SAMFERDSEL

Slåss mot skjevheter

Norske verft er i en brytningstid; mange av dem må moderniseres etter at de i alle år har levd et til dels beskyttet liv med ulike former for verftsstøtte. Daglig leder i Norske Skipsverft, Birger Skår, mener næringen har gode muligheter til å konkurrere med verft i EU etter at den kontraktsrelaterte støtten på henholdsvis 4,5 og 9 prosent nå er avviklet. Han er imidlertid bekymret over at enkelte land i Europa legger opp til spesialordninger som gjør at konkurransen likevel ikke blir rettferdig.

Flere land har fått slike spesialordninger som gjør at norske verft fremdeles kan møte konkurrenter med et betydelig støttenivå. Dette blir spesielt vanskelig å forholde seg til fordi at det skjer innenfor regelverket av det 8. skipsbyggingsdirektiv. Direktivet, som er vedtatt både i EU og i Norge, gir de enkelte land anledning til å støtte til avvikling, omstrukturering, regional investering, forskning og utvikling, og støtte til miljøvern.

Krever innsats

– Vi prioriterer å skaffe nødvendig oversikt over situasjonen og å få en dialog med norske myndigheter om problemstillingen. Dette vil kreve en stor innsats ovenfor norske myndigheter så vel som de styrende organer i Brussel, sier Skår.

– Men er utviklingen truende?

– La meg svare slik: Flere av våre medlemsverft har hevdet seg godt i konkurransen, særlig i offshoremarkedet. Nå blir den største utfordringen for mange å gjennomføre prosjektene innenfor de budsjetter som ligger til grunn for kontrakten. Samtidig vil det være klokt å benytte tiden til å forberede seg godt og grundig på et liv uten noen som helst kontraktrelatert støtte.

Omstilling, FoU og rekruttering vil stå sentralt. Skår tror verftene må finne frem til markeder der kunnskap, fleksibilitet, totaløkonomi, sikker leveringstid og god gjennomføring er hovedkriterier. Slik får de bedre kontroll på egne konseptidéer og produkter snarere enn bare å konkurrere på timer og pris.

– Myndighetene må se særdeles nøye på industriens rammebetingelser. Men det er også viktig at næringen selv engasjerer seg i dette, og tas med i prosessen. Nå som før er vi av den oppfatning at norske skipsverft er konkurransedyktige når de får konkurrere på like vilkår, noe som viser seg gang på gang!

Optimisme

Skår er optimist når det gjelder norske verfts konkurranseevne innen offshore og fiskeri. Han gleder seg også over situasjonen innen seismikk, mindre tankskip, taubåter, ferger og annen spesialtonnasje. Men han kommer tilbake til støtteordningene som vokser frem i ly av det 8. skipsbyggingsdirektivet.

– Det er deprimerende at EU ikke synes å interessere seg for å ha oversikt og kontroll med disse ordningene. Vi er sterkt opptatt av at norske myndigheter benytter alle muligheter til å sette søkelys på problemet og får en konstruktiv dialog med EU.

OECD-trøbbel

Skår innrømmer at ikke alt er rosenrødt her hjemme heller: – Etter at også norske myndigheter erklærte OECD-avtalen død, har en del konkurrentland brutt med den tidligere forståelsen om at man skulle ikke endre de enkelte lands rammebetingelser så lenge avtalen var til behandling, og det fremdeles var et visst håp om at den kunne bli ratifisert. Det har ført til at flere land nå har innført låne- og garantiordninger som er vesentlig bedre enn hva vi kan tilby. Vi ser det derfor som helt sentralt å bearbeide dette slik at blant annet GIEK får anledning til å gi garantier for minimum en 12-års periode, som et generelt tiltak, sier han.

Norske myndigheter har, i tråd med EØS-avtalen, implementert det nye

8. skipsbyggingsdirektiv. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har utarbeidet retningslinjer som, i utgangspunktet, legger opp til likt regelverk i Norge som for resten av Europa.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.