BYGG

Støtter ti års boliggaranti

NESTEN: Beboerne i Rolf Hofmos borettslag, som AF Gruppen nettopp har ferdigstilt for OBOS, må nøye seg med eksisterende garantier. Men nå forbereder byggenæringen langt bedre garantiordninger for boliger.
NESTEN: Beboerne i Rolf Hofmos borettslag, som AF Gruppen nettopp har ferdigstilt for OBOS, må nøye seg med eksisterende garantier. Men nå forbereder byggenæringen langt bedre garantiordninger for boliger. Bilde: AF Gruppen

Byggskader

SINTEF Byggforsk deler byggskader i to hovedgrupper: Byggskader og byggfeil.

Byggskader er negativt avvik som framkommer gjennom redusert funksjonalitet eller yteevne, med nedgradering, nyinvestering eller øking av forutsatte vedlikeholdskostnader som følge.

Byggfeil er avvik eller svikt som ikke aksepteres av byggeier eller tiltakshaver, bygningsmyndighetene eller andre berørte parter.

Kilde: Byggforskserien, blad 700.110

Dette er saken

Tidligere Skanska-direktør Geir M. Aarstad, nå CEO i Al Rajhi Holdning Group i Saudi-Arabia, uttrykte i TU nr.01/10 at han håpet næringen ville tilby ti års garanti, men at det forutsetter at entreprenørene kommer tidligere inn i prosessen.

I TU nr. 02/10 fulgte Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska opp, og støttet Aarstad. – 10 år bør vi kunne gi, spesielt sett i lys av at det meste vi bygger er designet for å stå fra 50 til 200 år, sa han.

BNL-direktør Ketil Lyng sa da at det vil bli et tema i BNL i løpet av 2010, men at det så langt ikke er drøftet.

Garanti og reklamasjonsfrist

En reklamasjonsfrist bestemmer hvor lenge en boligkjøper kan gjøre krav gjeldende mot utbygger. Hvis kravet er berettiget vil boligkjøperen få rettens medhold i at feilen eller mangelen skal utbedres så sant klagen er fremmet innenfor fristen. Problemer oppstår hvis utbygger er gått konkurs, da er det ingen å rette kravet mot og heller ingen som kan utbedre feilene uten av boligkjøper selv betaler. Reklamasjonsfristen er i dag fem år.

Garanti er, etter bustadoppføringslova, langt mer. Da må utbygger stille med bankgaranti tilsvarende en gitt andel av kjøpsprisen. Denne garantien blir stående selv om utbygger går konkurs eller bedriften på annen måte opphører å eksistere. Dermed er boligkjøperen sikret at feil og mangler kan bli utbedret. I dag gjelder denne tre år, det er forslag om å øke den til fem år.

– Forslaget om ti års garanti på boliger var veldig positivt. Vi støtter forslaget og vi vil ikke dra i bremsen, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Les også:

Skanska vurderer 10 års garanti

– Krev 10 års garanti

Utelukker ikke

AF Gruppen kan bli først ute med ti års garanti. Rønn regner med at konsernet skal starte to eller tre boligprosjekter i egen regi i løpet av 2010.

– Jeg vil ikke utelukke at vi tilbyr ti års garanti i år. Men først må vi få drøfte dette i ledelsen og i styret. Hvis kundene våre ønsker det, vil vi føre slike samtaler, sier Rønn.

Også Veidekke vurderer nå å øke garantitiden på sine boliger.

– Vi har drøftet dette med garantitid. Det er ingen tvil om boliger skal holde vesentlig lenger enn ti år og vi har det under vurdering, sier Terje Venold, konsernsjef i Veidekke. Han avviser å si når forbrukerne kan vente seg en garantiavgjørelse fra Veidekke.

Bransjestandard

– Det kan bli en ny bransjestandard, selv om vi står utenfor Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg går det an ta samtaler, sier Rønn.

Pål Egil Rønn, konsernsjef AF GRuppen
– Det kan bli en ny bransjestandard, selv om vi står utenfor Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg går det an ta samtaler, sier Rønn. INGEN BREMSEKLOSS: Pål Egil Rønn i AF Gruppen sier han liker forslaget om til års garanti på boliger. Joachim Seehusen

Han peker på at byggenæringen hovedsakelig bruker materialer og produkter som er beregnet å holde minst 30 – 40 år.

– Da er det et sykdomstegn for bransjen om vi har problemer med å tilby ti års garanti. Det vil også gjøre det lettere å bli kvitt de useriøse aktørene, påpeker Rønn.

SINTEF Byggforsk anslår at det samlete forbedringspotensialet for byggenæringen ligger mellom syv og 11 prosent av årlige nyinvesteringer, i 2005 var dette 116,5 milliarder kroner. Det betyr byggskader for mellom åtte og 12 milliarder kroner. I tillegg kommer brannskader forårsaket av byggskader eller byggfeil. Brannskadeutbetalingene i 2005 var 3.2 milliarder kroner.

Kvaliteten holder

Terje Venold i Veidekke mener de allerede nå tilbyr tilstrekkelig kvalitet, og avviser bastant at de må øke kvaliteten på sine bygg for å kunne tilby økt garanti.

– Nei, vi må ikke heve kvaliteten, ikke vi i hvert fall.

– Hvorfor kan du da ikke si når en avgjørelse kommer?

– Det er et helt naturlig spørsmål. Vårt utgangspunkt er ikke at man skal puste lettet ut når boligene har holdt i tre år. Gitt at det foreskrevne vedlikeholdet overholdes skal det ikke være noe problem, sier Venold.

Men det er et problem, for mange av feilene og skadene blir ikke oppdaget innenfor gjeldende garantitider. Tall fra SINTEF Byggforsk viser blant annet til at etter fem år er kun halvparten av feilene oppdaget.

– Vi har ikke opplevd at vi har hatt situasjoner av noe omfang i våre boliger. Men vi ser at boligkjøpere nå er mer oppmerksomme på hvem som står bak, sier Venold.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.