INDUSTRI

Satser milliarder på å omdanne avfall til energi

Bilde: Picasa 2.0

Nye krav

Norge har et nasjonalt mål om at 80 prosent av alt avfall skal gjenvinnes. Stortinget har gått inn for et forbud mot avfallsdeponering av nedbrytbart avfall fra 2009. Statens forurensingstilsyn sendte i juli i fjor et forslag til regelverk på høring. Siden den gang har saken ligget hos Miljøverndepartementet, som nå til Teknisk Ukeblad opplyser om at regjeringen tar sikte på å avklare saken før sommeren.

Beregninger gjort av Statisisk sentralbyrå viser at i underkant av fire prosent av de samlede norske klimagassutslippene stammer fra avfallsdeponier. Et annet miljøproblem er utslipp av sigevann med innhold av miljøgifter og næringssalter fra deponier.

Det er i Sverige forbud mot deponering av usortert brennbart avfall og forbud mot deponering av organisk materiale.

Ansvar

Kommunene har selv ansvar for håndtering av husholdningsavfall. De kan velge å konkurranseutsette oppgaven med håndtering og gjenvinning av avfallet. I dag eksporteres store mengder avfall til Sverige, hvor det er billigere å kvitte seg med det.

Næringslivet har selv ansvaret for eget avfall – behandlingen av avfallet er derfor konkurranseutsatt

Her bygges det forbrenningsanlegg:

Oslo
Det skal bygges en ny linje 3 på Klemetsrudanlegget kombinert med et biogassanlegg for behandling av det våtorganiske avfallet fra husholdningene i Oslo. Det foreslås også utbygging av fjernvarmesystemet i Oslo.

Fredrikstad
Hafslund vil bygge et forbrenningsanlegg i Fredrikstad som vil produsere til sammen 140 GWh (millioner kilowattimer) fjernvarme, damp og strøm. Råmaterialet er kvernet avfall.

Bergen

BIR har vedtatt å utvide energigjenvinningsanlegget i Rådalen. En utvidelse vil doble anleggets kapasitet.

Ålesund
Tafjord Kraftvarme AS forhåndsmelder at de starter arbeidet med å etablere en ovnslinje to i forbrenningsanlegget som skal doble anleggets kapasitet.

Kristiansand
Det planlegges å bygge et avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand med utnyttelse av energi til byens fjernvarmenett, til strømproduksjon fra installert turbin/generator og eventuelt som dampleveranse til industri. Anlegget vil stå ferdig i 2009.

Tromsø
Tromsø kommune har vedtatt å bygge et anlegg

Trondheim
I Trondheim har en nye forbrenningslinje blitt oppført.

Verdal
I Verdal har Ecopro vedtatt å bygge et nytt biogassanlegg. Anlegget er kostnadsberegnet til over 170 mill. kr., og skal ligge i Skjørdalen i Verdal kommune. Hele 41 kommuner står bak denne etableringen, og anlegget vil ta i mot avfall fra hele Midt-Norge og deler av Nordland.

I tillegg til dette er det flere større og mindre prosjekter rundt om i landet som har varierende status for fremdrift.

Kilde: Avfall Norge

Det varslede forbudet vil føre til at hele en million tonn avfall ikke lenger kan kastes på dynga.

– Klima er nå på dagsordenen, og vi ser at det er stor interesse for å bruke dette avfallet i fjernvarmeanlegg, sier Håkon Jentoft, rådgiver i Avfall Norge, som er en interesseorganisasjon for kommuner og interkommunale avfallsselskaper.Må stenge

Om lag 40 av i alt 100 avfallsplasser (deponier) vil ikke oppfylle de nye strenge kravene til avfallshåndtering og må derfor stenges. Dette vil kreve store omlegginger i avfallsbehandlingen til norske kommuner, som i dag har ansvaret for husholdningsavfallet.

– Kommunene har for lenge siden begynt å forbrede seg på at forbudet mot nedbrytbart avfall på deponi skal tre i kraft. Et forbud er et radikalt virkemiddel, sier Stein Lorentzen, rådgiver i Avfall Norge.– Finansdepartementet bremser forbud

Nå er både kommunene og gjenvinningsbransjen utålmodig: Miljøverndepartementet har siden januar 2006 hatt klart et forslag til regelverk for dette forbudet. Saken har blitt purret på flere ganger, men ingen vet hva som skjer. I dag tjener den norske stat rundt en milliard kroner i året på avgifter fra deponier for nedbrytbart avfall.

– Flere og flere tror at årsaken til at saken har blitt liggende så lenge er at Finansdepartementet har satt foten ned. Staten vil tape inntekter på at en million tonn avfall skal forsvinne fra fyllplassene, sier seniorrådgiver i Norsas Erik Wormstrand.Investeringsvegring

Men Avfall Norge er bekymret:

– Usikkerheten skaper spekulasjoner og vegring hos de som skal gjøre investeringer. Uten en avklaring vil det ta mange år før de nye anleggene er oppe og går. Da vil avfallet i stedet bli sendt til konkurrerende land, og det vil bygges andre kundeforhold, mener Lorentzen.Milliardinvesteringer

Til tross for dette, planlegges det nå nye forbrennings- og fjernvarmeanlegg flere steder i Norge . Dette er investeringer i størrelsesorden 3-4 milliarder kroner.

– Nylig ble det vedtatt å bygge et nytt forbrenningsanlegg i Tromsø. Det ble nettopp åpnet et nytt fjernvarmeanlegg i Trondheim. I Ålesund bygges det og i Bergen har de vedtatt å fordoble kapasiteten. I Kristiansand har de også planer, ramser Håkon Jentoft i Avfall Norge opp.Energiselskaper på hugget

Avfall Norge har en lang liste over planer. Mange av dem er kommunale eller interkommunale, men mange energiselskaper er også på hugget. I Trondheim åpnet Trondheim Energiverk Fjernvarme (TEV) i år et nytt forbrenningsanlegg.

– Vi vurderer markedet for alternativ energi som stigende. Samtidig vil deponiforbudet øke behovet for forbrenningskapasitet, sier Egil Evensen, adm. direktør i TEV Fjernvarme, som mener at det er riktig for energiverkene å drive med fjernvarme.

– Fjernvarme inngår som en naturlig del av energiforsyningen og interessen i bransjen er stor.Langsiktige avtaler

Med det nye anlegget øker også behovet for mer avfall. For å sikre seg nok har TEV inngått avtaler om levering av restavfall fra store deler av Midt-Norge, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør.

– Vi har inngått langsiktige avtaler med kommuner og interkommunale selskaper. Kontraktene spenner seg fra noen måneder til ti år. Det var en del av beslutningsgrunnlaget, sier Evensen, som derimot ikke har noe i mot at det blir mer konkurranse om avfallet.

– Det er en stor fordel med konkurranse.Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.