IT

Samler proffene for å stanse ID-tyveri

Christian Meyer i forretningsnettverket Bluelight leder prosjektet om et Najsonalt senter mot ID-tyveri. Til venstre daglig leder Morten Schjelderup i Gjøvik kunnskapspark.
Christian Meyer i forretningsnettverket Bluelight leder prosjektet om et Najsonalt senter mot ID-tyveri. Til venstre daglig leder Morten Schjelderup i Gjøvik kunnskapspark.Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
15. feb. 2008 - 07:04

ID-tyveri

En av de raskest voksende hvitsnippforbrytelsene i verden. En ny identitet blir stjålet hvert fjerde sekund.

Norske tall finnes ikke, men ca. 15 millioner amerikanere ble frastjålet sin identitet i 2006.

Det koster mer enn 40.000 kroner og 600 timer å få tilbake sin identitet. Og det tar gjerne ett år før du oppdager tyveriet.

Typisk misbruk av identitet er å åpne bankkonto, misbruke kredittkort og mobil og leie bil i ditt navn.

Kilde: Gartner

Security Valley

 • Sikkerhetsmiljøet rundt Høgkolen i Gjøvik (HiG) har utviklet seg siden høyere utdanning i informasjonssikkerhet ble dratt i gang i 2000.
 • Målet er en næringsklynge med navnet Security Valley.
 • I dag omfatter klyngen 50 sysselsatte, 100 studenter og et nettverk av 40 bedrifter.
 • Målet innen 2012 er 300 arbeidsplasser, mer enn 500 studenter fra hele verden og etablering av 20 nye bedrifter/avdelinger.


Kjernen i sikkerhetsmiljøet i dag er:

 • Bluelight - kompetanse- og innovasjonsnettverk med sikkerhetsbedrifter, FoU/utdanningsinstitusjoner, brukermiljøer/bedrifter der informasjonssikkerhet er virksomhetskritisk samt offentlig sektor.
 • KINS - medlemsforening som bistår kommuner og fylkeskommuner i sikkerhetsarbeidet.
 • Norsis – ”opplysningskontoret” for informasjonssikkerhet. Bevisstgjør om trusler, opplyser om tiltak og påvirker til gode holdninger for SMB-markedet, offentlig sektor og innbyggere.
 • Gjøvik kunnskapspark - operatør for Bluelight, KInS og NorSIS.
 • SECTOR – Security Incubator med fokus på fagområdet sikkerhet.
 • NISLAB - forsknings og utdanningsmiljøet ved HiG med blant annet 7 fulltids professorer og 40 heltidsstudenter og 8 doktorgradsstipendiater.
 • BI – med sikkerhetsledelseskurs.
 • Fagskolen – med etter- og videreutdanning innen IKT-sikkerhet.


GJØVIK: Ingen kjenner omfanget av ID-tyverier her til lands, men det er utbredt enighet om at problemet er økende. IT-sikkerhetsmiljøet rundt Høyskolen på Gjøvik er i ferd med å etablere seg som en næringsklynge under merkenavnet Security Valley og ønsker å bruke sin kompetanse til et nasjonalt senter mot denne kriminaliteten.

– Planleggingen tar til om noen uker, og et nasjonalt senter kan bli en realitet om et par års tid, sier daglig leder Christian Meyer ved forretningsnettverket Bluelight, som leder prosjektet.Lite respons

Norsk senter for informasjonssikkerhet (NORSIS) har sitt hovedkvarter på Gjøvik og vil stå sentralt i et nasjonalt senter.

– For ett års tid siden etterlyste vi en oversikt over problemet med ID-tyverier, men fikk liten respons. Da Tele2 og andre mindre mobiloperatører kort tid etter ble utsatt for tyveri av sensitive kundeopplysninger, møtte vi en annen holdning, sier daglig leder Tore Larsen Orderløkken.Tall på bordet

Et nasjonalt senter mot ID-tyverier skal jobbe på flere måter.

– I første rekke må vi bygge opp norsk statistikk for å få best mulige tall på hvilket omfang ID-tyverier har her i landet. I tillegg bør vi satse på holdningsskapende arbeid, slik at folks atferd bidrar til å redusere denne kriminaliteten, forklarer Christian Meyer. Detaljene om senterets arbeid kommer etter hvert som prosjektet kommer i gang.Phishing

Nå jobber Meyer med å finne ut hvilke aktører som bør samarbeide. Økonomisk kompetanse må på plass for å ta tak i problemstillinger som kredittkortsvindel og internetthandel.

Teknisk ekspertise skal kunne håndtere metodene bak ID-tyveriene, som såkalt phishing, der falske nettsider lurer folk til å gi fra seg sensitiv informasjon. I tillegg må jurister inn i bildet.Utfordrer bankene

Nå er en søknad om midler til et forprosjekt til behandling hos Innovasjon Norge. I tillegg satser Meyer på at berørte parter kommer til å bidra.

– En samlet kompetanseenhet på dette området bør jo blant annet bankene være interessert i, mener han.Krever alle mann på banen

Bankene krever at ”alle” blir med på å stoppe ID-tyvene.

– Finansnæringen deltar gjerne i en felles koordinert innsats fra myndighetens side i kampen mot ID-tyveri, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland hos Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Han setter en klar forutsetning for å bli med:

– Det er helt sentralt at Datatilsynet, forbrukermyndighetene og kredittopplysningsselskapene får en fremtredende rolle. Et slikt samarbeid bør også inkludere politiet, posten, folkeregisteret og trygdemyndighetene, sier Osland.

Han vil ikke uten videre love penger til prosjektarbeidet.

– Vi har for lite kjennskap til planene for et slikt senter til å kunne ta standpunkt til finansiering. kommenterer Osland.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.