OFFSHORE

Rocknes-rettsak i det blå

Foto: Smit International
Foto: Smit InternationalBilde: Smit International

Bergen: Det er forsikringselskapene Skuld og Norwegian Hull Club som har saksøkt Staten fordi selskapene regner Staten som medskyldig i forliset.

Erstatningssøksmålet mot Staten var berammet ved Oslo Tingrett i juni i år, men ble utsatt med et år. Partene krevde ytterligere dokumentasjon og undersøkelser. Søksmålet mot Staten kom etter at saken var henlagt fra påtalemyndigheten som intet straffbart forhold bevist iht. Straffeprosessloven.

Dette hadde sin bakgrunn i at Sjøkartverket hadde unnlatt å informere om undervannskjæret Rocknes traff i Vatlestraumen og deretter sank. Skjæret skule vært avmerket på sjøkart og opplyst om i Den norske Los. Rocknes forliste den 19. januar 2004.

Verken los eller mannskap kjente til undervannskjæret. 18 sjøfolk omkom, deriblant kaptein Juvik. I ettertid har mange spekulert i årsaken til at båten tippet så raskt rundt. Sjøfartsdirektoratets ekspertkommisjon kom frem til at skipet var overlastet og at lasten ikke var trimmet slik reglene tilsa.Rapport som sådde tvil

Høgskolelektor Rolf Imstøl, som underviser i skipsteknikk ved Høgskolen i Bergen, laget en rapport basert på sjøforklaringen, Sjøfartsdirektoratets rapport og andre opplysninger som var blitt offentliggjort.

Han konkluderte med at Jebsen-rederiet ikke hadde gitt riktige opplysninger til overstyrmann om lastens egenvekt og at disse mangelfulle opplysningene medførte at de steindumperne som Jebsen opererte, inklusive Rocknes, kontinuerlig var overlastet.

Hans konklusjoner ble trukket kraftig i tvil av Jebsen-rederiet i Bergen. Høgskolens ledelse trakk rapporten tilbake fordi de ikke ville ha navnet sitt forbundet med denne etter at Jebsen kom med sine anklager. Høgskolelektor Rolf Imstøl fikk i stedet permisjon et halvt år for å studere forliset nærmere.Rederiets ansvar

Imstøls konklusjoner fra den føste rapporten, som ifølge Jebsens kommentar ikke var vitenskapelig begrunnet, står fast. Den er også i samsvar med Sjøfartsdirektoratets rapport.

Rocknes var overlastet og ustabil da den satte kursen for Emden i Tyskland den sjebesvangre januardagen for snart to år siden.

– Båten var sannsynligvis feillastet. Rocknes hadde ligget med stabil slagside med den skaden den var blitt påført ved grunnstøtingen, hadde lasten vært riktig trimmet, sier Imstøl.

Han forklarer at lastkalkulatoren om bord viste at Rocknes hadde 700 tonn overlast. – Dette lå på toppen i lasterommene, uten at det ble kompensert med ballast. Skipets stabiltet ble dramatisk dårligere. Med de tallene som ble lagt inn i lastkalkulatoren, viste stabiltetsberegningene alt for høy stabilitet. Rederiet er ansvarlig for at de rette lastdataene kom om bord, slår Imstøl fast.Bygget om

Rocknes er nå reparert og bygd om slik at den er sikrere enn tidligere. Med et nytt navn, Nordnes, frakter den igjen stein for dumping på Ormen Lange.

Det er lagt inn skott i ballasttankene, skipet er blitt halvannen meter bredere med påsveiste tanker i vannlinjen for å få større stabiltet, og lastearrangementet på dekk er endret. I Sjøfartsdirektoratets rapport er det fremhevet at lastarrangementet på Eikefet, hvor Rocknes lastet stein og grus, i kombinasjon med lastearrangementet på dekk, gjorde det umulig å gjennomføre trimming av lasten i henhold til regelverket.

Lasten ble liggende med naturlig rasvinkel. Da skipet fikk den minste antydning til slagside, så forskjøv lasten seg og katastrofen var et faktum.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.