KRAFT

Sivilingeniørene krever klimahandling

Tekna-medlemmer mener Norge må gå foran og bli et lavutslippssamfunn, viser ny undersøkelse.

Et flertall av teknologer, realister og naturvitere mener at Norge må går foran og kutte mer klikmautslipp på hjemmebane, viser en undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer.

Klimakutt hjemme

Hele 65,5 prosent av respondentene er ”svært enig” eller ”enig” i at Norges troverdighet i internasjonal klimapolitikk avhenger at av Norge går foran med omstilling til et lavutslippssamfunn på hjemmebane.

Videre støtter over halvparten, 56,7 prosent, målet om at Norge skal ta to tredeler av sine klimagassutslipp på hjemmebane. Bare 28,2 prosent er uenige i dette.

Teknas president Marianne Harg er ikke overrasket.

Les også:

Enighet om klimaforlik på Stortinget

Statoil flytter utslippene under vann 

Liker utfordringer

– Det er enklere å kjøpe utslippskutt ute, men våre medlemmer vil heller ha utfordringen med å løse problemet her på hjemmebane. Det gir arbeidsplasser, interessante forskningsoppgaver og tilfredsstillelsen ved å bruke deres kunnskap, sier Harg.

Undersøkelsen, der 432 Tekna-medlemmer har svart, presenteres på Teknas årlige konferanse torsdag.

Konferansen har klima som tema, under tittelen “Klimaklemma – på tide å tenke smartere”.  

– Tekna er veldig opptatt av klima som tema, og at vi skal pushe for å gjøre mer hjemme. Vi er utålmodige, og synes det har tatt for lang tid å gjøre noe, sier Harg.

En tidligere medlemsundersøkelse viste at mange medlemmer var svært opptatt av miljø- og klimaspørsmål og gjerne ville jobbe med relaterte oppgaver, ifølge Harg.

NITO: - Ingeniører i nøkkelrolle for klima

 1- Helt uenig2345 - Helt enigGj. snitt
Norske politikere gjør altfor lite for å begrense klimautslipp i Norge.7,2 %11,6 %32,9 %28,9 %19,4 %3,4
Det er bare gjennom en internasjonal avtale om utslippskutt at det vil være mulig å få til globale utslippsreduksjoner.12,5 %23,4 %25,0 %19,9 %19,2 %3,1
Klimaforskere overdriver alvorlighetsgraden av klimaendringene og konsekvensene av disse.32,2 %26,9 %20,6 %11,1 %9,3 %2,4
Norges troverdighet i internasjonal klimapolitikk avhenger av at Norge går foran med omstilling til et lavutslippssamfunn på hjemmebane.6,3 %9,5 %18,8 %35,4 %30,1 %3,7
Kilde: Undersøkelse om Tekna-medlemmers holdning til klimaklemma.

Slappe politikere

Men den nye undersøkelsen viser også at Tekna-medlemmene har liten tiltro til at politikerne får til noe på området: Nesten halvparten, 48,3 prosent, er “svært enige” eller “enige” i at norske politikere gjør alt for lite for å begrense klimautslipp i Norge.

Bare 18,8 prosent er “helt uenige” eller “uenige” i dette.

Samtidig har medlemmene svært liten tro på effekten av klimakvoter, som statsminister Jens Stoltenberg har gått sterkt i bresjen for. Hele 71,3 prosent mener klimakvoter har svært liten eller lien positiv klimaeffekt.

– Dette kan blant annet skyldes at kvoteprisen er altfor lav, sier Harg.

Ikke overraskende er Teknas medlemmer langt mer positive til effekten av å gå raskere fra fossil til fornybar energi. Hele 77,6 prosent mener at dette i "svært stor grad" eller "stor grad" har en positiv klimaeffekt.

– De fleste av våre medlemmer vil være teknologioptimister, og vil ønske å forske frem nye løsninger, sier Harg.

Hun håper Tekna-konferansen vil bidra med innsikt og noen nye argumenter i en aktuell debatt, og at den vil vise Tekna-medlemmers nøkkelrolle når det gjelder å løse klimaklemma.

Les også:

Det er teknologisk mulig å nå togradersmålet

Vil bleke byer mot global oppvarming 

Dette helikopteret avslører dårlige tak

Nullhus skal danke ut passivhus

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.