NYHETSBREV

Retter blikket mot havbruk

Leif Midbøe, daglig leder Wago, deltok for første gang på Aqua Nor. Hans ambisjon er å «være med toget og ikke å stå igjen på perrongen når det går.»
Leif Midbøe, daglig leder Wago, deltok for første gang på Aqua Nor. Hans ambisjon er å «være med toget og ikke å stå igjen på perrongen når det går.»Bilde: Joachim Seehusen

Mangedobling av produksjonen

  • Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» fra 2012 anslår at verdiskapingen knyttet til havbruk er representert ved to hovedområder. Det første er videre utvikling av sjømatnæringens kjerneområder slik vi kjenner dem i dag, det neste er utvikling av gryende og nye industrier. Samlet kan verdiskapingen nå 550 milliarder kroner, heter det. Det betyr i så fall en femdobling av verdiskapingen.
  • Rapporten er laget av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)
  • I 1999 ble det spådd at den biomarine industrien (eller havbruket som det den gang ble kalt) ville representerer en total omsetningsverdi på ca. 75 milliarder kroner i 2010. Den reelle verdien ble ca. 80 milliarder kroner.
  • Rapporten sier også at norsk næringsliv, da den ble skrevet i 2012, hadde 20 prosent av verdensmarkedet knyttet til oppdrett og tilhørende produkter.

Flere automatiserings- bedrifter

  • Av de 503 utstillerne i år valgte 42 å la seg føre opp under kategorien «Automatisering og styring» i katalogen. Dermed er drøyt åtte prosent av utstillerne i en eller annen form leverandører av automatisering.

Leif Midbøe, daglig leder i Wago, har for første gang valgt å stille ut på oppdrettsmessen Aqua Nor. Det har han gjort til tross for at omsetningen innen havbruk og oppdrett er hva han karakteriserer som «ubetydelig» i dag.

– Vi skal være med toget når det går og ikke stå igjen på perrongen, sier Midbøe.

Bli kjent med bransjen

Han mener det er klare paralleller mellom behovene i oppdrett og kompetansen og produktene selskapet i dag leverer til skipsindustrien. Midbøe peker på en klar trend mot langt større skip enn det som har vært vanlig til nå. Da er behovet for automatiserte løsninger stort.

Representanter for Wago besøkte for første gang Aqua Nor forrige gang, men da ikke som utstiller. Nå er det primære målet å lære bransjen å kjenne.

– I tillegg til utvikling innen skip er det jo mye annet der det åpner seg muligheter. Fôringssystemer er opplagt, men det er helt sikkert hundrevis av andre behov som vi ikke har kartlagt. På messen har vi ikke sett noen ting som vi ikke kan løse med programvare.

Les også: Jubilant sikter seg inn mot skip og byggautomatisering

Moen havbruksplattform er så langt verdens største. Fôringsanlegget er utviklet av Aqua Group, og Wago har levert komponenter. Joachim Seehusen

Mye proprietært

Innen oppdrett er det så langt lite standardisering, og proprietære løsninger florerer. Midbøe tror ikke det byr på store vanskeligheter. Integrering av små, åpne pls-er tror han blir enkelt og at TCP-IP og Modbus vil kunne brukes.

Leif Midbøe er godt fornøyd med valget om å bruke tid og penger på å være representert på messen for oppdrettsteknologi.

Midbøe forteller at han har avtalt en rekke møter, og at det har vært mange innom standen som ser at automatisering kan være en spennende mulighet. Det er ikke oppdrettere som melder seg, men leverandører av utstyr. Folk som veier og teller fisk og de som skal injisere medisin har meldt seg, i tillegg til leverandører av annet utstyr oppdretterne trenger.

Vekst og investeringer

Wago-lederen er ikke engstelig for at usikre tider skal hemme investeringsviljen.

– Denne næringen skal vokse. Da må de investere. Vi er også fortalt at tilgang på mennesker begynner å bli en utfordring, da er svaret å automatisere. Vår ambisjon er å bli en betydelig leverandør av automatisering til oppdrettsnæringen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.