OLJE OG GASS

Snøhvit: Fakling er eneste løsning

Prosessanlegget for Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest.
Prosessanlegget for Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest. Bilde: Anders J. Steensen

StatoilHydro har møtt større utfordringer enn de hadde sett for seg, og slitt med en lekkasje i kjøleanlegget som har vist seg å være et mye mer innviklet problem enn de først hadde trodd.

Når de nå søker om utvidet oppstartsperiode er det for å få anlegget i drift så fort som mulig med minst mulig fakling.

Må øke kapasiteten

– Den beste måten å komme i en stabil situasjon på er å starte opp anlegget, teste det, rette opp feil og få stabil drift på bakgrunn av det. Det er ingen annen måte å starte opp et anlegg på, sier Hammerfest LNGs pressekontakt Sverre Kojedal til TU.no.

Selv om de snart er ferdige med den omfattende lekkasjereparasjonen, kan de fortsatt ikke produsere med mer enn 60 prosent kapasitet.

– Parallelt med reparasjonen har vi satt i gang et arbeid for å se på hvorfor vi ikke får utnyttet kapasiteten over 60 prosent. Vi vet ikke hvorfor, og derfor må vi få hentet ut mest mulig informasjon fra anlegget så vi får sett på hvilke modifikasjoner som eventuelt trengs for å kunne øke kapasiteten, sier Kojedal.

I utgangspunktet hadde StatoilHydro trodd det skulle være mulig å kjøre prosessanlegget med under 50 prosents kapasitetsutnyttelse, men erfaringene har vist at de opp mot 60 prosent for å få det til å gå. Sammen med Linde Engineering, som har levert kjøleanlegget, og flere andre spesialister, jobber de nå intenst for å finne en løsning.

Forberedt på flere problemer

De vet ennå ikke hvor lang tid det vil ta, og Kojedal vil ikke si noe mer om når de forventer full produksjon enn at det vil skje i 2009.

– Det viktige nå er at anlegget er så bra som overhodet mulig når vi starter igjen, så vi unngår mest mulig fakling, sier Kojedal.

StatoilHydro anslår at det i oppstartsperioden kan bli snakk om ekstraordinære utslipp på opptil 1,5 millioner tonn CO 2. Det forklarer Kojedal slik:

– I det utslippstallet har vi regnet med fakling i forbindelse med neste oppstart – og nedstengning og oppstart i forbindelse med planlagt revisjonsstans i juni 2008 og våren 2009. I tillegg har vi regnet med flere eventuelle stengninger og oppstarter dersom det skulle skje noe spesielt.

Les også: Solheim fly forbanna på StatoilHydro

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.