OLJE OG GASS

Statoil fant enda mer i Tanzania

Gigantisk: Statoils gassfunn på utsiden av Tanzania kan nå utgjøre så mye som 3,6 milliarder fat oljeekvivalenter.
Gigantisk: Statoils gassfunn på utsiden av Tanzania kan nå utgjøre så mye som 3,6 milliarder fat oljeekvivalenter. Bilde: Statoil

Statoil i Tanzania

Statoil har vært til stede i Tanzania siden 2007 og har etablert kontor i Dar es Salaam.

I 2007 inngikk Statoil en produksjonsdelingsavtale for blokk 2 med Tanzania Petroleum Cooperation (TPDC).

Statoil Tanzania AS er operatør med 65 % eierandel med ExxonMobil Exploration and Production Limited som en partner med 35 %.

 

 

Statoil og partner ExxonMobil melder i dag om sitt femte gassfunn i Blokk 2 utenfor kysten av Tanzania.

Funnet i Mronge 1-brønnen er beregnet til å være på mellom to og tre billioner kubikkfot gass (tcf). Omregnet til oljeekvivalenter er 1 tcf omkring 180 millioner fat.

Funnet øker de samlede påviste tilstedeværende volumene i Blokk 2 til 17-20 tcf - noe som tilsvarer opp mot 3,6 milliarder fat oljeekvivalenter.

Gass i to nivåer

Ifølge Statoil ble Mronge-1 boret på 2.500 meters havdyp av boreskipet Discoverer Americas.

Brønnen er lokalisert omkring 20 kilometer nord for Zafarani-1 brønnen fra 2012.

– Vi har startet et nytt og ambisiøst boreprogram utenfor kysten av Tanzania etter fem vellykkede brønner i løpet av den første borefasen. Brønnen Mronge-1 påviste ytterligere gassvolumer, noe som igjen styrker grunnlaget for en mulig fremtidig gassutbygging i Tanzania. Det nye boreprogrammet gjør det mulig for oss ytterligere å avklare letepotensialet i Blokk 2 sier Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule.

Statoil melder om at Mronge-1 påtraff gass i to forskjellige nivåer.

– Det største funnet ble gjort i det samme stratigrafiske nivået som gassfunnet i Zafarani 1-brønnen. Den andre gassansamlingen ble påtruffet i et yngre separat reservoar i en letemodell som tidligere ikke er blitt testet i blokken, heter det i meldingen.

Les også: Han skal bli ny Statoil-sjef i Tanzania

Myndighetene fornøyd

Dette er partnerskapets femte funn i Blokk 2.

Tidligere er det gjort tre store gassfunn i den første borefasen med brønnene Tangawizi-1, Zafarani-1 og Lavani-1. I tillegg ble det gjort et gassfunn i et separat, dypereliggende reservoar i Lavani-2.

– Dette er verdifulle ressurser. Attraktiviteten blir også demonstrert gjennom en transaksjon som nylig ble gjennomført i naboblokken. Funnene viser også hvordan Statoils strategi om å satse på muligheter med stort potensial gir resultater og støtter opp om selskapets internasjonale vekstambisjoner, sier Maden.

Ifølge Statoil er landets myndigheter også svært fornøyd med funnet.

– Myndighetene i Tanzania er fornøyd med at det er funnet ytterligere gassressurser i Blokk 2, sier Prof. Sospeter Muhongo, Tanzanias minister for energi og mineraler, ifølge meldingen.

65 prosent

Statoil skal nå i gang med å bore en avgrensningsbrønn for Zafarani-funnet på programmet.

Statoil opererer Blokk 2-lisensen på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 prosent.

ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 prosent. Statoil har vært i Tanzania siden 2007, da selskapet ble tildelt operatøransvaret for Blokk 2.

Les også:

– Oljenæringen pælmer penger etter folk

Vurderer å sende realfagslærere til Afrika

Dette blir tidenes største Statoil-utbygging