KRAFT

– Sjøkabel fortsatt eneste alternativ

Ordfører i Ulvik, Mona Haugland Hellesnes, mener det ikke er noe annet alternativ enn sjøkabel i Hardanger.
Ordfører i Ulvik, Mona Haugland Hellesnes, mener det ikke er noe annet alternativ enn sjøkabel i Hardanger. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
10. feb. 2011 - 12:06

BERGEN: Sjøkabelalternativet i Hardanger har mistet støtte etter ekspertutvalgenes rapporter.

Ved å velge sjøkabelalternativet i Hardanger, får det norske folk en ekstraregning på minst 3,4 milliarder kroner, sannsynligvis over 5 milliarder, og en utsettelse på bedret forsyningssikkerhet til Bergens-regionen med rundt 7 år.

Urimelig tap

I tillegg mener utvalg fire at vi må regne med merkostnader på rundt 30 milliarder de neste ti årene, som følge av andre kraftlinjeprosjekter.

Men ordføreren i Hardangerkommunen står på sitt:

– Skal linjen bygges må den legges i fjorden. Vi får et urimelig stort tap, sier ordfører i Ulvik kommune Mona Hellesnes på høringen som holdes i Bergen i dag.

Hun minnet Sp-statsråden Terje Riis-Johansen om at dette handler om distriktspolitikk.

Riis-Johansen:

– Unødvendig

– En luftlinje vil båndlegge store areal og redusere muligheten for næringsutvikling. Det er noen kilometer og det blir noen kvadratmeter. Vi har ingen alternativ linjetrase, sier ordføreren.

Hun viser til utvalg fire, som mener at Sima-Samnanger ikke er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten i Bergensområdet:

– Sjøkabler gir en like akseptabel forsyningssikkerhet som luftspenn. Forsyningssikkerheten avhenger av andre tiltak som settes i verk, blant annet av linjen Kollsnes-Mongstad. Den prekære situasjonen er ikke der. Vi har tid. Hvis kraftlinjen Sima-Samnager blir bygd av andre grunner, så må vi være ærlige på det.

– Beste alternativ

Ordfører Jan Ivar Rødland i Granvin kommune har samme syn:

– Vi mener at sjøkabel er det beste alternativet. Det er fullt teknisk mulig innenfor økonomisk forsvarlige rammer å gjennomføre, sier ordføreren, som understreker at dette er et valg for fremtiden.

Etterlyser kompensasjon

Og ordfører i Kvam kommune Astrid Farestveit Selsvold er helt enig:

– Vi står fast ved at sjøkabelalternativet er det beste. Vi mener at rapportene slår fast at det ikke haster så mye. Vi må utsette linjen og i stedet gjennomføre de andre avbøtende tiltakene først, sier Farestveit Selsvold, som oppfordrer regjeringen til å endre syn.

Hvis det ikke skjer, ber kommunen om at regjeringen blar opp med mer enn 100 milloner kroner i avbøtende tiltak:

– Kostnaden ved kompenserende tiltak for linjeframføring i luft kan bli vesentlig høyere enn det som nå er varslet av regjeringen.

Les også:

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.