– Staten bør overta veivedlikehold

– Staten bør overta veivedlikehold
OPPRØRT: - At bransjen flere ganger er tatt for ulovlig prissamarbeid viser hvor ille anbudssystemet fungerer på veisektoren, sier Hallgeir Langeland. Bilde: SV

Staten og fylkeskommunene bør overta deler av veivedlikeholdet. Prisjuksere bør ikke få asfaltoppdrag framover, mener Hallgeir Langeland (SV).

Mer asfaltbråk: <br/> Påstår ulovlig oppkjøp

Stor prisstigning

Langeland, som er medlem både av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og transportkomiteen, viser til den kraftige kostnadsveksten etter at drift og vedlikehold av veinettet ble konkurranseutsatt i 2003.

– Vi skulle spare 25 prosent, men endte opp med at kostnadene etter privatiseringen har steget med mellom 70 og 100 prosent. At bransjen flere ganger er tatt for ulovlig prissamarbeid viser hvor ille anbudssystemet fungerer på veisektoren, sier Langeland.

Les også:

– Massiv misnøye med veidriften

– Mafiatilstander i asfaltbransjen

Skeptisk til konkurranseutsetting

Langeland mener kontroll- og konstitusjonskomiteen bør avholde en ny høring om organiseringen av veivedlikeholdet. Han regner med at Riksrevisjonen fortsatt følger utviklingen på dette området, og håper Økokrim griper fatt i saken.

– Både Ap, Sp og SV i kontrollkomiteen har satt store spørsmålstegn ved om dagens anskaffelsessystem er riktig, og om en del av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i det hele tatt egner seg for konkurranseutsetting, sier han.

Les også: Vil skjerpe vedlikeholdskravene

Les mer om: