ENERGI

Stakraft frykter folkelig motstand og dårlig omdømme

Statkrafts konserndirektør: – Vi ser et økende konfliktnivå som vi som næring vil lide under om vi bygger ut mer enn det er folkelig aksept for.

Over 500 personer møtte opp for å protestere mot vindkraftanlegg i Stølsheimen 11. november, 2018, da Bergen og Hordaland turlag arrangerte protestmarsj ved Dyrkolbotn i Hordaland. Turlaget er ikke optimistiske før NVE skal legge fram nasjonal ramme for vindkraft på mandag.
Over 500 personer møtte opp for å protestere mot vindkraftanlegg i Stølsheimen 11. november, 2018, da Bergen og Hordaland turlag arrangerte protestmarsj ved Dyrkolbotn i Hordaland. Turlaget er ikke optimistiske før NVE skal legge fram nasjonal ramme for vindkraft på mandag. Foto: Fotokred: Bergen og Hordaland Turlag/André Marton Pedersen

Malmø, Sverige: Mandag legger NVE fram Nasjonal ramme for vindkraft, hvor de skal peke ut 15-20 områder i Norge som egner seg for utbygging av vindkraft. Samtidig varsler Statkraft at de ikke vil bygge ut flere vindparker i Norge når vindparkene på Fosen, i Kvinesdal og på Remmafjellet er ferdige. 

– Det vil ikke være plass for alle prosjektene som er på tegnebrettet. Vi må ha en styrt utvikling hvor det er balanse mellom utbygging og forbruksøkning. Vi vil ikke gå inn i nye prosjekter foreløpig, annonserte Statkrafts konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen på Energi Norges Vinterkonferanse i Malmø.

– I tillegg ser vi ser et økende konfliktnivå som vi som næring vil lide av om vi bygger ut mer enn det er aksept for ute blant folk, la han til.

Kraftbransjens omdømme i fare

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef Statkraft Bilde: Øyvind Lie

Også Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas har advart om at kampen mot vindkraft kan bli vår tids Alta-debatt. Statkraft-direktør Rynning-Tønnesen synes det er helt legitimt å debattere hvor vindkraft skal bygges.

– Man må avveie ny produksjon mot det naturinngrepet en vindpark er.

– Frykter du at omdømmet til bransjen vil bli skadet av den raske utbyggingen som skjer nå?

Tank om vi fant oljen nå og ville bygge ut alt på ti år.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft

– Ja, det er en fare for at hvis hele bransjen presser på for mye og bygger for mye, for raskt, så vil vi utfordre holdningene i samfunnet. Det handler om rimeligheten i hvor mye kraft som skal komme, i forhold til naturinngrepene det gir. Vi må ta oss tid til å få avklart hvor det skal bygges og hvor det ikke skal bygges, sier Rynning-Tønnesen.

– Kan aksjonsgruppene mot vindkraft innkassere dette som en seier?

– Jeg tror jeg må gi kreditt til alle som mener at vi må ha en debatt rundt dette. Men jeg mener ikke at vi skal stoppe med vindkraft på land. Tvert imot har vi enorme ressurser vi skal utnytte. Men vi må ta de politiske valgene om hvor det skal bygges og ikke. Det blir som med vannkraften. Vi har bygd ut mye, men vi har også valgt ut områder hvor det ikke skal bygges ut. Vi må ha en tilsvarende debatt på vind, sier Rynning-Tønnesen.

– Om ti år er vindkraften enda billigere

Selv om alle faginstanser, inkludert Statkraft, tror at antall vindkraftutbygginger vil øke stort i årene som kommer, setter Statkraft nå på bremsen.

– Vi er allerede den største utvikleren av vindkraft i Norden, men jeg maner til en viss edruelighet. Tenk om vi fant oljen og ville bygge ut alt på ti år. Om ti år er vindkraft enda billigere enn nå. Så vi må tenke fornuftig, både økonomisk og naturinngrepsmessig, sa Rynning-Tønnesen i sitt foredrag.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Også olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) deltok på Vinterkonferansen. Han mener også at det er viktig å lytte til innvendinger som kommer i vindkraftsaker.

– Vi må gjøre dette på en klok måte. Det er ikke uvesentlig hva en kommune mener om anlegg som skal komme hos seg, og det er en del av konsesjonsbehandlingen, sier Freiberg.

Freiberg: Forberedt på debatt

Han vektlegger at vindkraftrammen ikke er en utbyggingsplan, og at den er laget med tanke på å dempe konfliktnivået.

– Men jeg er forberedt på at det sannsynligvis blir debatt om de områdene som pekes ut som egnede. Det er alltid debatt om hvordan vi bruker de arealene vi er velsignet med å ha. Det skal vi ikke frykte, men ta med oss argumentene og veie dem mot andre hensyn, sier Freiberg.

Han peker på at de fleste - over 60 prosent - av vindkraftsøknadene enten har blitt trukket eller avslått.

– Noen ganger er andre hensyn viktigere enn den fornybare krafta, sier Freiberg.

DNT: Spent, men pessimistisk 

Helene Ødven, leder for Bergen og Hordaland Turlag. Foto: Bergen og Hordaland Turlag/André Marton Pedersen

Den norske turistforeningen har vært blant de mest markante motstanderne mot vindkraftutbygging i Norge. Særlig Bergen og Hordaland Turlag, ved leder Helene Ødven, har vært markante i debatten etter at utbyggere har søkt om å bygge vindkraft i det kjente turområdet Stølsheimen

Ødven er glad for signalene fra Statkraft. 

– Det er tydelig at vi har nådd fram med budskapet om at dette har store konsekvenser. Vindkraft blir fremstilt som en klimasak, men vi må også ha en velfungerende natur. Å ødelegge natur for å verne natur er ikke veien å gå, sier Ødven i DNT.

Hun er spent på hvilke områder NVE vil peke ut i vindkraftrammen, men er ikke optimistisk:

– Vi frykter at det blir pekt ut områder som er uegnet fordi de har for store friluftslivsverdier. Miljødirektoratet har understreket at det er stor usikkerhet og at de mangler kunnskap. Da er det uforståelig at NVE kan legge fram en anbefaling på noe som helst, sier Ødven.

Tror ikke havvind løser vindkraft-konflikten

Turistforeningen peker på havvind som en løsning på arealkonflikten. Ved å flytte vindkraften til havs sikres både kraftproduksjon og uberørt natur, mener de.

Statkraft tar imidlertid til orde for at Norge ikke bør opprette noen støtteordninger for vindkraft til havs. Rynning-Tønnesen tror heller ikke at havvind er løsningen på arealkonfliktene i Norge.

– Hvis det blir bygget ut vindkraft offshore, vil ikke det ta bort presset på vindkraft på land. Det vil bli utviklet uavhengig av hvor mye kraft som kommer offshore, sier Rynning-Tønnesen, som legger til at han «ville synes det var flott» om kostnaden på havvind ble så lav at den konkurrerte på like vilkår med annen energi.

Vindkraft trenger bare én promille av arealet

Andreas T. Aasheim, Norwea Bilde: Norwea

Andreas Thon Aasheim i vindkraftforeningen Norwea forventer at mye av den nasjonale motstanden dempes når NVE legger fram sitt arbeid på mandag.

– Da vil det gå opp for folk hvor begrenset areal det er snakk om. Når arealet tas ned fra 43 til 15-20 klart avgrensede områder, forventer jeg at dommedagsprofetiene blir gjort til skamme, sier Aasheim.

Han har regnet ut at det vil kreve 0,1 prosent av Norges areal å bygge ut de 30 TWh som trengs for å bytte ut all fossil energi i Norge med strøm fra vind. I regnestykket har han regnet at det trengs 1500 turbiner på 5,6 MW hver, og at det kan stå 2,5 - 3 turbiner per kvadratkilometer.

– Vi i Norwea mener at NVEs vindkraftramme bør kvantifisere og gjøre dette mulig, sier Aasheim.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.