Ptil advarer mot å redusere hviletiden for offshorearbeidere

Frykter for sikkerheten.

Offshorearbeidere, her på Åsgard, og deres arbeidstid har vært blant temaene i Arbeidstidsutvalgets rapport. Nå fruykter Petroleumstilsynet at foreslåtte endringer kan svekke sikkerheten.
Offshorearbeidere, her på Åsgard, og deres arbeidstid har vært blant temaene i Arbeidstidsutvalgets rapport. Nå fruykter Petroleumstilsynet at foreslåtte endringer kan svekke sikkerheten. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Ina AndersenIna AndersenJournalist
25. juli 2016 - 11:13

I januar presenterte professor Karen Helene Ulltveit-Moe Arbeidstidsutvalgets konklusjoner og anbefalinger.

Blant forslagene til utvalget er å endre den såkalte tredjedelsregelen, som sier at man skal ha hviletid hjemme i minst en tredjedel av den perioden man sist var offshore.

Det får Petroleumstilsynet til å reagere, skriver offshore.no

– Det er godt dokumentert at manglende restitusjon og hvile øker risikoen for feilhandlinger, skriver de i sitt høringssvar. 

Hviletid

Tredjedelsregelen innebærer at en arbeider som jobber med 2-4-ordning, som av forskjellige årsaker har vært offshore i for eksempel seks dager, skal ha minst to dagers hvile hjemme før vedkommende kan dra ut igjen.

Dette gjelder selv om man er i en toukers «på-periode».

Begrunnelse for å ville endre regelen er at den først og fremst fremstår som en viktig hviletidsbestemmelse for arbeidstakere uten tariffavtale, men at den på andre vis kan føre til dårlig utnyttelse av arbeidskraften. Blant annet fordi den vil kunne medføre at arbeidstakeren i løpet av et år arbeider færre timer enn fastsatt i tariffavtalen, skriver utvalget. 

De foreslår at regelen endres slik at den vil fungere for arbeidstakere uten tariffavtale, arbeidstakere med flere arbeidsgivere eller med særlig belastende arbeidstidsordninger.

– Flertallet mener at dette kan gjøres ved å bestemme at tredjedelsregelen ikke skal gjelde for arbeidstakere som har arbeidstidsordning som samlet sett gir et bedre vern, oppsummerer utvalget.

– Spesielle risikoforhold

Flere arbeidstakerorganisasjoner, deriblant Industri Energi, Safe og Nito, har reagert på denne formuleringen. Etter det Teknisk Ukeblad forstår er det spørsmålet om hva som gir et bedre vern som er det springende punktet i tolkningen av forslaget.

– Endringene i regelen vil gjøre det mulig for arbeidsgiverne å holde folk permanent ute på sokkelen uten avspasering i over et halvt år. Dette er helt uakseptabelt, har Leif Sande i Industri Energi tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.

Nå advarer også Petroleumstilsynet mot å endre på bestemmelsen. 

«En fjerning eller oppmykning av tredjedelsregelen, vil redusere arbeidstakernes mulighet til restitusjon og hvile. I petroleumsvirksomhet til havs er det spesielle risikoforhold, hvor feilhandlinger kan resultere i storulykker med skader på personell, miljø og innretninger. Det er godt dokumentert at manglende restitusjon og hvile øker risikoen for feilhandlinger», skriver Petroleumstilsynet i sitt brev til Arbeids- og sosialdepartementet, ifølge offshore.no.

Uten tariffbeskyttelse

Ptil er på langt på vei enig med arbeidstakerorganisasjonene i tolkningen av den foreslåtte regelendringen. 

«Ved en fjerning eller oppmykning av tredjedelsregelen vil ikke arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler nødvendigvis være beskyttet mot å bli sendt ut på ny oppholdsperiode gjennom tariffavtalene. Flere av avtalene hindrer ikke at det i løpet av en periode av året kan arbeides store deler av årsverket uten fri mellom oppholdsperiodene. Tariffavtalene (med 2-4-ordning) inneholder ikke krav om minimum opphold på land før arbeidstakeren kan reise offshore igjen», skriver Ptil.

Leder for Arbeidstidsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, sa derimot til Teknisk Ukeblad i januar at tolkningen til Industri Energi og de andre arbeidstakerorganisasjonene var feil. Hun avviste at konsekvensene av en regelendring kunne bli slik de skisserte. 

– Det vi skriver er at dersom man samlet sett har et vern som er bedre enn tredjedelsregelen, så vil man da ikke benytte denne, slik som for eksempel de som går 2-4-ordning. De har et bedre vern, sa Ulltveit-Moe.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.