OLJE OG GASS

Større CO2-utslipp fra enkelte norske oljefelt enn fra tjæresand

Ifølge beregninger fra norske forskere.

Statfjord er et av feltene med utslipp som ligger langt over snittet på verdensbasis.
Statfjord er et av feltene med utslipp som ligger langt over snittet på verdensbasis. Bilde: Harald Pettersen/Statoil

Professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen UMB (Universitetet i Ås) og forsker Lars Lindholt ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet CO2-utslipp per fat for en rekke felt på norsk sokkel i 2012.

Beregningene viser at produksjonen ved feltene Glitne og Gyda var skitnere enn tjæresandoljen fra Statoils anlegg i Canada, skriver Dagens Næringsliv.

Statfjord over snittet

Det blir dermed for enkelt å påstå at Norge har verdens reneste olje- og gassproduksjon, mener Rosendahl.

– Utslippsintensiteten varierer kraftig på norsk sokkel. Særlig noen av de mindre feltene har høye utslipp. Men også Statfjord, som har forlenget levetiden gjennom et omfattende senfaseprosjekt, ligger klart over gjennomsnittet på verdensbasis. Det viser at det ikke bare gjelder småfelt, sier han.

CO2-avgift

Men professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger er uenig. Han viser til at Norge er det eneste landet i verden med egen CO2-avgift for petroleumsutvinning. Hensynet til klimaet blir dermed ivaretatt av avgiften, mener han.

Heller ikke Norsk olje og gass, lobbyorganisasjonen som står bak påstanden om at Norge har verdens reneste oljeproduksjon, er enig. Organisasjonen tror CO2-utslippene vil falle som følge av den teknologiske utviklingen.

Rosendahls og Lindholts beregninger viser også at noen felt, som Tyrihans og Alvheim, har langt lavere utslipp enn andre felt på verdensbasis, og de norske utslippene ligger under verdensgjennomsnittet.

Les også:

– Verdens største brønnstimuleringsverktøy

1000 milliarder kroner å tjene på norsk sokkel

Tre plattformer har krenget i Norge det siste året  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.