KRAFT

Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer

STYRT BORING: Med styrt boring kan kulturlandskapet i Østfold skånes fra skjemmende kraftmaster, sier prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg.
STYRT BORING: Med styrt boring kan kulturlandskapet i Østfold skånes fra skjemmende kraftmaster, sier prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg. Bilde: Olimb Anlegg
Øyvind LieØyvind Lie
31. jan. 2012 - 08:29

Styrt boring

Borestrengen styres ved hjelp av et pilothode, som består av en skrå plate, et sondehus og en dyse som spyler en blanding av vann og bentonitt. I pilothodet ligger det en sonde som oppgir posisjonen på boringen, slik at hodet kan styres i alle retninger.

Etter pilotboringen setter man på en såkalt rymmekrone som er noe større enn det røret man skal trekke inn i bakken. Ved tilbaketrekking tilfører man borevæske som spyles ut av den roterende borekrona. Så blir den flytende massen skjøvet ut langs røret som etter hvert dras inn. Kraftkabelen legges inne i dette røret.

Kilde: Olimb Anlegg

Sørvestlinken

Ny likestrømsforbindelse mellom Sør-Sverige og Sør-Norge

60–110 km trasélengde på norsk side, avhengig av trasévalg

Forbindelsen er foreløpig planlagt å gå fra Tveiten transformatorstasjon ved Tønsberg, over Oslofjorden og til svenskegrensen

Berører 13 kommuner i Norge: Tønsberg, Horten, Nøtterøy, Tjøme, Rygge, Råde, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Aremark, Marker, Rakkestad og Hvaler.

Spenning: 300 kV

Kapasitet: Opptil 1400 MW.

Kraftlinjen skal koste 2–4 milliarder kroner

Den planlagte kraftlinjen fra Sør-Sverige via Østfold og over Oslofjorden til Vestfold, har allerede fått Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett .

I et felles opprop fra jord-, -skog og naturvernorganisasjoner og fra berørte kommuner på begge sider av grensen kreves det kabling istedenfor luftlinje.

“I et fylke som Østfold med svært mange kraftledninger allerede, og et tett befolket område med vekstpotensial, vil enda ei linje legge stort beslag på samfunnsnyttige arealer”, heter det i oppropet.

De vil både ha utredet sjøkabel som går direkte fra Sverige til Vestfold, og muligheten for å legge jordkabel langs gamle E6 gjennom Bohuslän og Østfold.

Bakgrunn: Her er Sydvest-linken

Skåner kulturlandskapet

Daglig leder i Olimb Anlegg, Tor-Erik Olimb, mener Statnett bør vurdere å bruke metoden styrt boring.

– Slik kan kulturlandskapet gjennom Østfold og Vestfold bli bevart, og landbruksområder og infrastruktur vil bli berørt i svært begrenset omfang, sier han.

Olimb tok i bruk metoden for 15 år siden. I dag benyttes styrt boring ved etablering av nye rør på stort dyp i svært bløte masser, i trafikkerte områder, under veier, jernbane og industri.

Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett

– Sparer penger

Arbeidene utføres ifølge Olimb med minimale inngrep i omgivelsene. Metoden er svært besparende, både miljømessig, økonomisk og tidsmessig i forhold til tradisjonell framføring med graving, sier prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg.

– Med vår metode kan vi på ned på flere meters dyp uten at det koster noe mer. Dermed borer vi oss fram under både fornminner og dreneringer, og kablene blir dermed heller ikke utsatt for vær og vind, sier Valle.

Det må lages en boregrop for annenhver kilometer, noe Valle mener er et minimalt inngrep.

Sydvest-linken: Svenskene krever sjøkabelutredning

Vurderer teknologien

Hovedløsningen på norsk side er ifølge Statnett luftledning. Men selskapet åpner for å bruke styrt boring.

– Vi vil vurdere denne teknologien for kabellegging som alternativ til åpen grøft, for å se på hvilken teknologi som egner seg best, økonomisk og teknisk, på aktuelle strekninger, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett.

Statnett har allerede erfaring med mikrotunneler på NorNed-kabelen, der det ble brukt over et par hundre meter i overgangen mellom sjø og land. Også på den nye strømkabelen til Danmark, Skagerrak 4, skal styrt boring benyttes på enkeltstrekninger.

– Så vidt vi kjenner til, er dette mest aktuelt på strekninger inntil om lag en kilometers lengde. Det har med tekniske forhold ved kabelen å gjøre. Kabelen er tung og utsettes derfor for sterke mekaniske krefter ved strekking over lengre avstander, og den må derfor dimensjoneres for å tåle disse kreftene, sier Meldal.

Borten Moes oppskrift: Borten Moes oppskrift: Slik bygges en vellykket kraftlinje

Må hindre varmegang

– Styrt boring vil også gjerne gå 2–3 meter under bakken og de termiske forholdene må beregnes for å unngå at varmegang reduserer kapasiteten på kabelen. Men dette vil altså bli vurdert og sammenlignet med åpen grøft for å finne fram til de best egnete løsningene for hver enkelt strekning der det er aktuelt med jordkabler, sier Meldal.

Les også: Denne kraftlinjen berget Midt-Norge

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.