INDUSTRI

Skal skipe Europas CO2-fangst

VERDIKJEDE: Gasskipet skal kombinere frakt av klimagasser den ene veien og LPG den andre veien. Kapasitet: 40.000 m3 CO2 eller LPG.
VERDIKJEDE: Gasskipet skal kombinere frakt av klimagasser den ene veien og LPG den andre veien. Kapasitet: 40.000 m3 CO2 eller LPG.Bilde: NTNU-studenter
Tore Stensvold
29. mai 2009 - 07:02

Carbon Chain Gas Carrier – CCGC

 • Lastkapasitet: 40.080 m3
 • Lengde: 228 m
 • Bredde: 31 m
 • Størrelse: 30.363 bruttotonn
 • Mannskap: 19
 • Rekkevidde: 5000 nm
 • Fart: 18 knop
 • Framdrift: Medium Speed Lean Burn Gas Engine (går på LNG)
 • Propell: Dyse foran singel propell
 • Antatt byggepris: 83 millioner dollar (ca. 500 mill. kr)
 • Årlig fraktkapasitet: 3 millioner tonn Co2, 1,4 millioner tonn LPG


I hele vinter og vår har all tilgjengelig tid gått med til å finne en storskalaløsning for transport av CO 2.

Lederen for studentprosjektet, Øyvind Vesterdal, har droppet alle andre fag og kun jobbet med skipskonseptet Carbon Chain Gas Carrier.

Mange rederier og skipsdesignere jobber med ulike konsepter for frakt av CO 2 på skip. Ifølge studentene, har rederiene ikke klart å tenke utenfor boksen, og de har tenkt for smått.

Størrelsen teller

– Vi har 20-doblet skipsstørrelsen og fraktkapasiteten i forhold til mange eksisterende prosjekter, hevder talsmann for studentene, Audun Martinsen ved Marin teknikk på NTNU.

Mens rederier som IM Skaugen ser på skip på 10.000 m3, har studentene gått inn for et 228 meter langt skip med kapasitet på 40.000 m3.

Skipet skal gå på naturgass og skal ha alle nye miljøvennlige skipsløsninger.

Målet er å frakte C02 fanget ved de mange kull- og gasskraftverkene på det europeiske kontinentet til Mongstad, Kårstø eller til bøyer til havs i Nordsjøen der klimagassen kan sendes ned i tomme oljereservoarer.Rask vask

NTNU-studentene mener de kan sørge for god økonomi for skipsdriften gjennom å kombinere frakt av flytende gass, enten petroleumsgasser (LPG) eller naturgass (LNG) tilbake til kontinentet.

Utfordringen er å kombinere ulike laster i de samme tankene. Det krever grundig vask og rengjøring, en prosess som tar opptil en uke.

– Vi vil bruke en ny teknikk fra Stavanger-selskapet Rapid Purge Technology. Da kan vi komme ned i ett døgn fra vi har tømt tankene for CO 2 og kan ta inn gass, sier Martinsen.

CO2 må kjøles ned til –52 grader C ved seks bar. Det er omtrent samme temperaturområde som LPG fraktes.

LNG krever temperatur helt ned rundt –170 grader C, noe som krever meR energi. Kombinasjonen LPG og CO 2 er dermed en mer naturlig kombinasjon, selv om LPG-produksjonen ikke er så stor ved de norske anleggene.

Gasser i verdikjede

Skipskonseptets navn forklarer verdikjedetankegangen.

– Vi ønsker å opprette en kjede med gass og CO 2 mellom Norge og Europa. Vi vil gjøre Mongstad til Europas CO 2-hovedstad ved å skipe Europas rensede CO 2 fra kullkraftverkene til Mongstad og så frakte LPG tilbake til kontinentet, sier Martinsen entusiastisk.

Konkurranse

Studentene er i ferd med å gjøre ferdig 3. semester ved Marin teknikk. Til høsten skal de ta med skipskonseptet sitt og delta i konkurransen Dr. Lisnyk Student Ship Design Competition.

I fjor vant en gjeng NTNU-studenter med WindFlip, et skipskonsept for frakt og montering av flytende vindturbiner, spesielt for Hywind.

Disse studenten er med i år: Øyvind Vesterdal, Sindre Sole, Torgeir Solvin, Ann Christin Hovland og Audun Martinsen.