Pusset opp Folkets Hus uten tariffavtale

LO, som kjemper for tariffavtale og arbeidernes rettigheter, har brukt håndverkere uten tariffavtale til oppussing av Folkets Hus.

Pusset opp Folkets Hus uten tariffavtale
ARBEID: Liv og lære går ikke hånd i hånd i Folkets Hus. Bilde: Dag Yngve Dahle

Dette er solidaransvar

Solidaransvar har vært en av de sentrale kampsakene til LO de siste årene. De har fått delvis gjennomslag for saken gjennom allmenngjøringsloven, som trådte i kraft 1. januar 2010.

Den sier at en oppdragsgiver som leier inn underleverandører er solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger også for selskapene nedover i verdikjeden, altså underleverandørene. Det betyr i praksis at det er ulovlig å bedrive sosial dumping ved å benytte underleverandører som underbetaler sine ansatte.

Solidaransvaret gjelder alle næringer med allmenngjorte tariffavtaler, herunder byggenæringen og verftsindustrien.

Av og til overgår virkeligheten fantasien. Det er knapt til å tro at Folkets Hus, arbeidernes høyborg på Youngstorget i i Oslo, nå pusses opp av arbeidere uten tariffavtale.

Sosial dumping tillatt

På nytt

I 2009 kom det for en dag at entreprenørfirmaet Bentzenbygg jobbet i Oslo Kongressenter Folkets Hus uten å ha tariffavtale for sine ansatte. Da vedtok styret at arbeidere uten tariffavtale ikke får jobbe i bygget.

LO-bladet Magasinet melder nå at det skjer igjen. Bentzenbygg bruker underentreprenører som ikke betaler sine ansatte tarifflønn, blant annet malerfirmaet A. Lynnebakken & Sønn.

I tillegg skal elektrikere og montører fra andre firmaer uten tariffavtale ha jobbet i bygget i månedene før påske.

Det kan være langt mellom liv og lære - også i arbeiderbevegelsen.

LOs Ellen Stensrud: – En pinlig sak

"Errugærn"

Roy Pedersen, leder for LO Oslo, sitter i styret i Folkets Hus, er ikke tilfreds.

– Errugærn! Her skal det ryddes opp. Så enkelt er det. For dette kan vi rett og slett ikke leve med. Det foreligger et styrevedtak på at kun bedrifter med tariffavtale får jobbe i bygget, også hvis det fører til at arbeidet blir dyrere enn det ellers ville ha blitt, sier Pedersen til Teknisk Ukeblad.

På et styremøte denne uka ble styret i Oslo Kongressenter Folkets Hus enige om å skjerpe rutinene.

– Dette har klare prinsippielle sider. Folkets Hus er dessuten avhengig av tillit fra de ulike forbundene, som arrangerer sine landsmøter i bygget. I verste fall kan de velge å arrangere disse store arrangementene i andre lokaler, sier Pedersen.

Roy Pedersen, leder for LO Oslo.
TARIFFMANGEL: Dårlige interne kontrollrutiner. Det mener LO Oslos Roy Pedersen er årsaken. FOTO: Dag Yngve Dahle Dag Yngve Dahle

– Trist

Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, antyder at LO ikke vil rydde opp.

– Jeg synes det er trist at Folkets Hus ikke følger sitt eget regelverk, selv om det er snakk om underentreprenører. Fagbevegelsen har åpenbart ikke kontroll med hva som skjer i eget hus. Og det virker heller ikke som det er stor vilje til å rydde opp. En tariffavtale er et kvalitetsstempel LO bør ta på alvor, sier Vellesen til Teknisk Ukeblad.

Et besøk i Folkets Hus avdekker at oppussingsarbeidene fortsatt pågår - nå ved den gamle hovedinngangen. Arbeidene skal ferdigstilles i midten av mai.

En av tre mangler ID-kort

NYTT: Oppussingen av Folkets Hus er ennå ikke ferdig. (Foto: Dag Yngve Dahle)

Byggingeniører lærer lite om byggefeil

Ikke på gli

Tom Rønning, daglig leder i Bentzenbygg, er svært sparsom med kommentarene når vi ringer.

– Vi har tariffavtale for våre ansatte. Men jeg vil henvise deg til vår kontraktspartner Oslo Kongressenter, sier han.

– Er det slik at underentreprenørene dere bruker ikke har tariffavtale?

– Jeg kjenner ikke alle detaljer her, men det kan ha vært noe snakk om det. Det kan være at vi ikke har fått alt til å gli når det gjelder underleverandørene, sier Rønning.

– Uheldig

Stein Edvard Skogli, administrerende direktør i Oslo Kongressenter, sier det slik:

– Vi har et kontraktsforhold med Bentzenbygg, som har tariffavtale. Men de har i kampens hete vært uheldig og fått inn noen underleverandører uten tariffavtale. Det er klart at dette får et spesielt fokus når det er LO og dette bygget det gjelder, sier Skogli.

Olav Lynnebakken, sjef i A. Lynnebakken & Sønn, er ikke enig.

– Vi har ikke tariffavtale. Grunnen er at gutta ikke vil ha det, siden de tjener bedre uten. Jeg stusser over at LO på denne måten prøver å pålegge bedrifter tariffavtale, sier Lynnebakken.

Lav lønnsvekst med arbeidsinnvandring

Les mer om: