Statnett om Equinors havvindplan: Veldig positivt for nettsituasjonen på Vestlandet

– Dette vil gi mer industri, sier Statnett.  – Det kommer jo dager hvor det ikke blåser, advarer BKK:

Statnett om Equinors havvindplan: Veldig positivt for nettsituasjonen på Vestlandet
Nettmangel er et problem i bergensområdet. BKK Nett har måttet si nei til en rekke industriprosjekter som har ønsket tilkobling på Mongstad og Kollsnes (bildet). Bilde: Statoil

Equinor annonserte i dag at de vil bygge en flytende havvindpark utenfor Bergen med en installert kapasitet på 1 GW og årsproduksjon på rundt 4,3 TWh.

De ønsker å knytte havvindparken, kalt Trollvind, både til land og til oljefeltene Troll og Oseberg. Målet er oppstart i 2027. Det er tre år før regjeringens ambisjon om havvind på Sørlige Nordsjø II.

Statnetts kommunikasjonsdirektør Henrik Glette er svært positiv til Equinors planer. 

– Dette er spennende ideer som er veldig positivt for å sikre kraftbalansen i Norge, og som er tenkt tilknyttet på et viktig punkt for oss, der vi vet at kraftforbruket øker. Så dette ser vi på som veldig positivt, sier Glette til TU.

Mangel på kapasitet

Det er allerede et problem med mangel på kapasitet i kraftnettet i Bergens-området. I fjor sa Vestland fylkeskommune til TU at de mister industrietableringer på grunn av for lite strøm. De hadde da måttet si nei til ti industriprosjekter på grunn av press i kraftnettet.

– Equinors planer er definitivt bra for nett-situasjonen på Vestlandet. Norge trenger mer kraft raskt, så at Equinor ser for seg et raskt løp her er veldig lovende. Dette vil bidra til industrialisering, sier Glette. 

– Er kraftnettet på land dimensjonert for å ta imot så store mengder væravhengig strøm?

– Nå må vi analysere detaljene i dette i tett dialog med Equinor for å finne ut hva det krever av anleggene på land. Men vi trenger mer kraft, og ny kraft som kommer inn vil være væravhengig, sier Glette.

Han sier at Statnett har vært klar over Equinors planer før de ble offentliggjort i dag. 

BKK: – Det kommer jo dager hvor det ikke blåser

BKK Nett, som er nettselskapet i det aktuelle området, er mer lunkne til om dette vil løse problemene i kraftnettet. 

– Det er positivt for energibalansen og samlet forsyningssikkerhet at vi får inn mer produksjon, men vi trenger fortsatt akkurat de samme nettløsningene og den samme kapasiteten for å dekke opp det samme totale effektbehovet. Det kommer jo dager hvor det ikke blåser, sier Svein Ove Søreide, kommunikasjonssjef i BKK Nett.

Å elektrifisere Troll- og Osebergfeltene med kraft fra land er beregnet å øke effektbehovet på Kollsnes med 221 MW, og energiforbruket med 1,77 TWh.

Når det ikke blåser, vil plattformene ha behov for å få kraften fra land i stedet. Siden det allerede var planlagt, vil ikke de vindstille periodene bli et stort problem, ifølge Statnett.

Ifølge Equinor vil Trollvind kunne produsere 4,3 TWh i året. 

NVE-direktør Kjetil Lund ønsker ikke å kommentere Equinors planer, eller uttalelsene fra Statnett og BKK Nett.

– Dette er et havområde som ikke er åpnet for havvind, og det er opp til departementet og regjeringen å vurdere denne saken. Så skal vi i NVE gjøre de vurderingene de eventuelt ber oss om.

Les også