INDUSTRI

Studie hevdet skip er blitt mindre energieffektive på 25 år. – Tull, mener norsk rederi

Mener å kunne dokumentere en dobling av energieffektiviteten.

Stavange-rederiet Solvang har målt energieffektivitet i sine skip i mange generasjoner. De mener konklusjonene fra den nederlandske studien om dårligere energieffektivitet i skip er feil. Her gasskipet Clipper Posh.
Stavange-rederiet Solvang har målt energieffektivitet i sine skip i mange generasjoner. De mener konklusjonene fra den nederlandske studien om dårligere energieffektivitet i skip er feil. Her gasskipet Clipper Posh. Bilde: Solvang
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
2. juni 2015 - 08:34

Rederiet Solvang har gått grundig igjennom energibruk for sin skip et historisk perspektiv. De er ikke i tvil: Skipene er veldig mye bedre nå enn for noen år siden.

Rederiet er overbevist om at dette gjelder for andre skip også. Det synet støtter Marintek.

NL-rapport

TU refererte for noen uker siden til en studie utført av det renommerte Delft-universitet i Nederland som hevdet at skip i løpet av de siste 25 år er blitt 10 prosent mindre energieffektive.

Påstandene falt ikke i god jord. TU-lesere og bransjen protesterer og DNV GL tvilte på tallene. Rapporten og beregningsmetodene blir tilbakevist av bransjen.

Les også: Fungerer over all forventning - bestiller hybridferge nummer tre

Forskningssjef Anders Valland, Marintek
FramtidsverktøyForskningssjef maritime energisystemer i Marintek, Anders Valland. Tore Stensvold

Framtidsverktøy

Marintek påpeker at energi-effektivitetsindeksen (EEDI) ikke kan brukes i en historisk sammenheng, slik Delft gjør i sine beregninger.

– Indeksen har ikke eksistert tidligere. EEDI er utviklet som et styrende verktøy for å få mer effektive skip i framtida, påpeker Anders Valland, forskningsleder maritime energisystemer ved Marintek.

I 2008 innførte den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO Energy Efficiency Design Index (EEDI). Målet var å bidra til å gjøre skip 20 prosent mer effektive sammenlignet gjennomsnittet for 1999–2008.

– EEDI er et levende dokument. Grensende og verdiene flyttes hele tiden. Det kan derfor ikke brukes om historien før EEDI ble innført, sier Valland.

Les også: Har ventet på påbud siden 1994 - nå skal salget av disse endelig ta av

Blå søyler i grafen viser hvordan drivstofforbruket er halvert fra 1979 til i dag for store LPG-skip som går med full last i 16 knop. De grønne søylene viser hvordan NOx-utslippene er gått ned fra 0,51 gram per tonn last per nautiske mil til 0,18 gram.
Blå søyler i grafen viser hvordan drivstofforbruket er halvert fra 1979 til i dag for store LPG-skip som går med full last i 16 knop. De grønne søylene viser hvordan NOx-utslippene er gått ned fra 0,51 gram per tonn last per nautiske mil til 0,18 gram. Solvang/Kjersti Magnussen, TU

Måler løsninger

Valland sier at EEDI kan brukes til å finne løsninger som oppfyller tekniske standarder og gi gode resultater, det vil si økt energieffektivitet.

Det er en trappesats i EEDI som sier noe om hvor lang tid det skal brukes på å oppnå så og så gode verdier.

– Dette vil både gi en god EEDI og en faktisk økning i energieffektivitet, påpeker Valland.

Marintek mener det er fornuftig å finne frem til skipsdesign som har mindre motstand per fraktet tonn, og dermed behov for mindre maskineri installert.

Les også: Cruiseskipet er 347 meter langt. Det kan navigere med 4 centimeters margin

Målinger av CO2-utslipp fra Solvang-drevne store LPG-skip viser mer enn en halvering fra 1979 til i dag. Solvang/Kjersti Magnussen,TU

Misforstått ved Delft

Flåtedirektør Tor Øyvind Ask i Stavanger-rederiet Solvang ASA sier at Delfts måte å bruke EEDI får stå for deres egen regning. Solvangs tall er basert på daglige målinger gjennom en årrekke.

– Indeksen er svært forenklet i studien. Flere data er neglisjert, som for eksempel justering for energioptimaliserende tiltak. Den tar heller ikke hensyn til at skip i flere segmenter har senket farten de siste årene på grunn av svært dårlige rater, sier Ask.

– En slik indeks kan heller ikke vise at motoroptimaliseringer den senere tid handler om redusere skadelig utslipp av NOx. Tallene i studien er riktige, men resultatene er manglende og konklusjonen feil.

Les også: Målet: Norge skal være verdensledende på miljøvennlige skip

Flåtesjef Tor Øyvind Ask i Solvang ASA. Rederiet har en flåte på 19 gasskip og har to nye under bygging med levering i løpet av året.
Stille evolusjonFlåtesjef Tor Øyvind Ask i Solvang ASA. Rederiet har en flåte på 19 gasskip og har to nye under bygging med levering i løpet av året. Solvang

Stille evolusjon

Han er soleklar: Skip i den internasjonale handelsflåten er blitt langt mer miljøvennlige. Han mener det er skjedd en stille evolusjon.

– Evolusjonen har skjedd i tråd med økende miljøfokus og strengere krav, samt at prisen på drivstoff, er firedoblet i perioden 2004–2014. Siden bunkersolje er den største kostnaden, er det derfor meningsløst at rederier ikke har fokus på å redusere forbruket for å være konkurransedyktige, sier Ask.

Han mener dette har skjedd i stillhet fordi media ikke har vært opptatt av dette.

– Media har stort sett fokusert på de negative sidene for denne typen skipsfart, med manglende kunnskap og ensidig fokus.

Tonn last/distanse

Rederiforbundet og andre i næringen peker stadig på at skip er den mest effektive og miljøvennlige måten å frakte gods på. Skip bruker en brøkdel av energi i utført arbeid i forhold til vei -og lufttransport.

– Effektivitet målt på bakgrunn av mengde drivstoff brukt per nautisk mil for å frakte ett tonn last gir det reelle arbeidet utført og er den beste indikatoren på effektivitet, sier skipsingeniør Alexander Grødeland i Solvang.

Han har gått gjennom historiske data og analysert rederiets skip opp gjennom historien.

Les også: Kvitbjørn og Kvitnos blir verdens mest miljøvennlige godsskip

Solvangs to LPG-skip Clipper Quito og Clipper Victory laster om ute til havs. Clipper Victory er på 75.000 m3 og er bygget i 2009 ved Hyundai Heavy Industries. Clipper Quioto er på 84.000 m3 og er bygget i 2013 ved samme verft i Korea.
Solvangs to LPG-skip Clipper Quito og Clipper Victory laster om ute til havs. Clipper Victory er på 75.000 m3 og er bygget i 2009 ved Hyundai Heavy Industries. Clipper Quioto er på 84.000 m3 og er bygget i 2013 ved samme verft i Korea. Solvang/Alfredo Maiquez

Målt i fem generasjoner

Solvang har en flåte på 19 gasskip og to nye under bygging. Gjennomsnittsalderen på flåten ligger på rundt 6 år.

Rederiet har imidlertid eksistert siden 1935 og har mange generasjoner skip å bygge sine statistiske data på.

Solvang har sammenlignet tall for fem generasjoner LPG-skip fra 1979 til 2015. Alle skip har vært bygget og driftet av Solvang og har lastekapasitet på 54.000 – 60.000 kubikkmeter.

– På 35 år har effektiviteten blitt nær fordoblet. Et skip bygd i dag trenger bare nær halvparten av drivstoffet for å gjøre samme arbeid som et skip som ble bygd i 1979. Skipene har samme lastekapasitet, så forbedringen er ikke på bakgrunn av skalafordel, men ren optimalisering, sier Ask.

Optimaliseringer

Reduksjon i utklippene er resultat av en blanding av optimalisering og forbedring av skrog og propell, bunnstoff, varmegjenvinning og motoroptimalisering.

– Studien gjort av Delft, som har motorkapasitet som en av de viktigste parameterne, viser heller ikke til at motoroptimalisering de siste årene stort sett har fokusert på å redusere skadelig NOx-utslipp, som også er mer enn halvert på 35 år, sier Ask.

Han påpeker også at også CO2-utslippene er 50 prosent lavere ettersom drivstofforbruket er halvert. På miljøsiden har strengere utslippskrav fått flere rederier til å investere i anlegg for eksosrensing (scrubbere) som fjerner svovel og sotpartikler fra eksos.

 I Solvangs flåte er en av tre nå utstyrt med scrubber. Rederiets skip Clipper Quito ble for to år siden   belønnet med prisen Significant Ship 2013 av The Royal Association of Naval Architects (ECO LPG carrier).

Les også: ABB lanserte sin første i 1987 - nå kommer en ny generasjon azipoder

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.