Startskudd for 36-milliarders-prosjekt

Startskudd for 36-milliarders-prosjekt
Kværner markerte produksjonsstarten av Eldfiks-plattformen med å sette i gang brenningen av den første stålplaten. Bilde: Magne Langåker

I fjor signerte Kværner en 5,5 milliarder kroners kontrakt med ConocoPhillips for byggingen av plattformdekket til Eldfisk 2/S.

I dag startet fabrikasjonen på Stord, og ConocoPhillips trykket på knappen som satt i gang brenningen av den aller første stålplaten til Eldfisk-plattformen.

– Kontrakten er veldig viktig for Kværner, den er stor og betydningsfull. For oss på Stord sikrer det grunnbemanningen i bedriften flere år fremover. Vi har 1.550 ansatte, og det gir jobb til en stor del av de, sier kommunikasjonssjef i Kværner, Odd Naustdal.

Les også: SSB spår rekordinvestering i 2012

Symbolsk markering

Kunden, ConocoPhillips, hadde også representanter til stede under markeringen. Prosjektleder Tor Inge Hansen fikk æren av å trykke på knappen som satte i gang brenningen av stålplaten.

– Det er svært kjekt å se at vi er i gang med byggearbeidet. Dette var en symbolsk markering, og prosjektet vil nå gradvis øke i omfang, sier informasjonssjef i ConocoPhillips, Stig Kvendseth.

Eldfisk produksjonsstart Kværner Stord
De ansatte var samlet under markeringen klokken 12.00 på Stord i dag.Foto: Magne Langåker Magnus Langåker

Leveres i 2014

Siden Kværner vant kontrakten i fjor mars har selskapet drevet forberedende arbeid for produksjonsstart.

Kværner skal etter planen levere plattformdekket på nyåret 2014.

Les også: Klart for Ekofisk-utbygging

36 milliarder investeres

Eldfisk-feltet ligger 30 kilometer unna Ekofisk-feltet i Nordsjøen, rundt 300 kilometer fra land. Feltet har vært i produksjon siden 1979, og Eldfisk II er en videreutvikling av feltet.

Planen for videreutviklingen av Eldfisk-feltet omfatter ny brønnhode- , produksjons- og boligplattform og boring av nye produksjons- og vanninjeksjonsbrønner. Planen omfatter også en oppgradering av eksisterende innretninger på Eldfisk- og Embla-feltet.

Investeringene på Eldfisk II er anslått til 36,6 milliarder kroner. Videreutviklingsprosjektet vil øke utvinningen fra feltet med 6,5 prosent, og prosjektet har oppstart i fjerde kvartal 2015.

Utvider Ekofisk for 65 milliarder

40 nye år for Ekofisk

Les mer om: