OFFSHORE

Statoil til korset

Statoils konsernsjef Olav Fjell har med umiddelbar virkning besluttet å kansellere konsulentavtalen knyttet til rådgivning om forretningsutvikling i Iran.

Statoil stopper videre utbetalinger til Horton Investment. Det er allerede utbetalt 40 millioner kroner til Horton Investment for å bistå med hjelp i Iran.

Det er knyttet sterk mistanke om korrupsjon til dette store beløpet. Horton Investment er nært knyttet til sønn av tidligere president Rafsanjani. De 40 millionene er utbetalt til en konto i Sveits, mens selve selskapet er registrert i et karibisk skatteparadis.

- Beslutningen er tatt for å rydde av veien enhver tvil om etterlevelsen av Statoils etiske retningslinjer, sier Olav Fjell i en pressemelding. Han understreker at Statoil ikke kan leve med tvil om selskapets etiske standard.

Gikk på dagen

Konserndirektør Richard J. Hubbard, som har hatt ansvaret for Statoils internasjonale virksomhet innen undersøkelse og produksjon (U&P), har trukket seg fra sin stilling. Olav Fjell har utnevnt direktør Ottar Rekdal som fungerende konserndirektør for Statoils internasjonale U&P-virksomhet.

Økokrim

Beslutningen om å kansellere den aktuelle konsulentavtalen er fattet etter at styreleder Leif Terje Løddesøl ble orientert. I tillegg har Økokrim hatt razzia hos Statoil for å avdekke korrupsjon. Statoil har overlevert materiale fra den interne gjennomgangen til Økokrim som onsdag 10. september innledet etterforskning av eventuelle straffbare forhold i saken. Statoil vil på alle måter bistå i etterforskningen

Retningslinjene ikke fulgt

Statoil har nedfelt bestemte retningslinjer og prosedyrer for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for konsulentavtaler. Prosedyrene omfatter blant annet omdømmeanalyser før det inngås avtaler med agenter eller konsulenter. De interne vurderingene som ble gjort før denne kontrakten ble inngått var ikke grundige nok.

Hemmelighold

Den aktuelle avtalen ble inngått 12. juni 2002 for å styrke Statoils innsikt i økonomiske, industrielle, juridiske og samfunnsmessige forhold knyttet til forretningsutvikling i Iran. Avtaleperioden var 11 år, den økonomiske rammen 15,2 millioner dollar, med initielle betalinger på 5,2 millioner dollar. Partene var enige om at avtalen ikke skulle offentliggjøres.

Statoil har i dag et operetørskap i Iran. De leder utbyggingen av gassfeltet South Spars.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.