BYGG

Riksrevisjonen: Stortinget brøt egne regler for anskaffelser

«Betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet».

Prisen har økt fra 1,1 til 1,8 milliarder kroner. Stortingets presidentskap skylder på rådgiveren. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke overbevist, og har bedt Riksrevisjonen undersøke sakskomplekset. Nå har Riksrevisjonen konkludert.
Prisen har økt fra 1,1 til 1,8 milliarder kroner. Stortingets presidentskap skylder på rådgiveren. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke overbevist, og har bedt Riksrevisjonen undersøke sakskomplekset. Nå har Riksrevisjonen konkludert. Bilde: Eirik Helland Urke

Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen. Stortingspresidenten tar kritikken på alvor.

Riksrevisjonens rapport om det mye omtalte byggeprosjektet ble oversendt Stortinget og lagt fram tirsdag.

– Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.

«Betydelige svakheter»

Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var «betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet».

I statsbudsjettet for 2017 ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 1,4 til 1,8 milliarder kroner.

– Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen, sier Schjøtt-Pedersen.

– Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.

Omfattende kritikk

Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner.

Dette er noen av Riksrevisjonens hovedkonklusjoner:

 • En kraftig kostnadsøkning kan bare delvis forklares med at prosjektet har endret karakter.
 • Bedre kvalitetssikring kunne avdekket svakheter.
 • Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.
 • Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag.

– Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene. Det har vært mangelfulle utredninger og mangelfull kvalitetssikring, sier Schjøtt-Pedersen.

Flere spørsmål

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) valgte å svare på kritikken i form av en pressemelding allerede før Riksrevisjonen hadde lagt fram sin rapport.

– Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten.

Fakta om Riksrevisjonens hovedfunn om Stortingets byggeprosjekt

Riksrevisjonen kom tirsdag med sin rapport om Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26. Dette er hovedkonklusjonene:

 • En kraftig kostnadsøkning kan bare delvis forklares med at prosjektet har endret karakter.
 • Mer vekt er lagt på tidsplan og funksjonalitet enn på kostnadskontroll.
 • Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang.
 • Kostbare valg skyldes mangelfulle utredninger.
 • Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
 • Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.
 • Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.
 • Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
 • Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget i administrative saker.

Kilde: Riksrevisjonen

Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.

– Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.

Kontrollsak

Stortingets byggeprosjekt er blitt kraftig kritisert for kostnadsoverskridelsene. I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.

Stortinget startet i 2011 planleggingen av prosjektet, som omfatter totalrenovering av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak under Wessels plass og innkjøringstunnel til varemottaket og garasjen.

Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt «en rekke tiltak» i 2014. Prosjektet har nå god styring, ifølge Thommessen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.