OLJE OG GASS

Skattebråk truer oljefrieri

Bilde: Samfoto

Skatteforslaget

  • Finansdepartementet foreslo i oktober at eiendomsskattegrensen flyttes fra territorialgrensen (12 nautiske mil) til den såkalte «grunnlinjen».
  • Grunnlinjen trekkes som en rett linje mellom de ytterste skjærene ved lavvann og tvers over fjordmunninger.
  • Gass- og oljerørledninger, men også kraft- og telekabler og eventuelle havvindparker er interessante skatteobjekter i sjøen.
  • KS anslår at kystkommunene i dag får inn 60 millioner kroner i eiendomsskatt på slike anlegg.

  • Utsiktene til bedre kommuneøkonomi er blant lokale oljetilhengeres viktigste argumenter.

  • Kommunene i Lofoten og Vesterålen er fra før enige om en solidarisk fordeling av framtidige skatteinntekter fra oljeindustri, for å unngå lokaliseringsstrid.

SVOLVÆR: Staten ønsker allerede fra skatteåret 2009 å sette grensen for eiendomsskatt i sjøsonen ved den såkalte «grunnlinjen» – ikke ved 12 nautiske mil, slik regelen er i dag.

Det er for eksempel beregnet til å gi et skatteinntektstap på sju millioner kroner i året for Hammerfest kommune.

– Sikrer et nei

I Lofoten, hvor grunnlinjen bare ligger noen skikkelige flyndrekast utenfor fjæresteinene, får en lovendring store konsekvenser for framtidige skatteinntekter.

Spørsmålet kan dermed også svekke den lokale entusiasmen oljenæringen jobber for å få opp.

– Sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen er svært smal, det er bare å se på kartet. For å si det slik: Hvis oljenæringen ønsker å sikre et «nei» til åpning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, skal de bare applaudere dette forslaget, sier ordfører Hugo Bjørnstad (Ap) i Vågan kommune.Tilfredse

Og det er akkurat det Oljenæringens Landsforbund (OLF) gjør i sin høringsuttalelse.

– Det er med tilfredshet OLF konstaterer at Finansdepartementet (...) følger OLFs anbefaling fra 2004 om at grensen for å kunne skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet settes til grunnlinjen, heter det fra OLF-direktør Per Terje Vold.

Kystkommunene er derimot nærmest unisont negative. De fleste stiller seg bak KS, som raser mot forslaget.

Om forslaget går gjennom, er det oljemotstanderne som har fått utdelt gratispoeng, mener Hugo Bjørnstad i Svolvær.

– Saken handler om muligheten til samme verdiskaping som man har sett på Vestlandet. Dette er en gavepakke til dem som ønsker stengning, sier ordføreren.– Urimelig skattlegging

Foruten OLF er også Statnett og Norges Kystfiskarlag positive til skatteendringen.

– OLF påpekte i 2004 at det er urimelig at utvinningsselskapene på norsk sokkel skal pålegges eiendomsskatt ut til territorialgrensa, særlig etter at denne ble utvidet fra 4 til 12 nautiske mil. De skattemessige konsekvensene av dette var neppe tilsiktet, sier fagsjef Frode Bøhm i OLF til Teknisk Ukeblad.

I Finansdepartementet får TU opplyst at forslaget er til behandling, men at det ikke er klart om og når det kommer en lovproposisjon.

Forventer gjennomslag

Ordførerne i Lofoten og Vesterålen omtales av mange motstandere som rene oljeforkjempere, med et markert unntak i Røst-ordfører Arnfinn Ellingsen.

Bjørnstad minner om at det er forskjell på et ja-standpunkt og det å jobbe for at regionen stiller best mulig forberedt på en eventuell framtidig åpning.

– Før det blir snakk om å vende tommelen opp, må vi ha fått garantier for ringvirkninger. Når det går opp for industrien og regjeringen hva dette medfører, har jeg ingen grunn til å anta noe annet enn at vi får gjennomslag, sier han.

Reiselivsnæringen sier ja til oljeboring

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.