ELEKTRISK

Prøver igjen: Enova inviterer til bygging av hurtigladere i Finnmark

Ny modell skal gi ladere i regioner.

Dette kan bli et vanlig syn også i Finnmark, om det går slik Enova ønsker.
Dette kan bli et vanlig syn også i Finnmark, om det går slik Enova ønsker. Foto: Marius Valle

Enova setter i gang et nytt støttetilbud for utbygging av hurtigladere. Det skal gi den første reelle utbyggingen hurtigladere i Finnmark.

Enova beskriver det som «en konkurransebasert støtteordning for helhetlig utbygging av hurtigladere i utvalgte områder hvor elbilsatsingen ikke ennå¨har kommet ordentlig i gang».

Det skal ikke bare komme finnmarkingene til gode. Også i Nord-Troms skal det føre til flere hurtigladere.

Målet er å legge til rette for at de som bor i de nordligste fylkene skal ha infrastruktur tilgjengelig som oppmuntrer til valg av elbil. 

Nøyaktig hvordan støtteordningen skal utformes er ikke klart. Det skal imidlertid være flere konkurranser hvor det skal deles ut støtte til bygging i gitte geografiske områder. 

Elbil ved 43 kilowatt hurtigladeuttak i Voss kommune. Foto: Marius Valle

For å spikre resten, inviterer Enova ladeoperatører til et møte senere denne måneden, hvor detaljene skal spikres.

Hensikten er å kunne lage en ordning som også gjør at det er mulig å gjøre penger på hurtiglading lengst nord.

Vil etablere konkurranse

Til syvende og sist ønsker Enova at det skal etableres et marked, som gjør at det på sikt blir reell konkurrase om å bygge hurtigladere i denne delen av landet.

– Ambisjonen vår er ikke å fylle Finnmark med hurtigladere, men at konkurransen bidrar til at elbil blir et reelt alternativ for de som bor og jobber i disse områdene. Så er tanken at dette skaper tilstrekkelig bruk og etterspørsel til at det deretter blir kommersielt interessant med videre utbygging. Slik kan støtten fra oss bidra til å skape et bærekraftig marked for hurtiglading, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Har vært forsøkt tidligere

Ladetilbud i landets nordligste fylke har tidligere vært forsøkt etablert av Enova. I september 2016 lyst de ut en anbudskonkurranse om utbygging av ladere i nord. 

I pressemeldingen den gang skrev de at det skulle bli «et kjempeløft for bruken av elbil i nord».

En rekke ladere skulle bygges langs E6 i fylket og i mange finnmarksbyer. Det var imidlertid ingen som leverte kvalifiserte søknader om bygging her. Det er til nå bare ett hurtigladested i fylket, driftet av Varanger Kraft.

I desember 2016 var det 148 elbiler i hele Finnmark. Per 31. desember 2018 hadde dette tallet økt til 294 biler. Til sammenligning var det 31. desember 2018 1889 elbiler i Troms, og 4274 i Nordland.

Finnmark er fylket med lavest elbiltetthet, med 0,72 prosent av bilbestanden. I motsatt ende er Hordaland, med 12,72 prosent av bilene.

Vanskeligere i Finnmark

Utlysningen i 2016 stilte generelt krav til utbygging langs hele strekning. Det ble den gang klart at det ville bli vanskelig å få til for operatørene, ettersom strømnettet ikke alltid følger veinettet, og det ville være vanskelig å få til lønnsom drift, forteller kommunikajonsrådgiver i Enova, Daniel Milford Flathagen til TU Elektrisk.

– Vi lempet derfor på kravene i nord, hvor vi for eksempel aksepterte økte avstander mellom hurtigladerne i Lofoten og Nord-Troms og deler av Finnmark, og pekte ut noen utvalgte byer og tettsteder for utbygging i Finnmark. Som kjent ga heller ikke dette søknader og derfor ingen utbygging, sier Flathagen.

Siden 2017 har Enova hatt et støttetilbud hvor det har vært mulig å søke om støtte til bygging av av hurtigladere i kommuner med færre enn to ladere fra før av. De fleste kommunene i Nord-Norge har vært kvalifisert, men den maksimale støtten har vært 40 prosent.

Ett hurtigladested i Finnmark så langt

Gjennom dette programmet, som nå fases ut, har Enova støttet hurtigladere i Alta, Loppa og Porsanger. Per i dag er det imidlertid bare ett hurtigladested i Finnmark, i Kirkenes, hvor det er to ladestasjoner.

Flathagen viser til at det står i pressemeldingen at de ønsker å gjøre hurtiglading til en lønnsom forretning også i Finnmark, og at dette er noe de tror de kan løse ved å gå i dialog med operatørene.

Og interessen er tilstede, forklarer han.

– Det har skjedd mye på personbilmarkedet siden vi lanserte korridorsatsingen vår i 2015, og vi tror og håper at timingen nå er riktig for å ta dette løftet sammen med næringen. Så er det ennå for tidlig å slå fast hva som blir annerledes, all den tid vi ennå ikke har landet kriteriene – det er jo det vi nå går i dialog med interessentene for å gjøre. Men det blir konkurransebasert – noe som gjør at vi i teorien kan støtte hele investeringen, og vi vil etterstrebe å sette sammen områdevise pakker som blir mest mulig attraktive å søke på, sier Flathagen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.