INDUSTRI

«Strålingen er kronisk høy slik at leiligheten blir omtrent som en mikrobølgeovn»

Leilighetseier ville ikke ha smart vannmåler, men tapte i retten.

Oslo-sameiet har installert tysk-produserte varmtvannsmålere av typen domaqua M radio fra Ista. En leilighetseiere ville ikke ha måleren, men tapte i retten.
Oslo-sameiet har installert tysk-produserte varmtvannsmålere av typen domaqua M radio fra Ista. En leilighetseiere ville ikke ha måleren, men tapte i retten. Foto: Ista Norge

Et Oslo-sameie har de siste årene installert nye, smarte varmtvannmålere i alle bortsett fra én leilighet. En leilighetseier har imidlertid over lengre tid nektet å få ny vannmåler.

Rett før jul gikk sameiet rettens vei for å få tilgang til mannens leilighet – slik at måleren kunne bli installert.

Sameiet vant nylig saken hos Oslo byfogdembete. Dommeren avviste eierens påstander om helseskadelig stråling og manglende datasikkerhet.

«som en mikrobølgeovn»

Eiere av leiligheten argumentere i retten med at sameiet må respektere den private eiendomsretten. Han argumenterte videre med at tilgang til leiligheten for å installere varmtvannsmåleren var i strid med både eierseksjonsloven og grunnloven.

Leilighetseieren mente videre at det var betydelig negativ helseeffekt knyttet til systemet fra Ista.

«Målerverdiene skal sendes trådløst og strålingen er kronisk høy slik at leiligheten blir omtrent som en mikrobølgeovn», påstod eieren ifølge kjennelsen.

Han mente også at smartmåleren var i strid med regler for personvern og datasikkerhet.

Eieren hevdet at løsningen åpnet for overvåkning av når han var hjemme og at kriminelle kunne skaffe seg tilgang til denne informasjonen.

– Ansvarlig for sykdom

Leilighetseieren opplyste til retten at han har høyere teknisk utdanning, er teknisk orientert og jobber som teknisk ansvarlig.

Eieren mente at sameiets begjæring om tilgang til leiligheten måtte avvises. Han påstod videre at dersom et familiemedlem skulle utvikle kreft eller andre sykdommer, så var sameiet ansvarlig for skader og utgifter.

Han krevde også erstatning for plager eller skader som kan knyttes til smartmålere installert i nærheten av leiligheten.

Hadde installert egen bereder

Sameiet avviste at forhold knyttet til personvern, datasikkerhet og strålingsfare kunne hindre installasjon av nye vannmålere.

De argumenterte også med at sameiet måtte få tilgang til leiligheten, siden eiere hadde opplyst at han selv hadde installert egen varmtvannsbereder og stengt varmtvannstilførselen fra sameiet til leiligheten.

1/200-del av sendestyrken til mobiltelefon

Dommeren viste til at den smarte vannmåleren stråler langt mindre enn annet elektronisk utstyr som det er vanlig å omgi seg med.

«Retten finner etter bevisførselen sannsynliggjort at Ista-måleren sender ett 'telegram' med en varighet på mindre enn 10 msek hver dag. Sendestyrken er opplyst å være lavere enn 10mW, som er 1/200-del av sendestyrken til en mobiltelefon, 1/400-del av styrken til en WiFi-router og 1/50-del av sendestyrken til en standard AMS-strømmåler som det er vedtatt at skal installeres i samtlige norske hjem innen 1. januar 2019», skriver dommeren i kjennelsen.

Dommeren viste til en erklæring fra Ista Norge, som ble lagt frem i retten. Strålingen ble omtalt som ubetydelig sammenliknet med de grenseverdiene som Statens Strålevern anbefaler.

Retten viste også til at de fleste boenheter i dag inneholder WiFi-router samt én eller flere mobiltelefoner. Leilighetseieren bekreftet også at han hadde mobiltelefon.

Avviste overvåkningspåstand

Retten avviste også påstanden om manglende datasikkerhet. Dommeren penkte på at Ista Norge, som leverer vannmåleren, er underlagt norsk personvernlovgivning.

«(navn fjernet, red.anm) henvisning til at opplysningene potensielt kan benyttes til overvåkning av en families rutiner med dusjing, kaffekoking osv. er ikke tilstrekkelig til å gjøre beslutningen om installering av de aktuelle målerne ugyldig», skriver dommeren videre.

Etter en samlet vurdering kom dommeren frem til at sameiet hadde krav på tilgang til leiligheten for å få installert ny varmtvannsmåler. Leilighetseieren må i tillegg betale 67.000 kroner i saksomkostninger.

Verken sameiets styreleder eller deres prosessfullmektig, OBOS-advokat Stig André Kolstad ønsker å kommentere saken.

Leilighetseieren forteller til Teknisk Ukeblad at han er svært uenig i avgjørelsen. Han forteller at måleren nå er installert i leiligheten mot hans vilje. 

Varmtvannsmåling blir mer vanlig

Norgessjefen for Ista, Espen Karlsholmen, forteller at de er trygge på leveransen av vannmålerne til sameiet.

– Rekkevidden på systemer som våre er svært lav, derav den lave strålingen. Vi har effektiv rekkevidde i et bygg på 8-10 meter, forteller han til Teknisk Ukeblad.

Individuell måling av varmtvannsforbruk, vil bli langt vanligere i fremtiden, forteller han. I en rekke land er det lovpålagt gjennom EUs Energieffektiviseringsdirektiv.

– Dette er vedtatt også i Norge, men man diskuterer lokale tilpasninger og det er ikke bestemt når det vil tre i kraft. Energieffektiviseringsdirektivet vil medføre installasjon av systemer som våre i nærmere 500.000 leiligheter. Det er allerede bestemt at målere som selges til dette formålet skal være fjernavleste, forteller Karlsholmen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.