Stor eksplosjonsfare ved norsk kraftverk: - Forskrekkelig det vi så

Liv kunne gått tapt, ifølge DSB.

Bilde: Kjetil Ofte

Nore 1 i Buskerud ble satt i drift i 1928 og er ett av Statkrafts eldste kraftverk i drift.

Inne i kraftverket er det 15.000 meter høyspentkabel, for det meste originale oljeisolerte 12 kV-kabler fra da kraftverket ble bygget for 88 år siden. Disse er nå i så dårlig stand at de kan kortslutte og eksplodere når som helst.

Dette avdekket Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) under et tilsyn i september i fjor.

– Liv kan gå tapt

Det var fagbladet Energiteknikk som først omtalte saken.

– Det var forskrekkelig det vi så. Kablenes isolasjonsevne var redusert, de måtte fylle på olje hele tiden. Tilstanden var elendig, sier regionsjef Arild Hammer i DSBs tilsynsregion for Øst-Norge til Teknisk Ukeblad.

Den reduserte isolasjonsevnen kan føre til elektrisk overslag og lysbue. Da tar oljen fyr.

– Det kunne skjedd en eksplosjon, og da kan det verste skje. Det er PCB-holdig olje, og det kunne blitt dannet giftige gasser. Det kunne gått med liv til de som er i nærheten. I tillegg kan kraftproduksjonen i store deler av i hvert fall Buskerud falle ut, sier Hammer.

PCB-olje i elva

Ifølge DSB var lekkasjen påtagelig.

NORE 1

Eier: Statkraft

Produksjon: 1137 GWh/år

Effekt: 206 MW

Utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Kraftverket har åtte aggregater med Pelton-turbiner med dobbel løpehjul.

Satt i drift i 1928 for å levere kraft til alminnelig forsyning på Østlandet.

Kilde: Statkraft

– Det var slik at man kviet seg for å gå inn i området der kablene fra generatorene var forlagt, sier senioringeniør Kjetil Ofte i DSB, som deltok på befaringen, til Energiteknikk.

Som følge av funnene i DSBs tilsyn har Statkraft gjort en risikovurdering, som Teknisk Ukeblad har sett.

Der går det fram at forholdene i verste fall kan føre til dødsulykker og forurensning av PCB-holdig olje i elva.

Vurderer å vente

Statkraft skriver i et brev til DSB at klaver og avslutninger som er de dårligst stand, fra aggregat 3, vil bli skiftet fortløpende.

Men det kan likevel ta noe tid før de gamle kablene blir skiftet ut. Statkraft planlegger nemlig å bygge et nytt Nore 1-kraftverk.

«Dersom det blir investeringsbeslutning på et eventuelt nytt Nore 1 i 2016 med konkret tidsangivelse for gjennomføring, vil det bli foretatt en ny risikovurdering for å avdekke om det er mulig å drifte kablene fram til nytt Nore 1», skriver selskapet i brevet til DSB, som Teknisk Ukeblad har sett.

Hammer sier DSB ikke kan akseptere at Statkraft bruker veldig lang tid å skifte ut kablene.

– Vi er i dialog med Statkraft om det nå. De må selvfølgelig ha tid på seg, siden det er mye som må skiftes. Men vi vil ikke godta en for lang tidsramme på det, sier han.

Les også: Plastisolerte kabler tar over. Likevel utvikler Nexans stadig kraftigere papirkabler

Stor eksplosjonsfare

 - Det er altså slik at dette kan eksplodere når som helst?

- Ja, det er vi enige om både eieren og vi. Men vi snakker om flere tusen meter med kabel. Det har store kostnader å skifte dem. Hvis de skal bygge om stasjonen, må de finne noen tiltak og tekniske løsninger som gjør at personellet ikke blir skadet og at menneskeliv er sikret, sier han.

- Men siden ledningene kan eksplodere når som helst og liv kan gå tapt, hvorfor pålegger dere ikke strakstiltak? Hvorfor krever dere for eksempel ikke at Statkraft stenger kraftverket umiddelbart, til ledningene er byttet ut?

- Hvordan problemet kan løses og avviket lukkes, er eiers ansvar å finne ut. De må komme med et forslag til løsning som DSB kan akseptere. DSB er i god dialog med eier og har så langt forventninger til at den løsning som velges vil tilfredsstille de elsikkerhetsmessige krav på området, sier Hammer.

Les også: Strålevernet: Ife gjør for dårlig risikovurdering av historisk brensel

Tilsyn i 2012

- Men dere har myndighet til å beordre umiddelbar stans?

- Myndigheten har vi. DSB er Norges nasjonale elsikkerhetsmyndighet og har fullmakt til det meste, også stenging av anlegg, sier Hammer. 

Det er ikke lenger siden enn i 2012 at DSB sist hadde tilsyn på Nore 1. Da merket ikke DSB seg de gamle kablene.

– Vi driver stikkprøvebasert tilsyn. Vi går ikke gjennom hele verket hver eneste gang. Det avhenger litt av hvilke temaer vi velger å fokusere på. Denne gangen var det en erfaren instruktør med på tilsynet som visste hvor han skulle gå for å finne svakhetene, sier Hammer.

«Opplevelse av risiko er subjektivt»

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om hvorfor Statkraft ikke stenger kraftverket umiddelbart, til forholdene er rettet opp, svarer pressetalsmann Lars Magnus Günther i Statkraft følgende i en epost:

«Statkraft har en vedlikeholdsstrategi som skal ivareta personsikkerheten til enhver tid. Opplevelse av risiko er subjektivt, og Statkraft bestreber seg derfor på at alt vedlikehold baseres på grundige tilstandsundersøkelser og risikovurderinger. 

Vi fører kontinuerlig kontroll med alle anlegg. I særdeleshet gjelder dette for elektriske anlegg der Statkraft er underlagt strenge lover og forskrifter. DSB fører jevnlig tilsyn med vår praksis; slik òg for Nore der alle avvik og anmerkninger fra tilsyn i 2012 er lukket og to forhold fra tilsyn i 2015 vil bli lukket ved utskiftinger i anlegget.

Enkelte innfestinger og endeavslutninger på 12 kV kabler vil bli skiftet i år, og for øvrig er 12 kV kabler og apparatanlegg planlagt utskiftet etter framdriftsplan avklart med DSB».

Günther opplyser at Statkraft rett over påske vil ta et møte med DSB «for å avklare eventuelle uklarheter»..

Les også: Ny software kan spare Shell for flere hundre millioner

Vil føre mer tilsyn

Nå varsler Hammer at DSB vil trappe opp tilsynsvirksomheten mot kraftverkene.

– Av mangel på ressurser har det ikke vært så mange tilsyn med produksjonsselskaper, til nå har vi sett mest på nettselskaper. Det vil vi endre på i inneværende år. Nå vil vi gå dem nærmere etter i sømmene, sier Hammer.

– Er det mange kraftverk som er så ille som Nore 1?

– Det er det vi skal intensivere jakten på nå, sier Hammer.

Han påpeker at stadig flere av de store kraftverkene i Norge begynner å dra på årene, og at det derfor er ekstra viktig for DSB å følge med.

DSB vil i første omgang se nærmere på nettopp de eldste kraftverkene, og se etter de samme forholdene som de avdekket på Nore 1.

 Les også: Mener «grønne» datasentre kan være klimabomber: – De kaster energien rett i fjorden

Les mer om: