INDUSTRI

Regjeringen vil forvalte mineraler til havs på samme måte som for oljesektoren

Havbunnen utenfor Norge kan inneholde viktige mineralforekomster.

Et nytt lovforslag skal regulere mineralindustri på  norsk sokkel.
Et nytt lovforslag skal regulere mineralindustri på norsk sokkel. Bilde: Eirik Helland Urke/Oceanic and Atmospheric AdministrationOceanic and Atmospheric Administration

Det er fortsatt dypt ned og langt fram til mineralutvinning på norsk sokkel kan bli en ny industri.

Et nytt lovforslag skal regulere virksomheten i dypet. 

– Det bærende prinsippet er at mineralressursene på havbunnen er fellesskapets eie. Vi har nå gjort litt av det samme stykket arbeid som ble gjennomført på 60- og 70-tallet for olje- og gassvirksomheten og legger fram et rammeverk for mineralutvinning på den norske kontinentalsokkelen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), til NTB.

Attraktive mineraler

Havbunnen utenfor Norge kan inneholde viktige mineralforekomster som kan gi grunnlag for et nytt industrieventyr.

Kunnskapen om hva som befinner seg i dypet er begrenset, men man vet at det finnes sulfidforekomster langs den midtatlantiske ryggen som strekker seg fra Jan Mayen og nordøst mot Framstredet mellom Svalbard og Grønland.

Oljedirektoratet har ifølge høringsnotatet også funnet høye verdier av metaller som scandium, litium, vanadium og de svært attraktive sjeldne jordartene i tykke manganrike skorper på norsk sokkel.

– Utvinning av disse ressursene ligger antakeligvis et godt stykke fram i tid. Men potensialet kan være veldig stort. Vi ser at ny teknologi krever nye råstoffer. Generelt er det en økende interesse for mineraler, og hvis vi gjør de funnene vi håper på, gir dette spennende muligheter for nye industrieventyr på norsk sokkel, sier Søviknes.

Konsesjonsrunder

Prinsippene i forslaget til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen er langt på vei de samme som gjelder for olje- og gassvirksomheten til havs. Regjeringen slår fast at det er Olje- og energidepartementet som forvalte mineralressursene.

– Det betyr at vi etter at områdene er kartlagt, vil ha samme fortløpende type utlysning av nytt areal i blokker som vi har for olje og gass. Det er også en åpning for at man i tidlig fase kan gi tillatelser basert på konkrete søknader fra næringsaktører som mener at de har interesse av å utforske ett område nærmere, sier Søviknes.

Regjeringen foreslår at områder skal kunne legges ut for kommersielle undersøkelser og utvinning etter en konsekvensutredning. Kommersielle aktører som får utvinningstillatelse skal også pålegges å legge fram en arbeidsplan for utvinningen.

Skatteregimet for mineralutvinning til havs vil komme i en egen runde senere. Ifølge Søviknes er regjeringens hovedanliggende å sikre norske interesser og fellesskapets muligheter for å hente inntekter fra mineralressursene.

Miljøkonsekvenser

En rapport fra Senter for geobiologi og dypvannsstudier ved Universitetet i Bergen slår fast at mineralvirksomhet på havbunnen vil kunne ha betydelige miljøvirkninger.

Gruvevirksomhet til havs kan føre til varige endringer på havbunnen og ødelegge leveområder for marine organismer. I lovforslaget legges det opp til at de som ønsker å drive mineralvirksomhet på havbunnen også må lage miljøkonsekvensanalyser og skaffe seg utslippstillatelser etter forurensningsloven. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.