Den innenlandske forsyningssikkerheten er viktigere for Statnett enn at aktørene på kraftmarkedet skal få overføre strøm på NorNed-kabelen.
Den innenlandske forsyningssikkerheten er viktigere for Statnett enn at aktørene på kraftmarkedet skal få overføre strøm på NorNed-kabelen.

NORNED

Statnett forsvarer struping av Norned

Avviser kritikk fra Tennet om dårlig informasjon.

Det nederlandske nettselskapet Tennet kritiserte i et brev i november Statnett for å strupe kraftoverføringen på NorNed. De to selskapene eier kabelen sammen, med en halvdel hver.

Bakgrunnen er at den nye kabelen til Danmark, Skagerrak 4 (700 MW), skal settes i desember i år. Kraftnettet på Sørlandet er ikke sterkt nok til at utvekslingskapasiteten da kan utnyttes fullt ut.

Fram til de nødvendige oppgraderingene i nettet er gjort innen utgangen av 2018, vil det være en samlet begrensning på inntil 400 MW på kraftoverføringen på Norned og Skagerrak 4.

Krevde bevis

I brevet til Statnett krevde Statnett bevis for at alle andre alternativer enn kapasitetsrestriksjoner er ineffektive.

Tennet truet også med å kreve at en objektiv tredjepart skulle undersøke saken om ikke Statnett viste tilstrekkelig åpenhet.

I et svarbrev til Tennet, som Teknisk Ukeblad har sett, fastholder Statnett sitt syn om at overføringskapasiteten i perioder må begrenses.

Statnett skriver at de i møter med Tennet allerede har gitt detaljert informasjon som forklarer hvorfor begrensningene er nødvendig.

«Vi trodde at forklaringene var akseptert og forstått av Tennet», skriver Statnett.

Les også: – Utenlandskablene kan øke risikoen for feil i kraftforsyningen

Forsyningssikkerheten viktigst

Statnett skriver at de har samme mål som sine partnere på kabelforbindelsene, nemlig å maksimere bruken og dermed den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av kablene.

Selskapet anser reduksjoner i kabelbruken som et tiltak som kun skal brukes når det ikke finnes noen annen måte å løse flaskehalsproblemer i nettet på.

Samtidig understrekes det i brevet at kravene til forsyningssikkerhet i nettet alltid må følges i det norske nettet.

Til slutt foreslår Statnett å organisere et nytt møte med Tennet for å forklare prinsippene for hvordan overføringskapasiteten settes og hvordan begrensningene regnes ut.

Les også:

Nå skal Enova også støtte oljebransjen

Venstre og KrF: Å droppe elektrifisering er langt fra avgjort

Vurderer å merke høyspentledninger med ballonger  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå