IT

Refses av egne medlemmer

UROLIG: Teknas president Marianne Harg synes nedgangen i miljøinvesteringer er bekymringsfull.
UROLIG: Teknas president Marianne Harg synes nedgangen i miljøinvesteringer er bekymringsfull. Bilde: Ståle Andersen
Leif Hamnes
7. apr. 2010 - 14:00

Datalagringsdirektivet

  • EU vedtok i februar 2006 at informasjon om all e-post, SMS- og telefonaktivitet skal innsamles og lagres av nett- og teleoperatører i minimum 6 måneder, maksimum 24.


  • Direktivet ventes å bli implementert i Norge, til tross for at alle partier på Stortinget minus Arbeiderpartiet og Høyre har flagget sin motstand.


  • Innholdet i e-postene, samtalene eller meldingene forblir privat. Tid, sted, varighet, avsender og mottaker skal derimot lagres. Det gjelder også for hvor lenge en gitt IP-adresse er tilkoblet internett.


  • 8. januar la regjeringen fram sitt høringsnotat om saken, med svarfrist 12. april. Hele 187 høringsinstanser er invitert til å svare.


  • Justisminister Knut Storberget opplyste at dataloggene tenkes som verktøy for politiet i saker med strafferamme på 3 års fengsel eller mer.


  • Det vil måtte foreligge rettskjennelse og skjellig grunn til mistanke mot konkrete personer før data blir utlevert.

Regjeringens forslag

Selv om regjeringen i det 60 sider lange dokumentet ikke tar stilling til om direktivet skal bli en del av norsk lov, ble enkelte premisser gjort klare i høringsnotatet fra 8. januar:

  • Alle kommersielle aktører omfattes, og får selv ansvar for å velge – og finansiere – sin lagringsløsning.
  • Lokaliseringsdata fra mobile bakkestasjoner skal med.
  • Alle data lagres like lenge (mellom 6 og 24 måneder).

Teknas valg om å støtte innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge har vakt sterke reaksjoner blant egne medlemmer.

Blant dem er også mange av TUs lesere, som reagerer skarpt mot Tekna på både kommentarfeltet og i e-poster til redaksjonen.

Les saken her:

Utmeldinger i protest

Også på nettsamfunnene Twitter og Facebook truer i dag mange Tekna-medlemmer med å melde seg ut av foreningen i protest dersom ikke Tekna endrer standpunkt, og flere varsler at de allerede har sagt opp medlemskapet.

Det blir også svært dårlig mottatt at Teknas direktør for samfunnspolitikk, Erik Strøm, uttalte i en tidligere TU-sak at han ikke anså Teknas høringsuttalelse som særlig kontroversiell.

«Andre foreninger med bredt nedslagsfelt har på forespørsel avgitt en nøytral uttalelse hvor de påpeker at de ikke på en troverdig måte kan representere alle sine medlemmer med et felles standpunkt. Vi har alle fått samme, ferdigskrevne standardsvar tilbake fra Tekna hvor de gjentar sin uttalelse og peker på at dette vedtaket er gjort av høyeste organ i Tekna.

At de i det hele tatt følte behov for å lage et ferdigskrevet standardsvar sier vel sitt om hva slags reaksjon de forventet, uavhengig av hva de sier offentlig. Jeg og mange av mine kolleger og venner i IT-bransjen vurderer vårt medlemskap i Tekna i lys av deres ukontroversielle uttalelse», skriver en Tekna-organisert leser til TU.

– I politisk betente saker skjer det fra tid til annen at vi får utmeldinger. Det er alltid svært uheldig fordi vi taper sterkt samfunnsengasjerte medlemmer, sier Strøm.

– Tekna må mene noe

Tekna-president Marianne Harg er uenig med kritikken.

– Vi kan ikke la være å mene noe bare fordi det er vanskelig. Vi kunne derimot vært taktiske og levert uttalelsen inn i siste liten, slik at den druknet i mengden. Men der hvor sentrale spørsmål er typisk teknologidrevet, bør Tekna være på banen. Også angående oljeboring i nord vil Tekna måtte ha en mening, og den diskusjonen vil bli minst like opprivende, sier Harg.

Harg mener motreaksjonen virker organisert, men er ikke forbauset over at temaet skaper høy temperatur.

– Vi roper ikke høyt hurra for Datalagringsdirektivet. Men vi har gått hardt inn i saken for å klargjøre hva vi som seriøs aktør skal mene om dette. Prinsippet rundt datahåndtering er veldig alvorlig, og det er dét vi egentlig er opptatt av. Vårt forslag om en datahåndteringskommisjon er for eksempel ikke nevnt av andre, så om oppmerksomheten fører til at vi når bedre fram, er det positivt. Det som ikke bra, er protestutmeldinger. Vi har stor takhøyde i Tekna, sier Harg.

– Har dere undervurdert hvor sterkt denne saken berører Tekna-medlemmene?

– Det tror jeg ikke – fordi det engasjerte oss også sterkt internt. Vi kan kanskje ha undervurdert det at reaksjonene går i retning av å melde seg ut, sier Harg.– På kant med egne medlemmer

Tekna-medlem Magne Eimot jobber i Simula Research Laboratory og har sammen med sin kollega Håvard Espeland skrevet en Tekna-kritisk kronikk som ble publisert på digi.no i dag, i ly av Teknas høringsuttalelse.

– Grunnen til at vi har skrevet denne kommentaren, er at Tekna her har tatt et standpunkt i en politisk svært betent sak der medlemmene er sterkt uenige. Det ligger i utkanten av hva et fagforbundet burde beskjeftige seg med, sier Eimot til Teknisk Ukeblad.

En instans som Barneombudet har levert en uttalelee som er langt rundere i sin konklusjon, illustrerer Eimot.

– Premissene Tekna trekker frem for sin støtte, er for selvfølgeligheter å regne. Det må alltid være kontroll over datalagring, ingen er uenige i det. Jeg vet ikke om de jeg kjenner er representative for Tekna, men av de jeg kjenner mener alle at saken er svært kontroversiell, og mange er uenige med Teknas konklusjon. Uansett vil mange Tekna-medlemmer ha sterke meninger om saken. Ikke minst fordi de er teknologer og har greie på hva det hele handler om, sier Eimot.

Tekna eier 47,5 prosent av aksjene i Teknisk Ukeblad Media AS, som blant annet utgir publikasjonene Teknisk Ukeblad og www.tu.no.

Mer om datalagringsdirektivet:

– Dette er vendepunktet

Spår nytt folkeopprør om overvåking

Statlig gigantlager for elektroniske spor

Datalogger: En honningkrukke for kriminelle

Store bror er lettlurt

Nettkamp mot EUs lagringsdirektiv

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.