ARBEIDSLIV

Radioaktivt mot kreft

Institutt for energiteknikk og Universitetet i Oslo samarbeider om produksjonen.

Ved syklotronen på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) fremstilles radioaktive isotoper som deretter inngår som det aktive virkestoffer i et legemiddel til bruk ved Positron Emisjons Tomografi (PET-legemiddel).

Legemiddelet fremstilles ferdig til bruk i isotoplaboratoriene ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Oslo.

I mangel av et PET-senter i Norge gikk de to institusjonene sammen med Radiumhospitalet og Rikshospitalet om å etablere en produksjon av et PET legemiddel allerede i 1998.

Produktet har hittil vært brukt på Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Hensikten med dette var å bygge opp en nasjonal kompetanse innen PET-teknologi for å kunne gi kreftpasientene et bedre behandlingstilbud. Samtidig fremskaffes resultater som viser norske myndigheter at denne teknologien er klinisk nyttig.

Påviser svulster

Et PET-legemiddel er et kjemisk stoff merket med en radioaktiv markør som sender ut signaler (gammastråling). Legemiddelet injiseres i pasienten. Ved hjelp av et spesielt kamera (PET-skanner) kan opptaket følges i de enkelte organer og gi viktig informasjon om prosesser i kroppen.

En kreftsvulst vil ha et større opptak av legemiddelet enn det friske vevet, og vil derfor fremstå som et lysende punkt på bildet. ermed vil man kunne få påvist og lokalisert kreftsvulsten på et tidlig stadium og sette i gang den nødvendige behandling.

Samarbeidspartnerne kan endelig glede seg over at det i år er avsatt midler i statsbudsjettet til å etablere et nasjonalt PET-senter, der syklotron, produksjonsfasiliteter og bedre undersøkelsesutstyr vil være samlet på samme sted.

Dette vil blant annet bety mye for utnyttelsesgrad av legemidlene, som på grunn av at radioaktiviteten omdannes til ikke-radioaktive stoffer, kun er holdbare i noen få timer.

Ressurssenter

I tillegg kan det produseres PET-legemidler inneholdende mer kortlivede isotoper enn det man får utnyttet i dag, og bruksområdet vil kunne bli mye større. De to institusjonene har sammen med Radiumhospitalet og Rikshospitalet bygd opp en nasjonal kompetanse innen PET-teknologi som Norge vil ha bruk for ved oppbygging av det nasjonale PET-senteret.

Denne kompetansen vil også utgjøre en nasjonal ressursbank for fremtiden når flere norske sykehus vil ønske å følge etter og bygge opp denne type kompetanse. I Danmark satser man på å ha en PET-scanner per 1,5 millioner mennesker. Franskmennene har planer om å etablere 50 PET-sentre, og rundt 20 er allerede i drift. Det er kun et spørsmål om tid før flere norske sykehus vil komme til å bygge opp denne kompetansen

Det vil ta om lag to år fra pengene er bevilget til et nytt nasjonalt PET-senter er operativt. I mellomtiden vil Ife og UiO fortsatt stå alene om å levere denne type legemiddel til det norske marked. Samarbeidspartnerne ønsker å være en ressurs for det norske samfunn ved å la sin spesielle kompetanse komme sykehusene og kreftpasientene til gode.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.