ARKIVNYHETER

Stor jobb til Implenia i Bømlo

Dagens veg mellom  Stokkabekken og Rubbestadneset holder en bedrøvelig standard. Implenia skal gjøre vegen vesentlig bedre hvis det ikke kommer inn klage innen 25. november. Ill.: Statens vegvesen
Dagens veg mellom Stokkabekken og Rubbestadneset holder en bedrøvelig standard. Implenia skal gjøre vegen vesentlig bedre hvis det ikke kommer inn klage innen 25. november. Ill.: Statens vegvesen

Da anbudsfristen gikk ut 20. september hadde bare to entreprenører gitt pris. Den ene av disse var Betonmast Anlegg som lå langt under konkurrenten. Innen Vegvesenet tok en avgjørelse hadde firmaet skiftet navn til Implenia som følge av oppkjøpet tidligere i år.

Implenia er det største entreprenørfirmaet i Sveits med en omsetning på 15 milliarder kroner i 2010.Høyde for store båter

Kontrakten som Implenia ligger an til å få, er den 6. som inngås i Bømlopakken. Denne pakken omfatter 18 delprosjekter og er kostnadsberegnet til vel en milliard kroner.

Oppdraget består i å erstatte nåværende fylkesveg 541 mellom Stokkabekken og Rubbestadneset med en helt ny veg. Den nye er 2 850 meter lang. I den inngår en 290 meter lang tunnel og en 110 meter lang bru som erstatter en gammel bru over Stangarvågen.

Den nye brua får stor betydning for den lokale båttrafikken. I dag kan ikke båter høyere enn 2,5 meter gå inn i Stangarvågen. Når den nye brua er på plass og den gamle er revet, er vågen åpen for opptil 14 meter høye båter. Dette er viktig for framtidig utvikling av området. Den indre delen av Stangarvågen ligger like ved Rubbestadneset. Her blir det muligheter til å etablere en båthavn når høye båter kan gå inn.Handlefrihet i vertikalplanet

Entreprisen omfatter anlegg av 150 meter ny lokalveg og tilpassing av 420 meter lokalveg og gang/sykkelveg. Det skal også anlegges 1 350 meter gang/sykkelveg langs den nye vegen. På resten av strekningen kan fotgjengere og syklister bruke nåværende fylkesveg 541, som får minimal trafikk når den nye blir ferdig i november neste år.

Oppdraget ble lyst ut som totalentreprise, men den som får jobben får ikke mye handlefrihet i horisontalplanet. De fleste kort er lagt i reguleringsplanen. I vertikalplanet er det derimot muligheter til å justere traséen.Ny runde i kontaktutvalget

Selv om anbudet fra Implenia er langt lavere enn det andre anbudet, er det ikke lavt. På forhånd regnet Vegvesenet med en vesentlig lavere kontraktsum. Derfor måtte man gå en ekstra runde med kontaktutvalget for Bømlopakken for å få finansieringen i orden. Det ga ga klarsignal til å gå videre. Utvalget består av representanter for Hordaland fylke, Bømlo kommune og Vegvesenet.

- Finansieringen ble løst ved omfordelinger innenfor Bømlopakken. Noen av oppdragene som har vært lyst ut tidligere, ble billigere enn forutsatt. Vi har ikke gått ut over rammen for pakken, sier prosjektleder Roberto Balzer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.