NYHETER_BYGG

Samarbeid øker kvaliteten

Gjennom et to år langt samarbeid ble to skoler under prosjektering spesielt fulgt opp i tillegg til 15 skoler som var under rehabilitering. Prosjektet har ført til at partene er blitt enige om en mal for enklere bruk av byggherreforskriften.

Denne malen vil føre til større lovlighet og mindre papirarbeid i byggeprosjekter over hele landet dersom den følges, mener de involverte.

Enighet

Partene er enige om at det er et store muligheter til forbedring av arbeidsmiljø og byggkvalitet gjennom klarere rollefordelinger og korrekt oppfatning av den enkeltes ansvar i prosjekterings- og byggefasen. En viktig forutsetning er overholdelse av planlagt byggetid som uten tvil gir best kvalitet, best inneklima og best prosjektøkonomi.

De politiske myndighetene har et særskilt ansvar til å gi prosjektene en forsvarlig tidsramme for gjennomføring. I tillegg bør den politiske og tekniske saksbehandlingsprosessen revideres, mener partene i prosjektet.

Barnas arbeidsplass

Skolene er lærernes og barnas arbeidsplass. Barna stiller sjelden krav og blir sjelden hørt om de har noen krav i forkant av byggeprosessen. Ikke desto mindre viktig er det å tenke på at også barna har krav på en best mulig arbeidsplass, arbeidsmiljø og inneklima, også ved rehabiliteringsarbeider.

Det er rom for store forbedringer innen helse, miljø, og sikkerhetsarbeid i forhold til riktig rollefordeling, gjennom skriftlige avtaler, fullmakter og korrekt oppfatning av den enkeltes ansvar. Byggherrene må stille krav til HMS-tiltak og arbeidstakerne må fortelles hvilke sikkerhetstiltak som gjelder for arbeide, mener arbeidsgruppen.

Hindrer useriøse aktører

I tillegg må man prøve å hindre at useriøse aktører ikke får innpass i denne typen byggeprosjekter. Her har byggherren et spesielt oppfølgingsansvar ved å etterspørre bedre rutiner i internkontrollsystemet for registrering av underentreprenører og innleid arbeidskraft, og be om dokumenterbare svar når det gjelder lovligheten av foretakets lønns- og arbeidsvilkår.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.