SAMFERDSEL

Reagerer på støtteordning for elmopeder og elmotorsykler: – Enova er på villspor

Vil heller ha støtteordning for elsykler.

– Det er en logisk brist i at med en gang du begynner å tråkke selv, må du betale, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.
– Det er en logisk brist i at med en gang du begynner å tråkke selv, må du betale, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening. Foto: Shutterstock

Denne uken lanserte Enova støtte til elmopeder og elmotorsykler

Støtteordingen vil gi privatpersoner 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel, 25.000 til tung elmotorsykkel og 3500 kroner til elmoped.

Det får Syklistenes landsforening og Miljøpartiet de grønne (MDG) til å reagere.

Etterlyser støtte til elsykler

– Enova er på villspor. Elektriske mopeder og motorsykler hadde allerede momsfritak. Samtidig får elsykler, som har langt større effekt, ikke noen form for støtte i dag, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

Med «effekt» mener Hermstad bedre folkehelse, mindre kø, lavere energibruk og bedre luftkvalitet.

– Du sparer samfunnet for ganske mye ressurser, sier Hermstad.

I spørreundersøkelsen "Elsyklisten 2021", som Elbilforeningen la fram denne uken, svarte 56 prosent at elsykkel hadde erstattet bilkjøring. Elbilforeningen tok i bruk sosiale medier for å nå frem til 1504 respondenter som oppga at de eide elsykkel.

Hermstad er spesielt kritisk til at elektriske lastesykler, som han mener kan dekke flere behov i hverdagen enn mopeder og motorsykler, ikke får støtte. 

Mener flere bør få støtte fra Enova

Enova skal, ifølge statsforetakets hjemmeside, «støtte senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon av løsninger vi trenger for å kutte utslipp og bli et lavutslippssamfunn».

Når Enova anser at en teknologi er moden, skal de normalt avslutte den aktuelle ordningen og la markedet ta seg av den videre utviklingen.

Hermstad mener det er et problem at tolkningen av mandatet gjør at Enovas støtteordninger treffer mer marginale grupper og ikke bredere lag av befolkningen.

– Når alle betaler inn til Enova, bør også flere få nytte av det, sier han.

Han understreker at elsykkel, og spesielt el-lastesykkel, ikke er spesielt billig.

– Enova kan ikke gjøre noe med at staten ikke vil ha momsfritak på elsykler. Men de bør sørge for å kompensere for det.

Uenig i at elsykler er en moden teknologi 

Les også

Både MDG-nestlederen og Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes landsforening, mener at Enova bør utvide mandatet slik at elsykler kan inkluderes i ordningen.

Samtidig kan det være mulig å tolke dagens mandat slik at det inkluderer elsykkel-støtte, hevder de.

– Jeg er for eksempel ikke helt enig i at elsykkel er en moden teknologi. For det er stadig en utvikling der, blant annet på batterisiden, sier Andersson.

Foreningen er ikke noen direkte motstander av Enovas nye støtteordning, sier han.

– Men motorsyklister og mopedister er harde trafikanter. Vi vil løfte fram de myke trafikantene.

Også Andersson ønsker momsfritak for elsykler, slik blant annet elbiler har i dag.  

– Det er en logisk brist i at man skal ha momsfritak for elmotorsykler og elmopeder. Mens med en gang du begynner å tråkke selv, må du betale moms.

– Elsykkel-markedet fungerer

– Det er helt klart at å gå, sykle, eller bruker kollektiv transport er det beste for klimaet. Dette er vi enig i, skriver Anna Theodora Barnwell, Enovas markedssjef for tjenesteyting og sluttbruk, i en e-post.

– Enovas mål med støtten til elmoped og elmotorsykkel er ikke å øke det totale salget av moped og motorsykkel, men at kjøretøyene som selges framoveri størst mulig grad skal være elektriske. Det gjør Enova gjennom å støtte dem som går foran i teknologiutviklingen og som velger løsninger som ennå ikke har fått fotfeste i markedet.

Det er behov for teknologiutvikling og flere modeller på markedet for elmopeder og elmotorsykler, skriver Barnwell.

– Er elsykkel-teknologien så moden at den ikke faller innenfor mandatet til Enova? 

– Elsykkel-markedet fungerer. Syklene er tilgjengelig overalt, de er høyst etterspurt, og det finnes mange modeller til en pris som forbrukere er villig å betale. Enova skal støtte teknologiutvikling og markedsintroduksjon av teknologier som trenger å få en fotfeste i markedet, ikke teknologier som allerede selges i stort monn. 

– Momsfritak for elsykler vil medføre press på andre varer

Når det gjelder spørsmålet om elsykler bør få momsfritak, svarer Finansdepartementet slik per e-post: 

– Merverdiavgiften – eller moms som mange sier – er en fiskal avgift. Det betyr at formålet med avgiften er å skaffe inntekter til staten. Inntektene fordeles ut over statsbudsjettet til ulike formål, også til klimatiltak. Nesten alle varer og tjenester i Norge er derfor ilagt merverdiavgift.

Særordninger som momsfritak og reduserte satser gir lavere inntekter til staten, og øker administrasjonskostnadene for både næringsdrivende og skattemyndighetene, skriver de videre.

– Fritak for elsykler vil også medføre press for å få redusert merverdiavgiftssatsen på andre varer, som blant annet ordinære sykler, annet treningsutstyr m.v. Det kan være vanskelig å begrunne hvorfor man ikke skal støtte kjøp av ordinære sykler gjennom merverdiavgiftssystemet når man støtter elsykler. Det er derfor mer effektivt å kutte klimagassutslipp med miljøavgifter eller støtte til klimatiltak over statsbudsjettet.

Artikkelen har senere blitt oppdatert med uttalelsen fra Finansdepartementet.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.