BYGG

Snart skal regjeringskvartalets skjebne avgjøres

Tre selskaper legger frem sine forslag i juni.

Dagens regjeringen slipper muligens å ta stilling til hva som skal skje med regjeringskvartalet. Konseptvalgutredningen foreligger i juni, beslutningen vil sannsynligvis kunne tas nærmere jul.
Dagens regjeringen slipper muligens å ta stilling til hva som skal skje med regjeringskvartalet. Konseptvalgutredningen foreligger i juni, beslutningen vil sannsynligvis kunne tas nærmere jul. Bilde: Håkon Jacobsen

Forslagene som de tre selskapene Metier, Opak og LPO Arkitekter legger frem vil dekke både riving og bevaring av høyblokka.

Høsten 2011 ble det skrevet kontrakt med de tre om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for regjeringskvartalet.

Der kommer konkrete forslag til hva som skal gjøres. Les: Skal høyblokka rives eller ikke?

Mange alternativer, en anbefaling

– Vi har vurdert et stort antall alternativer, målet er å lande på en anbefaling, sier Svein Olaussen, direktør i Metier og talsmann for de tre selskapenes arbeid med KVU-en.

Olausssen forteller at de har sett på flere alternativer både med og uten riving av høyblokka. Så ble det gjort en grovsortering før et mindre antall mulige løsninger ble valgt ut til nærmere analyser.

– I dokumentene vi leverer til Fornyings- og administrasjonsdepartementet tenker jeg vi kommer med fire eller fem forslag. Et av dem kommer vi til å gi vår anbefaling.

En ting er allerede bestemt: regjeringskvartalen skal være så samlet som mulig, der det er nå.

Les også: Bygger verdens høyeste hus på 90 dager

Ukjent risiko for Hammersborgtunnelen

Olaussen bekrefter at en vurdering av sikkerheten knyttet til Hammersborgtunnelen som går under Y-blokka har vært en del av gruppens mandat.

Det var usikkerhet knyttet til om det er behov for forsterkninger, og hvis det er behov for forsterkninger må det klarlegges om det kan gjøres fra innsiden eller om det må gjøres fra oversiden.

Hvis det siste er tilfellet blir det teknisk svært komplisert uten å rive deler av Y-blokka. Olaussen vil ikke antyde noe om hvilke resultater gruppen har kommet til.

Ekstern ekspertise

Totalt har 20 personer arbeidet med Regjeringskvartalet, en blanding av ingeniører, arkitekter og økonomer. Disse har alle kommet fra en av de tre, Metier, Opak og LPO Arkitekter.

– Så har vi knyttet til oss et par tre personer med spesialkompetanse innen helt spesielle områder.

Når KVU-er lagt fem blir de, så langt Helge Kvandal, rådgiver i kommunikasjonsavdelingen i Departementenes Servicesenter kjenner til, offentlig tilgjengelig.

Les også: Kan sprenge Y-blokka fra Ring 1

Ny regjering får ansvaret

– Så skal den ut til en kvalitetssrikring, en KS1, sier Kvandal,

Først når den foreligger, en gang nærmere jul, vil regjeringen kunne ta stilling til hva som skal gjøres.

Dermed behøver ikke den sittende regjeringen ta stilling til problemet i det hele tatt.

Ikke nok med at det er en komplisert problemstilling, det er også en beslutning som nærmest garantert vil bli oppfattet som veldig gal av mange.

Grovt sett er det høyblokka og y-blokka det er spenning rundt. De øvrige verneverdige byggene er kun i skadd i mindre grad.

Les også:

– Byråkrati kan ikke stå i veien for et sikkert regjeringskvartal

Sju år gamle planer hadde holdt

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.