ARKIVNYHETER

Skanska gjør Marienborgtunnelen ferdig

Den stiplete røde linjen til venstre med to rundkjøringer like ved siden av hverandre markerer den delen av Marienborgtunnelen som ble åpnet 15. mars. Den hvite linjen markerer den delen som åpnes om to år. (Ill: Statens vegvesen)
Den stiplete røde linjen til venstre med to rundkjøringer like ved siden av hverandre markerer den delen av Marienborgtunnelen som ble åpnet 15. mars. Den hvite linjen markerer den delen som åpnes om to år. (Ill: Statens vegvesen)

Marienborgtunnelen inngår i Nordre Avlastningveg. Den var lenge kjent som Steinbergtunnelen, men som mange andre bruer og tunneler har den fått nytt navn lenge før den blir ferdig. Den nye navnet er ikke endelig fastsatt, men alt tyder på at det ikke blir flere navneendringer.

Skanskas jobb består i å drive og sikre 1 300 meter tunnel, støpe 70 meter portal, anlegge 700 meter hovedveg, 500 lokalveg, en rundkjøring og 250 meter gang/sykkelveg. I tillegg skal man gjøre ferdig 100 meter av tunnelen som ble råsprengt i en tidligere entreprise. Oppdraget omfatter også prosjektering.

Til tross for det omfattende arbeidet kan en pris på over 280 millioner virke høy, men den er iallfall ikke høyere enn ventet. Skanskas anbud stemte godt overens med Vegvesenets overslag. Noe av årsaken til det høye prisnivået er anlegget ligger i tettbygd strøk Over tunneltraséen ligger bebyggelsen tett, og også i dagen må Skanska ta mye hensyn til omgivelsene. Spesielt lokalvegstrekningen blir krevende. Den skal gå like ved jernbanen i sidebratt terreng med støttemurer på begge sider.

Marienborgtunnelen går mellom bydelene Ilsvika og Marienborg med en arm til Ila. Armen tar av fra hovedløpet i en rundkjøring. Det er ikke bare navnet som har forandret seg siden prosjektet ble vedtatt. Som mange andre tunneler har den blitt lengre mens den har ligget på tegnebordet.

Før planene ble forandret, tok Vegvesenet sikte på å lyse den ut som ett prosjekt, men da det ble aktuelt å forlenge den, valgte man å dele den opp for å komme i gang. Traséen for nordre del av hovedløpet, armen til Ila og rundkjøringen var endelig fastsatt i 2005. Det ble satt ut på egen entreprise. Kontrakten gikk til Skanska. Nå skal samme firma fullføre tunnelen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.