IT

Snart blir det DAB-dekning i tunnelene

Nødnettet skal på plass først, men deretter blir det klart for DAB i norske vegtunneler. De som allerede har FM blir oppgradert, mens nye riksvegtunneler må være over 500 meter.
Nødnettet skal på plass først, men deretter blir det klart for DAB i norske vegtunneler. De som allerede har FM blir oppgradert, mens nye riksvegtunneler må være over 500 meter. Bilde: Mari Gisvold Garathun
10. mars 2014 - 15:15

38 tunneler har DAB-dekning i dag, tre år før FM-nettet tidligst skal slukkes.

Vegdirektoratet har bedt de fem regionene om å levere en tids- og kostnadsplan for videre utbygging.

Opprinnelig var det satt en frist 15. januar i år, men den har ikke regionene klart å overholde.

– De trengte noe avklaring, det er nå på plass og Statens vegvesen arbeider i disse dager med å få på plass en plan, sier Arild Petter Søvik, som er ansvarlig for utbygging fra Vegdirektoratets side.

Først nødnett

Vegdirektoratet har satt seg som mål å ha DAB-dekning i tunneler fire til seks måneder etter at nødnettet er oppe og går.

Det skyldes at mye av de tekniske installasjonene for nødnettet også brukes til å gi DAB-dekning i tunnelene.

– Flere av de eldre tunnelene har små og trange tekniske rom. Vi må forsikre oss om at det gamle nødnettet er slått av før vi kan plukke ned det utstyret, sier Søvik.

Nødnettet skal være ferdig utbygd innen første halvår 2015, det betyr at riksvegtunnelene kan ha DAB-radiodekning innen utgangen av neste år.

Stortinget har forutsatt at dette er klart innen 2017. En rask ferdigstillelse forutsetter at infrastruktur i tunnelen er tilrettelagt og at leverandørene har kapasitet.

Les også: Helgeland kan få verdens dypeste tunnel

Usikkert om kapasitet

– Det kan nok være et spørsmål om det er tilstrekkelig kapasitet hos entreprenørene til å installere, og så er det utstyret, da. Det er ikke umulig at det blir en utfordring.

Riksvegtunneler som i dag har FM-dekning får DAB. Kriterier for nye vegtunneler er at tunnelen er lengre enn 500 meter.

Endelig antall er ikke klart da det er en en viktig forutsetning at det er DAB-dekning utenfor tunnelen.

På Østlandet og Sørlandet er DAB godt utbygd, det pågår en utbygging i resten av landet.

Bedre meldinger til bilistene

For nødkommunikasjon åpner DAB helt nye muligheter.

I motsetning til FM, der slike meldinger kun kan sendes på én kanal, kan DAB sendes på alle.

Det kan også styres ikke bare mot den enkelte tunnel men mot det enkelte tunnelløp der hvor det er to løp.

Det vil gi helt andre muligheter til å gi meldinger til bilistene, for eksempel ved en brann.

Les også: Norges nest lengste hengebru støpes nedover

Noen hundre millioner

For å få nødnettet opp å gå på alle riksveger og fylkesveger har Vegdirektoratet et overlag på knapt 550 millioner kroner.

Dette fordeler seg med 400 millioner til tunneler på riksvegnettet og 150 millioner for tunneler på fylkesvegnettet.

For DAB-dekningen har Vegdirektoratet kun et grovt kostnadsoverslag for riksvegnettet, der kostnadene er estimert til 150 millioner kroner.

– Vi er i samtaler med fylkeskommunene, men det er fylkeskommunene som har ansvaret for DAB-dekningen i de tunnelene, sier Søvik.

Utsettelse i sør

– Ved nyttårstider eller et lite stykke ut i 2015 bør vi være ferdige med DAB-utbyggingen i tunnelene i region Sør, sier Egil Grønskei, ansvarlig for DAB-utbyggingen i region Sør.

Han legger til at da er det tatt inn tre måneders forsinkelse i forhold til de opprinnelige målene.

– Alle aktørene er veldig opptatt med nødnettet nå, det er kapasitetsmangel.

Prioriterer nødnettet

I Region Nord forteller tunnelkoordinator Tore Kongsbakk at de regner med å levere tidsplanene Vegdirektoratet har etterlyst i løpet av noen få uker.

I utgangspunktet skal DAB-signaler inn i alle de tunnelene som har FM i dag. Kongsbakk sier at de antagelig må ha et dobbelt system i en periode.

– Men nå prioriterer vi nødnettet, vi har ennå ikke hatt tid til å gå grundig inn i DAB-utbyggingen. Når det gjelder arbeid som forberedes har vi sendt beskjed til alle prosjektledere at DAB skal forberedes. De må sørge for at det er plass, at trekkrør blir lagt inn slikt at det ligger til rette.

Bilbransjen henger etter

Ikke en eneste av billeverandørene i Norge solgte i fjor alle bilene med DAB-radio. Det går frem i en undersøkelse Medietilsynet nylig har gjort.

Der er 32 forskjellige bilmerker, hele spekteret fra personbil til lastebiler, tatt med. Av 32 leverandører er det hele 12 som i 2012 ikke kunne levere DAB i det hele tatt, og tre som stod ubesvart.

Høyest DAB-andel hadde Volvo, der 99 prosent av de solgte bilene hadde DAB-radio.

Interesseorganisasjonen Digitalradio Norge har også gjort en undersøkelse der de har sett på de 20 mest solgte bilmodellene og funnet at 18 av dem hadde DAB enten som standard eller ekstrautstyr i 2013.

– Vi synes ikke bilbransjen er i mål. Når man står overfor et teknologiskifte bør man kunne forvente at bilbransjen tilbyr radioer som også virker i fremtiden, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup.

Sent ute: Bilbransjen er sent ute. Her en Volkswagen DAB-radio. Medietilsynets undersøkelse viser at det tyske bilkonsernet ligger i DAB-teten, tett bak Volvo.
Les også:

Norge mangler rådgivende ingeniører til vei og jernbane

– Det koster like mye å bygge nye tunneler som å oppgradere de gamle

Denne tunnelen skulle ta fem år å bore...  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.