brukes i samme bygg som den produseres.

– Det kommer til å bli bedre forutsetninger for solceller på hver eneste skole, idrettshall og lager i Sverige. Solkraften er en viktig puslebit i målet om 100 prosent fornybar elproduksjon, uttalte Sveriges klimaminister Isabella Lövin i en pressemelding.

Endringene som ble kunngjort, vil ikke ha noe å si for de små anleggene vanlige husstander har på taket. Anlegg under 255 kW har nemlig allerede fått skattefritak for strømmen de selv bruker. 

Problemet har vært for de større anleggene. Grensen på 255 kW har nemlig gjeldt ikke per anlegg, men per juridiske person. Disse har gjerne flere anlegg hver.

Grensen på 255 kW nås fort for for eksempel kommuner, store butikkjeder og eiere av flere lagerhaller eller sykehus. De har i praksis bare kunnet bygge ut 255 kW til sammen, og det er ikke mye. Dermed har store flater blitt stående ubrukt fordi utbygging av solkraft ikke ville være lønnsomt, siden eierne har måttet betale skatt av strømmen de bruker.

Dette endres nå. Om man eier flere anlegg som er mindre enn 255 kW, men der den samlede effekten av alle anleggene overstiger 255 kW, senkes energiskatten fra dagens 29,2 svenske øre/kWh til 0,5 øre kWh på den egenkonsumerte strømmen fra og med 1. juli neste år.

Enkeltanlegg som er større enn 255 kW vil imidlertid fremdeles måtte betale solskatt.

Svært fornøyd

Samtidig kunngjorde den svenske regjeringen at den vil forsøke å påvirke EU-kommisjonen til å tillate å fjerne skatten på egenkonsumert solkraft fullstendig, uten at dette blir ansett å være i strid med statsstøtteregelverket. Begrunnelsen fra svenske myndigheter er at de vil legge til rette for å nå målene fra klimaavtalen i Paris.

Johan Lindahl, som er talsmann for bransjeforeningen Svensk Solenergi, er svært fornøyd med endringen.

– Å få endret dette har vært det absolutt viktigste spørsmålet for solkraftbransjen i Sverige. Det finnes mange store eiendomsbesittere i Sverige som har bygget solkraft, men som ikke kan bygge mer når de nærmer seg 255 kW. Når dette hinderet nå fjernes, kan de bygge ut på en større andel av sine eiendommer, sier Lindahl til Teknisk Ukeblad.

Sverige leder stort

Ved utgangen av 2015 var det ifølge Lindahl til sammen bygget ut om lag 127 MW solkraft i Sverige. Hele 47 MW av dette ble bygget i fjor. Lindahl sier tallene for i år ennå ikke er klare, men han regner med at veksten har fortsatt og at den vil fortsette også neste år.

Til sammenligning var det ved årsskiftet kun bygget ut 2,45 MW solkraft i Norge. Selv om det har blitt bygget en rekke anlegg i år, ligger Norge fremdeles milevis bak Sverige.

I tillegg til å droppe skatten på egenkonsumert solkraft har svenske myndigheter en lang liste med ulike støttemuligheter og fordeler for solkraftutbyggerne.

Man kan få investeringsstøtte til solcellepaneler, støtte til energilagring av solkraften og momsfritak og skattefritak for salg av solstrøm man ikke bruker selv.

Til forskjell fra i Norge får også de minste anleggene elsertifikater. Der er det nemlig gratis å søke. I Norge må alle, også de minste anleggene, betale et søknadsgebyr på minst 15.000 kroner. Det gjør elsertifikater ulønnsomt for husstandsanlegg i her i landet.  De kan imidlertid få støtte av Enova og ekstrastøtte i enkelte kommuner.

Norske strømkunder betaler

Når det blir mer lukrativt å bygge mer solkraft i Sverige, må norske strømkunder betale deler av regningen gjennom det elsertifikatsystemet. Den deles nemlig 50/50, selv om det bor langt flere folk i Sverige enn i Norge.

– Man kan vel se det slik at norske strømkunder subsidierer solkraft i Sverige. Men jeg mener det er en feil vinkling på saken. I Norge har man i praksis bestemt at små solkraftanlegg ikke skal få elsertifikater siden det koster 15.000 kroner å søke om å få elsertifikater. Så dette handler mer om at man i Norge nedprioriterer solkraften, sier Lindahl.

Han understreker også at mengden solkraft som norske strømkunder subsidierer i Sverige, er forsvinnende liten om man ser det opp mot antall elsertifikater som utstedes av de andre energislagene, først og fremst vindkraft og vannkraft.

– Hittil i år har solkraften kun stått for om lag 0,3 prosent av elsertifikatene som er utstedt, understreker han.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå