SAMFUNN

Statsbudsjett: Smalhans for bredbånd

Næringsminister Grete Knudsen er en varm tilhenger av bredbåndsutbygging og vil sette Norge så nær Mekka som mulig på IT-kartet. Men staten ønsker ikke å bruke mye penger på dette. Regjeringen vil heller stimulere næringslivet. Det gjenspeiles da også på bevilgningene.

For neste år foreslår regjeringen at tilskudd til høyhastighetskommunikasjon øker fra 18 millioner i år til 38,5 millioner neste år. Årets 18 millioner kroner er allerede fordelt før løvet har falt til bakken. 44 prosjektsøknader ligger i kø og venter på friske 38,5 millioner kroner fra næringsdepartementet.

Fordeles

Samlet har regjeringen satt av 60 millioner kroner til bredbåndkommunikasjon. Midlene fordeler seg slik på ulike departement: 10 mill. kroner til oppstart av høyhastighets forskningsnett (Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet); 15 millioner kroner til helsesektoren, blant annet til telemedisin (Helse- og sosialdepartementet); 15 millioner kroner til folkebibliotekene (Kulturdepartementet) og 20 millioner kroner til Nærings- og handelsdepartementet og de nevnte tilskudd til høyhastighetskommunikasjon.

Ifølge Næringsdepartementets proposisjon, skal ordningen med tilskudd til bruk av høyhastighetskommunikasjon bidra til at offentlige aktører virker som katalysatorer og pådrivere i utviklingen av informasjonssamfunnet. Videre heter det at dette skal bedre det offentliges tjenester og tilbud overfor næringsliv og privat sektor. Det vil i sin tur føre til økt ikke-statlig etterspørsel etter bredbånd. Dermed vil utbyggingen av bredbånd tvinge seg fram. Regjeringen framhever at mange lokale og regionale bredbåndnett nå bygges sammen.

Mange prosjekter

Regjeringen skryter av at mange statsstøttede samarbeidsprosjekter mellom kommunale, statlige og private virksomheter allerede har utløst investeringer som langt overskrider tilskuddet.

Grete Knudsen framholder at offentlige institusjoner over hele landet i løpet av 2002 skal ha bredbåndtilknytning. Etater og virksomheter som omfattes, er: Grunn- og videregående skoler, biblioteker, sykehus og kommuneadministrasjoner. For hele Norges befolkning skal bredbånd være tilgjengelig innen utløpet av 2004.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.