Ny avgift på vindkraft

– Regjeringens vindkraftavgift bommer

Regjeringen foreslår ny produksjonsavgift på vindkraft. Kommunene vil heller ha «vannkraftavgift» på vindkraft.

Regjeringen vil ha produksjonsavgift på vindkraft.
Regjeringen vil ha produksjonsavgift på vindkraft. (Foto: Fred. Olsen Renewables)

Regjeringen foreslår ny produksjonsavgift på vindkraft. Kommunene vil heller ha «vannkraftavgift» på vindkraft.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Med en ny avgift på landbasert vindkraft vil regjeringen kompenserer berørte kraftkommuner. Men både kommunenes interesseorganisasjon (KS) og kraftbransjen selv, mener ordningen bommer.

– Berørte kommuner vil ikke oppfatte denne avgiften som tilstrekkelig som kompensasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram til Teknisk Ukeblad.

– Pengene som kreves inn må gå målrettet til de kommunene som rammes av utbygging, sier Øistein Schmidt Galaaen i Norsk vindkraftforening (Norwea).

Avgift på 1 øre per kWh

Det er i regjeringenes forslag til statsbudsjett avgiften foreslås. Avgiften settes til 1 øre per kWh produsert kraft. ­

– En moderat avgift balanserer hensynet til å gi inntekter til vertskommunene, samtidig som avgiftens negative virkninger på investeringsinsentiver begrenses, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Men pengene avgiften genererer vil gå direkte til staten, før den skal fordeles til berørte kommuner. Hvordan denne fordelingen skal skje, er ennå uklart.

Bjørn Arild Gram er styreleder i KS. Foto: KS.

– Det er positivt at regjeringen vil legge igjen penger til kommuner som stiller areal til disposisjon for vindkraft. Men det er ikke tillitsvekkende at man fortsatt skal utrede praktiske og formelle forhold rundt hvordan fordelingen skal skje, sier Galaaen i Norwea.

Han mener det ville vært bedre om vindkraften betalte avgifter direkte til de kommunene den blir etablert i, framfor at staten omfordeler midlene.

– Slik er det for vannkraft og slik burde det også være for vindkraft, sier han. Gram i KS er enig.

– Det vi primært hadde ønsker oss er en avgift som er knyttet til konsesjonen for vindkraft og som går direkte til de kommune som er berørt av utbygging, sier han.

Vil ha «vannkraftavgift» i stedet for

Når det gis konsesjon til vannkraft i Norge, stilles det gjerne krav om at en bestemt avgift tilbakeføres til vertskommunen. KS, Energi Norge og Vindkraftforeningen ønsker samme modell for vindkraft.

– Erfaringen fra vannkraft er at man må bruke konsesjonssystemet for å sørge for at pengene går direkte til berørte kommuner. Når pengene først skal innom staten, står man hele tiden i fare for endringer gjennom salderinger i budsjettet, sier Galaaen.

– Avgiften bør forankres i konsesjonsvilkårene til vindkraftselskapene og gå direkte til den berørte kommunen, sier Bjørn Arild Gram i KS.

Både kraftbransjen og kommunene ønsker ordninger som kompenserer kommuner som stiller areal til disposisjon for vindkraft. I tillegg til en egen konsesjonsavgift, ikke ulik den man har for vannkraft, ønsker de at det innføres en såkalt naturressursskatt, også den etter modell fra vannkraften.

– Det andre vi har bedt om er en naturressursskatt som kommer som fratrekk i selskapsskatten, men at den bør unntas inntektsutjevningen for kommunene, sier Gram i KS. Med det mener han at også denne avgiften skal gå direkte til berørte kommuner.

Sendte brev til Ap og Sp

Allerede i mai varslet regjeringen en mulig produksjonsavgift på vindkraft.

1. oktober sendte KS og Norwea brev til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som forhandler om ny regjeringsplattform. I brevet skriver de to partene at forslaget til produksjonsavgift ikke ga «nødvendig forutsigbarhet til vertskommuner for vindkraftnæring.»

«Kommunesektoren og kraftbransjen har i stedet ved flere anledninger bedt om innføring av en naturressursskatt for vindkraft utenom inntektsutjevningen. Slik kan skatteinntekter omfordeles tilbake til lokalsamfunn som avstår areal til storsamfunnets beste,» skrev organisasjonene.

– Vi er spente på hvordan en ny regjering vil forholde seg til dette, sier Gram i KS til TU.

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå