KLIMA

Rammer ikke bare livet i havet: Mikroplast spres også på land

EU undersøker om de bør forby produkter med mikroplast.

Echa er i gang med å undersøke kildene til mikroplast, for å komme med et råd om hvorvidt EU bør forby produkter som bevisst er tilsatt mikroplast.
Echa er i gang med å undersøke kildene til mikroplast, for å komme med et råd om hvorvidt EU bør forby produkter som bevisst er tilsatt mikroplast. Foto: Oregon State University

I vår iver etter å beskytte havmiljøet mot plastforurensing må vi ikke glemme plastforurensingen på land, advarer EUs kjemikaliebyrå Echa.

For det finnes en lang rekke produkter som er tilsatt mikroplast for å gi dem bedre egenskaper. Det medfører at det spres store mengder plast på land, for eksempel gjennom avløpsslam eller gjødselprodukter, eller det vaskes ut i overflatevann som sjøer, elver og andre vannløp.

Og hvis landbruksjorden brukes til fôr, spiser dyrene mikroplasten, slik at den – eller farlige kjemikalier fra visse plastprodukter – ender opp i maten vår, fastslår Echa.

Avløpsslam forurenser

Akkurat nå vet man ikke om mikroplast er farlig for menneskekroppen. Det undersøker Echa, og byrået er også i gang med å undersøke kildene til mikroplast for å komme med et råd om hvorvidt EU bør forby produkter som bevisst er tilsatt mikroplast.

I dag tilsettes mikroplast i en rekke forskjellige produkter, som hudslipende perler i peelingmidler eller andre typer kosmetikk, vaskemidler og andre husholdningsartikler. Også maling, gjødselprodukter og plantevernmidler til landbruket inneholder mikroplast, og plastfibre kan også bli frigjort fra klær ved slitasje og klesvask.

Opphopning i landbruksjorda

Den største kilden til mikroplastforurensingen på land er avløpsslam, og man vet at det kan ta flere hundre år å bryte ned mikroplasten.

«Det betyr at opphopningen av mikroplast i landbruksjorden er bekymringsfull, fordi vi på nåværende tidspunkt ikke kan vurdere risikoer for miljøet som følge av en slik langsiktig akkumulering og eksponering,» konstaterte seniorforsker Peter Simpson hos Echa i november på konferansen MICRO 2018 Fate and Impact of Microplastics på Lanzarote.

Mer om mikroplast

Du kan lese mer om mikroplast på EUs temasider:

I begynnelsen av 2019 vil Echa være ferdig med et utkast til begrensninger for bruk av mikroplast i produkter. Og deretter trenger Echas ekspertkomiteer (Committee for Risk Assessment (RAC) og Committee for Socio-Economic Analysis (SEAC) 14 måneder på å gå gjennom forslagene, før de sendes til EU-Kommisjonen på vårparten 2020.

Allerede i dag har flere land vedtatt eller foreslått å vedta nasjonale forbud mot bruk av mikroperler i kosmetiske produkter som skal skylles av etter bruk.

Den europeiske plastindustrien har ifølge EU en årlig omsetning på 350 milliarder euro, sysselsetter 1,5 millioner mennesker, og opp mot 60.000 firmaer arbeider innen plastindustrien.

Vil føre til produktutvikling

Echas direktør Bjørn Hansen lover allerede nå at Echas forslag i til syvende og sist blir en gevinst for både miljø og helse.

Men forslaget vil naturligvis også påvirke den industrien som i dag benytter seg av mikroplast i produktene sine. Så for noen produkttyper vil dette kreve produktutvikling hvor man leter etter alternativer til mikroplast.

«Mange av de produktene som vi ser på markedet i dag og som inneholder mikroplast, var på markedet allerede for 20 år siden, så det er mulig å produsere dem uten mikroplast», sier Bjørn Hansen i en video som Echa nettopp har utgitt om mikroplast på landjorden og i ferskvann.

Videoen kan du se nedenfor.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.