SKIP

Søker etter fremtidens oppdrettsanlegg - ikke imponert over innovasjonsnivået

Etter snaut to år er bare fem søknader godkjent og 10 ligger i løypa.

 SØKNAD: Fjordmax er planlagt med en plattform med tre merder, hver på 200 meter i diameter. Lengde: 165 meter. Bredde: 153 meter. Integrete systemer for fôr, oppsamling av slam, død fisk samt pumping av sjøvann og tilsetting av oksygen
 SØKNAD: Fjordmax er planlagt med en plattform med tre merder, hver på 200 meter i diameter. Lengde: 165 meter. Bredde: 153 meter. Integrete systemer for fôr, oppsamling av slam, død fisk samt pumping av sjøvann og tilsetting av oksygen Bilde: NSK/Salaks

I november 2015 åpnet Fiskeridirektoratet for søknader om utviklingstillatelser for oppdrettsanlegg.

Målet var å legge til rette for ny og revolusjonerende teknologi som kunne løse problemer med sykdom, lus og, avfall og rømning. 

Hittil er fem søknader innvilget, 18  har fått avslag. For tida er 37 under behandling, hvorav 10 er nær avgjørelse.

Ikke imponert

Seksjonsleder Anne Brønsten Osland i Fiskeridirektoratets kyst- og havbruksavdeling er ikke overveldet av innovasjonsgraden i søknadene.

– Det er veldig mange spennende søknader, men så langt er det veldig mange ord og dokumenter, ikke så mye innovativ teknologi, seir Osland til TU.

Hun savner flere som kombinerer søknadene med utprøving, testing og modellforsøk.

– Jeg synes det er veldig artig med Ocean Farm I og Midt-Norsk Havbruk som har jobbet godt med søknadene og prøvd ut konseptene i tank, sier Osland.

Teknologi og innovasjon

Fiskeridirektoratet beskriver på sine hjemmesider utviklingskontrakter på denne måten:

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

GODKJENT: Marine Harvest med det lukkede systemet
GODKJENT: Marine Harvest med det lukkede systemet "Egget", designet av Hauge Aqua, har fått fire utviklingstillatelser. Foto: Hauge Aqua

Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Mer på mindre plass

I juli mottok Fiskeridirektoratet den foreløpig siste søknaden. Den er sendt inn av Salaks og NSK Ship Design.

Deres konsept, Fjordmax, presenteres for første gang på AquaNor i Trondheim denne uka.  

Salaks og NSK har søkt om ni tillatelser, det vil si 7.020 tonn i en semilukket integrert oppdrettsplattform.

GODKJENT: AkvaDesign utviklingskonsept
GODKJENT: AkvaDesign utviklingskonsept

Konseptet Fjordmax er utviklet for å øke produksjonsvolumet med mindre fotavtrykk på nye eller eksisterende lokaliteter i fjordene. Oppdrettsplattformen måler 165 meter i lengden, 153 meter i bredden og har en egenvekt på 7.600 tonn. Den stikker 6 meter dypt og hver merd har en omkrets på 200 meter. Anlegget installeres med rømningsnett, og har luseskjørt ned til 10 meters dyp.

GODKJENT: Nordlaks Oppdrett har med konseptet
GODKJENT: Nordlaks Oppdrett har med konseptet "Havfarm" fått 10 utviklinngstillatelser. Foto: Nordlaks

Fjordmax

 • Lengde 165m
 • Bredde 153m
 • Dybde 6m
 • Dypgang 2m
 • Egenvekt ca 7600t
 • Merd: 200m omkrets
 • Rømmingsnett og luseskjørt ned til 10m

 Systemer:

 • Integrert fôrsystem med lagertanker og distribusjonsnett
 • Integrert system for oppsamling av slam med lagring og videre transport med servicefartøy
 • Integrert system for oppsamling av død fisk med lagring og videre transport med servicefartøy
 • Pumping av frisk sjøvann med tilsetting av oksygen
 

Fjordmax kan 3-6-doble produksjon per lokasjon med en brøkdel av fotavtrykket sammenlignet med tradisjonelle åpne merder. Fjordmax vil ha 90 prosent oppsamling av organisk materiale, og et arealeffektive designet sørger for at plattformen beslaglegger minimalt med areal.

Far og sønn

Bekkeli er en pioner innen oppdrett og startet allerede i 1979. Nå har sønnen Karl Erik jobbet med konseptet for Fjordmax siden våren 2016 mens han har fullført fiskeri- og havbruksvitenskapsstudier i Tromsø.

– Vi har jobbet videre med ideer som faren min har kommet med, sier Karl Erik Bekkeli til TU.

NSK Ship Design har hentet inspirasjon til anlegget fra offshorenæringen. Med et stort og stabilt dekk gir det en trygg arbeidsplass og gode arbeidsforhold. På plattformen kan det integreres ny teknologi. Løsningen reduserer behovet for bruk av arbeidsbåter.

Alle systemer for driften er integrert på plattformen. Styring og overvåkning av driften skjer via ett kontrollrom på plattformen.

Lus og rømming

I Beskrivelsen av prosjektet heter det at Fjordmax dreier seg om å “ta kontroll over premissene og gjøre anlegget mindre sårbart for ytre påvirkning”.

"Med dagens åpne merder setter naturen premiss for hvor stor produksjon kan være. Med Fjordmax vil ikke lenger arealets bæreevne sette begrensing for produksjon. Teknologien skal gi en trygg arbeidsplass, mindre behov for naturlig vanngjennomstrømming, mindre plassbegrensning, større motstandskraft mot vær, vind og menneskelig feil, og er rømningssikkert og har løsninger som bidrar til å minimere fare for lusepåslag."

– Vi kan produsere mer biomasse på et mindre areal. På grunn av omfattende systemer for å overvåke vannkvalitet og mulighet for å kontrollere vann, oksygen og miljøforholdene. Slik kan vi utnytte fjordene våre bedre enn hva vi gjør med dagens teknologi sier Odd Bekkeli.

Integrering i struktur

Prosjektleder i NSK Ship Design, Jan Tore Fagertun, sier at plattformdesignet gir et stort og stabilt dekksareal. Integrert i plattformen er det også fôrlager, og tanker for å samle opp død fisk og slam.

– Det er et svært kompakt og robust anlegg. Teknisk kan det også tilpasses røffe værforhold, men vi har først og fremst tenkt på utnyttelse av det norske fortrinn, de mange fjordarmer, sier Fagertun

NSK og Salaks ser for seg at anleggene får strøm fra land og kommunikasjon skjer via fiber.

Anleggene kan fjernstyres fra land, men vil i tillegg har kontrollrom for daglig drift, eventuelt også bemannet døgnkontinuerlig over tid.

Luseskjørt, fire posebunner og system for opptak av død fisk og slam i hver av dem skal bidra til å sikre fiskevelferden. En ROV skal være i beredskap ved notfeil eller andre problemer under vannflaten.

Fjordmaks er kostnadsberegnet til cirka 500 millioner kroner.

Fem godkjente

De fem som hittil har fått tillatelser, har svært ulik tilnærming til oppgaven.

GODKJENT: Ocean Farming med Salmar i ryggen installerer Ocean Farm 1 i Frøyhavet utenfor Sør-Trøndelag i løpet av året. Den halvt nedsenkbare merden har en diameter på 110 meter og måler 68 meter i høyden.
GODKJENT: Ocean Farming med Salmar i ryggen installerer Ocean Farm 1 i Frøyhavet utenfor Sør-Trøndelag i løpet av året. Den halvt nedsenkbare merden har en diameter på 110 meter og måler 68 meter i høyden. Foto: Salmar/Ocean Farming
GODKJENT: Midt-Norsk Havbruk har fått utviklingstillatelser for sitt konsept Aquatraz. Det består av en stiv oppdrettsmerd, med flytering av stål med sirkulær beholder av stål på innsiden. Øvre delen er av tette plater, mens resten av konstruksjonen ned til bunnen er perforert for naturlig vanngjennomstrømming.
GODKJENT: Midt-Norsk Havbruk har fått utviklingstillatelser for sitt konsept Aquatraz. Det består av en stiv oppdrettsmerd, med flytering av stål med sirkulær beholder av stål på innsiden. Øvre delen er av tette plater, mens resten av konstruksjonen ned til bunnen er perforert for naturlig vanngjennomstrømming. Foto: MNH
 • Ocean Farming med sin Ocean Farm er den første som blir realisert. Selskapet har fått åtte tillatelser med 6.240 tonn. Også den er bygget på offshoreteknologi.
 • Marine Harvest har fått fire tillatelse, basert på «egget»– et lukket anlegg.
 • Akva Design i Nordland har fått en tillatelse, det vil si 780 tonn, i et lukket anlegg.
 • MNH Produksjon har fått fire tillatelser, det vil si 3120 tonn med sitt konsept med halvlukket anlegg, kalt Aquatraz.
 • Nordlaks Oppdrett har fått 10 tillatelser og kan produsere 7.800 tonn i sin «Havfarm».

Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Hittil har 18 fått avslag av ulike grunner.

Transparent

Ordning med utviklingskonsesjoner skal evalueres av departementet i høst. Inntil 19. november 2017 er det fortsatt mulig å søke.

Osland opplyser at de fleste som har fått avslag har anket avgjørelsen.

– Det er fullt mulig å søke på nytt innen fristen, sier Osland, som legger vekt på at alle søknader og tilbakemeldinger er offentlig tilgjengelig.

Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA er blant de 10 søknadene som nærmer seg utviklingstillatelse. Konseptet Arctic Offshore Farming vil måle cirka 77 meter i diameter og inneholde 3.000 tonn fisk. Merden kan deballasteres for vedlikehold. Dobbelt nett skal forhindre rømming.
Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA er blant de 10 søknadene som nærmer seg utviklingstillatelse. Konseptet Arctic Offshore Farming vil måle cirka 77 meter i diameter og inneholde 3.000 tonn fisk. Merden kan deballasteres for vedlikehold. Dobbelt nett skal forhindre rømming. Foto: Aker Solutions

– Det er en veldig transparent søknadsprosess. Skriftlige søknader besvares skriftlig slik at alle som ønsker skal få se hvordan prosessen forløper, sier Osland.

Hun sier at direktoratet er kommet langt i behandlingen av de 10 øverste på listen med 37 søknader. Oversikt over søknader, og avslag kan sees på direktoratets hjemmesider. 

Tilsagn om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Avgrensning

Konsept

1

Ocean Farming AS (SalMar)

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Havmerd" basert på offshoreteknologi

2

Nordlaks Oppdrett AS

10 tillatelser (7800 tonn)

"Havfarm" for havbasert oppdrett

3

MNH Produksjon AS

4 tillatelser  (3120 tonn)

"Aquatraz"  - semi-lukket merd

4

AkvaDesign AS

1 tillatelse (780 tonn)

Lukket merdteknologi

5

Marine Harvest Norway AS

4 tillatelser (3120 tonn)

"Egget" - lukket merdteknologi

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.