IT

Slik skal den nye regjeringen unngå de store IT-tabbene

Paul Chaffey vil styre stat og kommune sterkere.

30. okt. 2013 - 10:53

Den nye regjeringen skal ha sterkere styring med it-utviklingen i stat og kommune, og den skal gjøre et realt forsøk på å unngå mislykkede it-prosjekter.

Det var budskapet fra statssekretær Paul Chaffey (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet under åpningen av it-konferansen for offentlig sektor, Nokios, i Trondheim onsdag morgen.

Dette er i tråd med anbefalingene før valget.

Spenning

I regjeringsplattformen kom det tydelige signaler om at regjeringen Solberg legger mye vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi i gjennomføringen av sin politikk.

Det var derfor knyttet spenning til hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Chaffey hadde noen svar å komme med i dag, på sin første annonsering fra de nye makthaverne.

Målene bærer preg av slagord: En enklere hverdag for folk flest, samt et levende lokaldemokrati.

Metodene er å fornye, forbedre og forenkle. Stikkord her er henholdsvis mindre byråkrati, mer kvalitet og kompetanse, og å bruke teknologi for å jobbe smarte sammen.

- Vi må fjerne tidstyver og flaskehalser, som at det står lover i veien for den utviklingen vi ønsker, sier Chaffey.

Samkjøring

Hovedstrategien er en samkjøring av ressursene mot både stat og kommune.

- Vi får mulighet til å se fornyelse og ikt i stat og kommune i sammenheng. Det vil gjøre det mulig å få til tidligere og bedre samordning og mer kraft i gjennomføringen, sier Chaffey.

Det skal ende opp med en fremtid preget av følgende:

  • Møtet med offentlig sektor må bli enklere og bedre.
  • Brukeren skal ikke behøve å være ekspert på offentlige organisasjonskart. Det er ofte komplekst, og krever samspill mellom mange ulike aktører, men det bør ikke være brukerens problem.
  • It må finne sin plass som en del av virksomhetsstrategien. Og som andre strategiske virkemidler krever det lederoppmerksomhet og lederkompetanse.
  • Samordning av det offentliges it-tjenester må bli bedre innad i staten og mellom stat og kommune.
  • En moderne og effektiv offentlig sektor skal bidra til verdiskaping i næringslivet.
  • Beslutningene skal bli bedre fordi de som tar dem har tilgang på rett informasjon.

 

Mer makt

For å komme dit gir Chaffey åpent uttrykk for at den forrige regjeringen la et godt grunnlag med sin stortingsmelding Digital Agenda.

- Det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt, poengterer han.

Det betyr blant annet at Høyre/Frp-regjeringen viderefører politikken om digitalt førstevalg.

Men hans forgjengere fikk kritikk for mangel på makt og myndighet til å gjennomføre og få opp tempoet på it-politikken.

Nå skal det bli andre boller. Chaffey lover at gjennomføringskraften skal bli bedre.

- Det mangler ikke på digitale planer og digitale ambisjoner. Det å mene noe om hva andre skal gjøre er heller ikke vanskelig. Det vanskelige er å gjennomføre, særlig på områder der det er noen andre departementer, direktorater eller kommuner som skal gjøre jobben. Dette krever avklaring av ansvarsplassering og spilleregler, sier statssekretæren.

Tenke litt nytt

Her er det mer konkret snakk om å lære lederne i stat og kommune å jobbe på nye måter, slik at de blir i stand til å ta i bruk teknologien og ikke bare legge it-systemene på toppen av dagens funksjoner.

Men hver leder skal ikke tenke for mye på egenhånd..

De digitale bærebjelkene, som arkitekturprinsipper og felleskomponenter, må besluttes sentralt for å sikre at alle ledd i forvaltningen utvikler seg i samme retning.

Her dukker debatten om den kommunale selvråderetten opp, og signalet fra statssekretæren er at kommunene ikke selv kan bestemme valg av grunnleggende infrastruktur og felles byggesteiner i it-løsningene.

- En kartlegging utført av IKT Norge i 2012 viser at åtte av ti kommuner ønsker seg statlig styring. Dette er tydelige signaler fra kommunene, som vårt nye departement – med nettopp ansvar for hele offentlig sektor – vil ta på alvor, varsler statssekretæren.

Slutt på tabbene

Å få slutt på de mislykkede offentlige it-prosjektene står høyt på regjeringens ønskeliste.

- Langt i fra alle prosjekter går galt, men vi må spørre hva vi vil gjøre for å unngå offentlige it-prosjekter som kommer ut av kontroll og blir alt for dyre. Flere har sprukket på kost og kvalitet, påpeker han.

- Den eneste sikre måten for ikke å ha mislykkede it-prosjekter, er ikke å ha noen it-prosjekter i det hele tatt. Og det er ikke noe alternativ. Vi kan ikke være så redde for å gjøre feil at vi ikke tar noen risiko og ikke har noe innovasjon, advarer Chaffey.

Og mange av verktøyene som skal til for å sikre seg mot tabbene finnes der allerede.

Her er det snakk om rett ledelse, rett kompetanse, kvalitetssikring, prosjektgjennomføring å overføre kompetanse og å lære av tidligere erfaringer.

- Mye av dette finnes, men blir det brukt, er det store spørsmålet fra Chaffey.

Ny Difi-sjef

Statssekretæren kunne i samme åndedrag offentliggjøre endringer i Direktoratet for forvaltning og ikt, Difi, som er satt til å gjennomføre sentrale deler av it-politikken.

Her er tidligere politidirektør Ingelin Killengreen tilsatt som midlertidig direktør. Hun kommer fra stillingen som departementsråd i Fornyingsdepartementet.

En av hennes sentrale oppgaver blir å gå gjennom arbeid og oppgaver som det ferske direktoratet har hatt ansvaret for så langt - og sjekke om ting bør gjøres på andre måter.

Les også:

De har et produkt som både Google og IBM er interessert i

Hemmelig auksjon om mobilt bredbånd

Telenor-sjef skal lede 800 mobiloperatører  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.