OLJE OG GASS

Riksrevisjonen vurderer å granske Petroleumstilsynet

Bruker kritisk bakgrunn fra 2014 i vurderingen.

Bellona orienterte Riksrevisjonen om deres syn på Petroleumstilsynet i 2014. Siden den gang har blant annet Goliat-hendelsene gjort at Bellona har blitt enda mer kritiske til Ptils arbeid med sikkerhet på norsk sokkel.
Bellona orienterte Riksrevisjonen om deres syn på Petroleumstilsynet i 2014. Siden den gang har blant annet Goliat-hendelsene gjort at Bellona har blitt enda mer kritiske til Ptils arbeid med sikkerhet på norsk sokkel. Bilde: Eirik Helland Urke/Scanpix

– Noen må kontrollere kontrollørene, sa nestleder i fagforeningen Safe til Teknisk Ukeblad denne uken.

Han var en av flere som mente at Riksrevisjonen burde gå Petroleumstilsynet nærmere etter i sømmene, blant annet etter at de alvorlige hendelsene har hopet seg opp på norsk sokkel i 2015 og 2016.

Nå får Teknisk Ukeblad bekreftet at nettopp dette kan skje. Riksrevisjonen er nemlig midt i en prosess der de skal finne ut hva de skal gjøre gjennom den neste planperioden mellom mai 2017 og mai 2018.

Teknisk Ukeblad kjenner til at kritiske innspill om Petroleumstilsynet fra 2014 inngår som bakgrunnsgrunnlag for beslutningene som nå skal tas.

– Vi er nå i prosess med å beslutte planer for neste periode. Alle innspill er notert og tas med i prosessen, sier seniorrådgiver i Riksrevisjonen, Susanne Berg-Hansen.

Kritiske innspill

Denne uken ble det kjent at flere fagforeninger og organisasjoner ber Riksrevisjonen gjøre en revisjon av Petroleumstilsynet. Blant dem er Industri Energi, slik NRK tidligere har omtalt, samt Bellona, Safe og Naturvernforbundet.

Teknisk Ukeblad er kjent med at Riksrevisjonen i 2014 – før den store bølgen med alvorlige hendelser begynte å hope seg opp - startet jobbet med å kartlegge risiko/indikasjoner på svakheter og avvik i forvaltningen. I den forbindelsen begynte de å se nærmere på Petroleumstilsynets arbeid med sikkerhet og beredskap på norsk sokkel.

Blant annet holdt Bellona en 45 minutters presentasjon for Riksrevisjonen, som var sterkt kritisk til Petroleumstilsynets arbeid.

Blant hovedpunktene til Bellona, var følgende:

  • Ptil viser en uakseptabel stor unnfallenhet overfor sine tilsynsobjekter. 
  • Tilsynet mangler nødvendig vilje til å benytte berettigede sanksjonsmuligheter de har til rådighet i sin verktøykasse. Uttalt forvaltningspraksis i Ptil om aldri å politianmelde er et uttrykk for dette.
  • Ptil bygger sin forvaltning på en irrasjonell stor frykt for å miste tillit blant folk i bransjen.
  • For tette bånd mellom forretning og forvaltning spiller også inn. Bellona mente de tette båndene svekker sikkerheten på norsk sokkel ved å undergrave respekten for regelverket.
  •  Ekstra alvorlig i en periode med fallende lønnsomhet på norsk sokkel hvor lav oljepris og økende kostnader på aldrende felt skaper større interessekonflikter mellom sikkerhetshensyn og økonomisk inntjening.

Riksrevisjonen bekrefter at jobben som ble gjort i 2014 rundt Petroleumstilsynet er en del av forberedelsene for deres nye planperiode.

– Det inngår i vår videre vurdering i år, sier Susanne Berg-Hansen i Riksrevisjonen.

Petroleumstilsynet om kritikken: – Det blir litt for enkelt. Vi har gjort den jobben vi er satt til å gjøre

 – Trepartssamarbeidet har falt

Teknisk Ukeblad har sjekket med Bellona-sjef Frederic Hauge om de fortsatt står inne for kritikken mot Petroleumstilsynet. Det gjør de. Og vel så det.

– Det er helt avgjørende at Riksrevisjonen gransker Ptil. Vi mener de fullstendig svikter sin oppgave. Vi ser veldig forskjellig og varierende arbeid fra de enkelte saksbehandlerne, og vi ser at varslingssaker på Goliat og Nyhamna blir håndtert på helt uakseptable måter, sier Hauge.

– At ikke Ptil reagerte på det brevet som ble sendt om Goliat i juni, er helt utrolig. Trepartssamarbeidet har falt fullstendig, legger han til.

Han peker igjen på Ptils aversjon for å politianmelde alvorlige regelverksbrudd.

– Ptil fungerte da alle var snille på norsk sokkel. Men det funker ikke i innsparingsperioder med mafia fra flere land i aktivitet, sier han.

Hauge etterlyser i samme slengen politikerne i de store sakene på norsk sokkel.

– At ikke Goliat har blitt fulgt opp, at ikke Yme har blitt fulgt opp, at ikke noe av dette fører til politisk debatt, det slår meg som ekstremt rart. Jeg har nesten aldri sett så alvorlige saker der politikerne bare snur seg bort, sier han.

Ptil: Informerte Riksrevisjonen i 2014 

Petroleumstilsynet ved pressekontakt Eileen Brundtland sier til Teknisk Ukeblad at de også deltok i et møte med Riksrevisjonen i oktober 2014, som et ledd i deres kartlegging av risiko på vesentlig avvik og svakheter i forvaltningen.

– Her informerte vi om vår myndighetsutøvelse for sikkerhet på norsk sokkel. Vi kjenner ellers ikke til hvilke andre aktører som har gitt innspill i forbindelse med det samme forarbeidet, sier Brundtland.

Hun ønsker ikke å kommentere Bellona-lederens karakteristikker.

– Seriøsiteten i Hauges påstander er av en slik karakter at vi avstår fra å kommentere, sier hun.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.