ARBEIDSLIV

Robot på sykehuset

Automatiske transport- og lagerløsninger for varer, og helautomatisk plukk, lagring og transport av medisiner er blant nyhetene i helsesektoren. De gir legene, syke- og hjelpepleierne bedre tid til sine egentlige oppgave - pasientbehandlingen. Dessuten øker sikkerheten for pasientene og medisinutgiftene minimaliseres.

- En presset bransje kan spare personell og hundrevis av millioner kroner årlig ved å gå fra manuelle til automatiserte logistikkløsninger, sier salgssjef Helge Jordal i Swisslog Helthcare.

Roboter og rørpost

Batteridrevne, automatiske, laserstyrte vogner som frakter containere med mat, tøy, avfall, forbruksartikler og medisiner døgnet rundt, vil gi sykehuspersonellet en ny hverdag. Ofte transporteres flere hundre containere daglig på et sykehus.

- Sykehusene kan også investere i et helautomatisk, integrert system for lagring, plukk og påfølgende transport av medisiner ned på dosenivå i rørpost. Dette kan redusere feilmedisineringen, redusere mengden gammel medisin som må destrueres, og redusere svinn på grunn av tyveri, sier Jordal.

Fra PC til pasient

Piller i bulk kan lastes inn i en plukkerobot i spesielle, forseglede beholdere. Andre forpakningstyper lastes inn på spesielle brett. Lageret styres etter prinsippet først inn først ut. Plukkemaskinen plukker piller for piller og plasserer dem i poser som forsegles. All informasjon som type medisin, leverandør og utløpsdato trykkes på posen. Dette oppbevares så i et helautomatisk lager.

Når legen har lagt inn pasientens medisin og dose på PC-en sin, går resten automatisk. Plukkemaskinen henter medisinen fra lageret, posene merkes med data om pasienten og hvilken lege som har ordinert medisinen. Den plasseres automatisk i en rørpostpatron utstyrt med en transponder og går til pasientens sengepost. Siste kontrollpunkt er når sykepleieren skanner pasientens armbånd. Da bekrefter informasjonen at medisinen går til riktig pasient.

Med dialekt

De laserstyrte robotene går under navnet AGV - Automatic guided vehicles- og utfører oppdrag mellom definerte adresser i henhold til en forhåndsdefinert transportplan. En av fordelene med AGV er at den gjerne jobber utenom normal arbeidstid. Med manuell håndtering må sykehusene i dag dimensjonere antall ansatte etter produksjonstopper. Men det er ikke noe i veien for at AGV-er kan transportere for eksempel tøy, avfall og forbruksvarer om natten.

Foruten å spare arbeidskraft, vil det frigjøre kapasitet på heis og redusere interntransporten på sykehuset på dagtid. AGV-en styres av lasere etter små reflekspunkter på veggen og kommuniserer med dører og heiser. Sikkerheten ivaretas ved at sensorer stopper den i trygg avstand fra hindringer. For sikkerhets skyld snakker den også, gjerne på dialekt.

Programmert levering

Programmeringen sørger for nøyaktige leveringer. Ingen pasientklokker eller medisineringsoppgaver hindrer den i å gi pasientene kveldsmat presis klokka 19.00. Kjøkkenet kan gjerne stenge klokka fire, bare de klargjør containerne med maten først. Resten klarer roboten.

- Automatisk transport er ingen sensasjon. De eksisterende installasjonene med eldre teknologi er fortsatt i god stand etter tjue års drift. Det er laserstyringen som er unik, sier Jordal.

I tillegg til containere kan AGV-ene også transportere senger, en stor rasjonalisering for personalet. I Italia har myndighetene nylig bestemt at all containertransport på nye sykehus skal skje ved hjelp av AGV.

Avansert rørpost

Eksisterende sykehus krever liten montasje ved overgang til AGV-system. Foruten stasjoner og automatiske ladestasjoner, trengs et styringssystem mot heis og dører. Rørpost er også vanligvis lett å montere ved gamle rørføringer, eller det kan være plass over himling.

- Økonomiske beregninger viser at de fleste investeringene har en tilbakebetalingstid på ett til to år, sier Jordal.

To store sykehus skal nå bygges i Norge, Nye SiA i Akershus og St. Olav Hospital i Trondheim. Begge fokuserer i stor grad logistikk og har en visjon om å bli blant de mest driftseffektive sykehus i Europa. St. Olav Hospital har besluttet å installere et av verdensdelens hittil mest effektive rørpostanlegg. Det får stasjoner på hvert sengetun knyttet opp mot apotek og laboratorium. - Optimaliserte logistikkløsninger vil gjøre begge disse sykehusene langt mer driftseffektive enn dagens norske sykehus, sier Helge Jordal.

Akterutseilt

Svært få norske sykehus har investert i automatiske transportløsninger, mens USA har vi hel- eller delautomatisert transporten i 90 prosent av sykehusene.

- Swisslog Healthcare er en egen forretningsenhet i konsernet Swisslog. Dette konsernet er verdens ledende leverandør av automatiske logistikkløsninger med over 4000 ansatte og en omsetning på rundt fem milliarder kroner. I Norge er det 50 ansatte med kontor i Bergen og Oslo, sier Helge Jordal.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.