Radioaktivitet i isbryter nær Norge

Radioaktivitet i isbryter nær Norge
MÅ SNU: Den russiske isbryteren Taimyr har blitt tvunget til å snu etter at det er målt økt radioaktivitet om bord. Bilde: Arkiv

Måling av økt radioaktivitet om bord har i dag tvunget en russisk atomisbryter til å snu utenfor kysten av de vestlige delene av Sibir og kjøre tilbake til havnen i Murmansk.

Det melder Russlands kjernefysiske flåte Rosatomflot. Statsselskapet holder i øyeblikket en pressekonferanse om hendelsen i Murmansk.

Lekkasje

Atomisbryteren Taimyr er nå på vei fra Jenisejbukta øst for Novaja Semlja og til hjemhavnen Murmansk. Reisen skal ifølge russiske nettsteder ta fem dager.

Den mest sannsynlige årsaken til den økte radioaktiviteten er en lekkasje av kjøleveske som har festet seg i ventilasjonsanlegget til reaktoren.

Udramatisk

– Båten er på vei tilbake med en lekkasje i kjølekretsen. Det virker som om de har oppdaget radioaktiviteten i et filter i ventilasjonssystemet, og da skyldes det trolig en lekkasje i første kjølekrets. Dette er en av tre uavhengige kjølekretser, og denne første kjølekretsen kjøler ned brenselet i reaktoren. Det er altså her det er mest radioaktivitet, sier Nils Bøhmer, Bellonas ekspert på kjernekraft.

Rosatom har i de første meldingene beskrevet hendelsen som udramatisk og uten fare for mannskap eller omgivelser.

- Ikke miljøfare

På den internasjonale skalaen for rangering av hendelser innenfor kjernekraften (INES), vurderer Rosatomflot episoden til å være null, altså utenfor skalaen.

– Vi har ikke fått varsel om denne hendelsen fra russiske myndigheter, og så langt vi kan se via informasjon på internett, er ikke dette en hendelse som vil få konsekvenser for helse eller miljø eller for andre land. Vi forventer derfor heller ikke å få et varsel, sier Eldri Holo i Statens strålevern.

- Det ser ut som om det har vært en slags hendelse i ventilasjonssystemet knyttet til reaktoren. Det ser mer ut som en driftsforstyrrelse, og ikke en alvorlig hendelse, sier Holo.

Nedstengning

Rosatomflot melder at Taimyr gjennomførte en kontrollert nedstengning av kjernekraftanlegget.

Det er ikke klart hvorvidt nedstengningen skjedde som følge av de forhøyede måleverdiene eller om radioaktiviteten ble oppdaget som følge av en allerede planlagt nedstengning.– Kan endre seg

Bellona følger situasjonen.

– Hvis det er riktig at situasjonen tilsvarer en null på INES-skalaen, er det en hendelse og ikke en ulykke. Da er sjansen liten for at det har kommet radioaktivitet på utsiden av båten. Men, situasjonen kan endre seg, dersom det kommer ytterligere informasjon som peker i annen retning senere, sier Bøhmer.

Les mer om: