KARRIEREARBEIDSLIV

Studentsamskipnad saksøker entreprenører for 200 millioner

Full krangel om stabiliteten i studentboligprosjekt.

 Studentbyen Grønneviksøren skulle bli ferdig i 2010/2011, men er innflytningsklar først 15 august 2013.
Studentbyen Grønneviksøren skulle bli ferdig i 2010/2011, men er innflytningsklar først 15 august 2013. Bilde: SIB

Studentbyen Grønneviksøren

  • 727 lavenergi studentboliger på Grønneviksøren i Bergen
  • Nord-Europas største boligmodulprosjekt
  • Prosjektet ligger til ved utløpet av Store Lungegårdsvann sentralt i Bergen,  består av Møllendalsveien 52 og 54, og bygges i inntil 8 etasjer.
  • Bruk av miljøvennlig fjernvarme til all oppvarming
  • Bruksareal på 20.750 m2
  • Innflytningsklar fra 15 august 2013

I juli stevnet Studnesamskipnaden i Bergen (Sib) underleverandørene Multiconsult og Norsk Betongindustri (Nobi) for 200 millioner kroner.

De mener at underleverandørene skal ta ansvar for grove feil ved bæresystemet i byggene på Grønneviksøren i Bergen.

Underdimensjonert

Konstruksjonsfeilen går på husets globale stabilitet og svært underdimensjonerte svalganger. Bygget var nesten ferdig da det ble oppdaget at husene i studentbyen ikke kunne tåle vind på mer enn 18 meter i sekundet.

Boligprosjektet basert på prefabrikkerte moduler skulle koste 450 millioner kroner og avsluttes tidlig i 2012.

I stedet er det innflytningsklart først denne måneden, og kostnadene kom på 650 millioner kroner. Ombyggingen inkluderte både pæling og montering av forsterkninger i bygningskropp.

Forsinkelsene underveis skyldes også at morselskapet til totalentreprenøren, Faktor Industrier, gikk konkurs i september 2011.

Les også: Bergen får verdens høyeste trebygg

Har ikke gjort noe feil

Administrerende direktør i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen, sier at de ikke forstår hvorfor de blir stevnet og at de hadde en relativt liten rolle i prosjektet, og intet koordineringsansvar.

– Vi leverte rådgivning på bygningsteknikk, geoteknikk og ventilasjon. Vi laget også konseptet for stabiliteten i ferdig tilstand, men det var andre som prosjekterte, produserte og monterte de prefabrikkerte elementene som det er funnet feil ved.

Han sier at de flere ganger uttrykte bekymring for innholdet i leveransene fra andre aktører i prosjektet og oppfordret totalentreprenøren til å følge opp.

Administrerende direktør i Multiconsult Christian Nørgaard Madsen mener de hadde en relativt liten rolle i prosjektet på Grønneviksøren. Til venstre kommunikasjonssjef Gaute Christensen. Maria Amelie

Uheldig med konkurs

Nørgaard Madsen sier det er uheldig at morselskapet Faktor Eiendom gikk konkurs.

Ifølge ham har Sib gitt kunstig åndedrett til Faktor Industrier så lenge at de ble ferdige med prosjektet.

– Hadde de ikke vært på randen av konkurs så ville det vært mer riktig juridisk at Sib stevnet Faktor industrier som så kunne gå videre til underleverandører. I stedet har Sib stevnet to av underleverandørene direkte, og tilsynelatende lukket øynene for de feil og det ansvar som ligger hos totalentreprenøren.

Les også: Seks av ti offentlige bygg må utbedres  

Regnet på det mange ganger

Nørgaard Madsen sier at de underveis og i stevningen er blitt beskyldt for at det opprinnelige globale stabilitetskonseptet var feil og umulig å oppfylle. Han vil ha dialog med alle parter.

– Vi har regnet på det konseptet mange ganger internt. I tillegg har et eksternt velrenommert firma sett på det. Deres rapport om våre beregninger ble sendt over til Sib høsten 2012, men vi har ikke fått noen tilbakemelding på det selv om vi har etterlyst det. Rapporten slår fast at hadde studentbyen blitt produsert etter det opprinnelige stabilitetskonseptet så ville det vært stabilt.

Direktøren opplyser ikke hvilket eksternt firma som skrev rapporten.

Administrerende direktør i Sib, Per Kristian Knutsen, bekrefter at de har mottatt rapporten.

– Rapporten som de sendte oss har vi fått. Den er etter vår mening basert på uriktige forutsetninger. Vi har flere kompetente firmaer som støtter vårt syn. Vi ønsker nå å avvente tilsvar fra de saksøkte firma og så vurdere dette nærmere. På nåværende tidspunkt ønsker vi således ikke å gi tilgang til saksdokumentene.

Skrev under kontrollerklæring

Knutsen sier at de var klar over at Multiconsult ikke hadde koordineringsansvaret for prosjektet, men mener likevel at de var langt mer involvert enn de selv påstår.

– Multiconsult hadde ansvarsrett for global stabilitet i prosjektet og skrev også under kontrollerklæring for dette for studentbyens kvartal A da dette var ferdig høsten 2010. Noen måneder senere avdekket en annen konsulent at det var gjort feil i stabilitetsberegningene og det måtte gjøres store endringer i bygget for å oppfylle kravet til stabilitet, sier Knutsen.

Han sier at dette medførte betydelige merkostnader og det er dekning av disse saken dreier seg om.

Han mener også det er viktig å ta i betraktning at Multiconsult jobbet nært sammen med Faktor industrier da de startet opp med modulbaserte bygg.

– Når vi valgte Faktor industrier som leverandør var det Multiconsults sterke deltagelse som ga kredibilitet til at de teknisk ville levere et tilfredsstillende bygg.

Teknisk Ukeblad var i kontakt med daglig leder i Faktor Industrier, Johann Bernhard Stenrød. Han ønsket ikke å uttale seg og henviste til Sib.

Les også: Nå skal det bli enklere å bruke fiberarmering

Har fått uriktig informasjon

Multiconsult mener at Sib har fått uriktig informasjon.

I en epost til Teknisk Ukeblad ønsker de å presisere:

"Hvis SIB har en oppfatning om at kvartal A var ferdig høsten 2010, må dette bero på en misforståelse.  At SIB knytter ferdigstillelse av kvartal A opp mot vår kontrollerklæring for global stabilitet i oktober 2010, tyder dessuten på at administrasjonen i SIB har fått uriktig og mangelfull informasjon om prosjektet og om hvordan byggeprosesser gjennomføres."

Oppdaget feilene

I 2011/2012 ble konstruksjonsfeilen i byggene oppdaget. Nørgaard Madsen sier at Sib presset dem til da å garantere å finne en løsning.

– De ønsket at prosjektet skulle ferdigstilles til august 2012 med de materialene som allerede var levert til byggeplassen. Vi svarte at vi ikke kunne være med på det fordi vi ikke visste hva som har blitt laget av Nobi. For å være på den sikre siden måtte man da starte byggingen på nytt, sier han.

Et eksternt rådgiverfirma ble koblet inn for å evaluere byggene. Det var firmaet Dr. techn. Olav Olsen.

Administrerende direktør Olav Weider ønsker ikke å kommentere saken utover at de bisto med ekspertise i prosjektet.

– Det er riktig at Dr. techn. Olav Olsen siden årsskiftet 2011/2012 har vært engasjert i Grønneviksørenprosjektet med byggeteknisk verifikasjon, rådgivning og prosjektering.  Vi har satt pris at vi gjennom vår ekspertise på konstruksjonsteknikk har fått anledning til å bidra til å forbedre boligsituasjonen for studentene i Bergen, sier Weider.

Han presiserer at selskapet ikke har vært involvert i ombyggingsarbeidet i etterkant.

Les også: NTNU spør tidligere studenter om bolighjelp

Skulle prosjektere, men døde

Svein-Dag Karlstad, advokat til Nobi, som også er stevnet av Sib, sier at Nobi påtok seg å prosjektere, produsere og montere prefabrikkerte løsninger i betong for svalgangselementer, trapper, heissjakter og søyler samt avstivende skråstag i stål.

– Prosjekteringen ble utført av enkeltmannsforetaket Per Thomas Pedersen MNIF. Personen bak det døde dessverre i det tidsrommet problemene ble oppdaget. Pedersen skulle prosjektere i henhold til oppgaver over laster levert av Multiconsult, og Nobi har dermed oppfattet det slik at Multiconsult var ansvarlig for den byggtekniske prosjekteringen inkludert global stabilitet, sier Karlstad.

Var uenige om ansvaret

Karlstad legger til at Nobi i ettertid har erfart at Faktor Industrier og Multiconsult var uenige.

– Nobi erfarer at disse to aktørene var uenige om Multiconsults engasjement omfattet et ansvar for å kontrollere og inkorporere delprosjekteringen fra Nobi i den totale sikkerhetsvurderingen, sier Karlstad. 

Han sier at de var også uenige om Multiconsult skulle koordinere all prosjektering, eller om dette ansvaret lå hos Faktor Industrier.

– For øvrig har Nobi hele tiden erkjent ansvar for å bekoste forsterkninger av enkeltstående konstruksjonsdeler hvor det er påvist underdimensjonering og hvor dette skyldes Nobi. Problemet er at Faktor Industrier og Multiconsult ikke har vært villig til å vurdere dette fordi man uansett har vært nødt til å velge et helt nytt konsept.

Karlstad sier at de i gang med å forberede et tilsvar som sendes innen 31 september.

Les også:

Satser på passivhus i studentbyer

Norges høyeste trehus blir studentboliger

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.