KRAFT

Regjeringen dropper sjøkabel

KREVER KABEL: Den planlagte kraftledningen gjennom Hardanger ( Sima-Samnanger), har fått hardingene til å se rødt. De krever at kraftledningene blir lagt i sjø- og jordkabel.
KREVER KABEL: Den planlagte kraftledningen gjennom Hardanger ( Sima-Samnanger), har fått hardingene til å se rødt. De krever at kraftledningene blir lagt i sjø- og jordkabel. Bilde: Mona Sprenger
Jannicke Nilsen
1. mars 2011 - 09:01

Regjeringen har innkalt til pressekonferanse om kraftframføring mellom Sima og Samnanger klokken 14 i dag.

Ifølge NRK kommer regjeringen til å gå inn for høyspentmaster i Hardanger. Det betyr at de dropper sjøkabelalternativet.

Kritiserer avgjørelsen

Venstre er raskt ute med å kritisere avgjørelsen, og viser til at utredninger har vist at det både er teknisk og økonomisk mulig å etablere sjøkabel på deler av strekningen.

– Dette er et massivt angrep på det klassiske naturvernet i Norge. Regjeringen ofrer Hardanger med kortsiktige løsninger i stedet for å investere i fremtiden. Utredninger har vist at sjøkabel både er teknisk og økonomisk mulig, sier Venstres nestleder, Ola Elvestuen.

Flertall for luftledning blant høringsuttalelser

– Liten pris

Ekspertutvalgene som vurderte mulighetene og konsevensene av å legge sjøkabel i stedet fort luftspenn, anslo at investeringskostnadene for vekselsstrøm og likestrømsalternativene ville bli cirka 4-5 ganger høyere enn for luftledning, i størrelsesorden 4,5 til 5,6 milliarder kroner.

Dette mener Venstre er en liten pris å betale for å ta vare på naturen i Hardanger.

Sjøkabel blir 9 milliarder dyrere

Enøk-tiltak

Videre anslo utvalgene at det ville ta mellom fire og ti år fra beslutningen om sjøkabel var tatt til linjen kunne kobles til kraftnettet, men at det sannsynligvis ville være få timer med effektknapphet de kommende ti årene.

– Venstre mener at man kunne håndtert denne forsinkelsen gjennom å gjennomføre de anbefalte tiltakene i rapporten og satse på omfattende ENØK-tiltak og bedre strømstyringssystemer i Bergensregionen, sier Elvestuen.

– Sjøkabel er lønnsomt

Avfeier rapportene

Styreleder i Stiftelsen Bevar Hardanger er svært skuffet.

– Jeg går ut fra at regjeringen nå vil komme med de samme argumentene som sist om forsyningssikkerhet til Bergen og kostnadene ved sjøkabel. De legger ikke vekt på rapportene som viser at Bergensområdet kan klare seg uten denne linjen i mange år, sier Klaus Rasmussen.

– Sjøkabel fortsatt eneste alternativ

Monstermaster

I juli i fjor vedtok regjeringen at det skal føres opp høystpentmaster mellom Sima og Samnanger.

Beslutningen førte til voldsomme protester mot å reise høyspentmaster i Hardanger gjennom hele sommeren, og begrepet "monstermaster" oppstod.

Fire ekspertutvalg

Protestene førte til at regjeringen nedsatte fire ekspertutvalg som skulle utrede mulighetene og konsekvensene ved å legge sjøkabel på deler av strekningen.

Første februar leverte ekspertutvalgene sine fire rapporter, og regjeringen lyste ut en bred høring for alle parter. I forrige uke gikk høringsfristen ut.

Flest for luftlinje

Flertallet av høringsuttalelsene var for luftkabler, mens det var dødt løp mellom sjøkabel og det såkalte tredje alternativet.

Det tredje alternativet består av oppgradering av det eksisterende linjenettet kombinert med utbygging av fjernvarme og stimulering til lokal kraftproduksjon.

Fastholder krav

Hordaland fylkeskommune har holdt fast ved sitt standpunkt om at sjøkabelalternativet er det beste i Hardanger. Dersom regjeringen likevel velger luftspenn, krever fylkeskommunen at kompensasjonen til kommunene må øke fra 100 til 500 millioner kroner.

– Dette er en trist dag for Hardanger og hele Norge, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg i en pressemelding.

Men hun er ikke direkte overrasket, og sier det hele tiden har ligget under at det er luftspenn regjeringen ønsker seg.

Utfordrende å legge kabel

– Må mangedobles

Selsvold Nyborg hadde likevel ventet at regjeringen hadde lyttet mer på innspill fra de fire ekspertutvalgene som sa at kraftsituasjonen for Bergen ikke er så kritisk som tidligere framstilt.

Hun mener kompensasjonen for inngrepet en luftlinje medfører ikke kan bli stor nok. De 100 millioner kroner som regjeringen lovet i fjor, må mangedobles, sier hun meldingen.

Ifølge NRK er det allerede klart at kompensasjonen, som er lovet i form av et næringsfond, likevel blir stående på 100 millioner kroner.

I dag, klokken 14, offentliggjør regjeringen sin konklusjon.

Mer om saken:

Strømkrise for oljeselskapene

Ekspertrapporter ga sjøkabelfall

– Staten og oljebransjen må betale

– Sjøkabel blir dyrt og vanskelig

Flere vil ha kraftlinjer i Hardanger

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.