De sju entreprenørene som har levert tilbud er:

  • Consto Anlegg Midt
  • Dokka Entreprenør
  • Hæhre Entreprenør
  • HAK Entreprenør
  • Mesta
  • Peab Anlegg
  • Røynstrand Entreprenør

– Nå ser vi gjennom oversendt dokumentasjon for å se om alle sju er kvalifisert. De tre best kvalifiserte vil bli invitert til å gi oss pris, forteller prosjektleder Knut Erik Skogen i Statens vegvesen i meldingen.

– Det er bra med sju interesserte entreprenører for dette oppdraget på riksvei 52 vest for Tuv. Oppdraget består både av ei ny bru og utbedring av tilstøtende vei. Skjøiten bru er i dårlig forfatning og trenger utskifting. Samtidig bidrar prosjektet til økt trafikksikkerhet, framkommelighet og vinterregularitet på østsiden av Hemsedalsfjellet, sier Skogen.

Nye Skjøiten bru blir om lag 90 meter lang og skal bygges vel 50 meter nedstrøms for dagens bru.

Statens vegvesen planlegger byggestart etter påske 2021, og forventet åpning er sommeren 2022.

Les også