IT

Sier ja til private dingser på jobben

Men sjefen liker ikke at du bruker personlig teknologi til private gjøremål.

Bilde: Håkon Jacobsen

BYOD:

  • BYOD, Bring Your Own Device, er konseptet hvor folk bruker tjenester på enheter som ikke eies av den som tilbyr tjenestene.
  • Enhetene det gjerne er snakk om når begrepet brukes, er smarttelefoner, nettbrett, bærbare-PC-er og lignende, og tjenestene kan være internett, e-post, kalenderfunksjoner, LAN, VoIP m.m.
  • Ofte dreier det seg om at man tar med enhetene dit tjenestene tilbys, for eksempel på kontoret, men oftest brukes begrepet uavhengig av tid og sted. Eksempelvis at du legger inn jobbmailen og jobbkalenderen din på din private iPad, og sjekker disse når du sitter på kafé eller er på et hotell.
  • En utfordring med BYOD kan være å definere hvilke regler for bruk som gjelder, når ditt private utstyr brukes til jobb.
  • En annen utfordring er å sikre sensitiv informasjon på de ansattes private enheter. Flere arbeidsgivere løser dette ved å stå for antivirusprogrammer, backup, krypteringssikkerhet etc. på de ansattes private dingser.

Kilde: wikipedia.org.

Trenden med bruk av personlig datautstyr er tydelig:

88 prosent av de ansatte bruker allerede sine egne dingser i jobbsammenheng, og 60 prosent av alle selskapene jobber med å legge it-infrastrukturen til rette for dette.

Det viser en undersøkelse gjennomført for konsulentselskapet Avanade. 605 ledere og it-sjefer i 17 land, inkludert Norge, er intervjuet. Hensikten var å undersøke hvordan bedrifter stiller seg den raske økningen i bruken av personlig teknologi på jobben.

Det nye akronymet på dette feltet er ”BYOD” - Bring Your Own Device.

Les også: Plug and play for hele Europa

E-post viktigst

E-post er den viktigste jobbrelaterte informasjonen folk vil ha på sine personlige dingser, enten det er mobil, nettbrett, tv eller andre ting.

85 prosent har tilgang til e-post. Sosiale nettsamfunn kommer helt ned på 46 prosent, med kundehåndteringssystemer (CRM) og applikasjoner som holder rede på tidsforbruk og utgifter følger like etter.

65 prosent av lederne er åpne for at de ansatte kan bruke eget utstyr til å skape jobbrelatert innhold – ikke bare bruke det til private formål.

– Det som overrasker meg i denne undersøkelsen er hvor positive norske ledere er til denne utviklingen. Her i landet svarer 80 prosent at det er helt greit å bruke personlig teknologi på jobben. I Sverige og Danmark er de litt mer strikse, med henholdsvis 72 og 62 prosent, sier markedsansvarlig Petter Jenssen i Avanade Norge.

Les også: – Unødvendig å være på kontoret

1200001220.jpg

Ikke Facebook

På den annen side synes bare 4 av 10 norske ledere at det er greit å bruke dingsen privat i arbeidstiden.

E-post og andre jobbrelaterte ting er i orden, men Facebook får du stelle med hjemme.

Her er danskene ganske annerledes:

Selv om de er mer strikse til bruk av personlig teknologi, synes 56 prosent at det greit at folk er litt private på jobben, også.

Les også: Derfor ser du ikke alle oppdateringer på Facebook

Sikkerhetsutfordring

Det er imidlertid en myte at selskaper er så velvillige til å endre reglene for å tiltrekke seg unge ansatte. Bare 32 prosent rapporterer at dette er en viktig drivkraft for utviklingen innen BYOD.

Både danske og norske ledere er bekymret for it-sikkerheten som følge av denne trenden. Mange har opplevd problemer på dette området.

– Løsningen de fleste heller mot er å installere bedre sikkerhetsløsninger og bygge robust infrastruktur som takler flere typer utstyr. Bedriftene oppgir at opptil 25 prosent av it-kostnadene kan relateres til denne utviklingen, men dette er nok en ganske romslig fortolkning av BYOD-begrepet, mener Jenssen.

Selv om sikkerheten kan være en utfordring, er det også en gulrot at folk jobber mer.

– Når folk tilbys denne formen for fleksibilitet ser vi at de sjekker e-post og andre applikasjoner på fritiden, og det kommer bedriftene til gode, sier sivilingeniøren.

Tian Sørhaug: – Vi har gått fra å være on time til å være online

Som på 80-tallet

De aller fleste mener at utviklingen mot aksept for personlig teknologi vil bli normen og ikke unntaket i årene som kommer.

– På en måte er det historien som gjentar seg i en litt annen sammenheng. På 80-tallet kom pc-en inn på jobben, og initiativet til det kom sjelden fra it-avdelingen. Resultatet var at pc-en skjøv ut terminalene og skapte en god del kaos. Men dette la også grunnlaget for en ny utvikling, med masse spennende løsninger. Slik blir det denne gangen også, tror Petter Jenssen

Google-guru: Google-guru: Nettskyen utfordrer sikkerheten

DUELL: TEST: Trådløs musikk til studenthybelen

Les også:

Stoler ikke på hjemmejobbere

Mer sykefravær i åpent landskap

Mer Skype, mindre mobil

Unge drives ikke av penger

Les mer om: