IT

Politiet beviser egen mangel på IT-kompetanse

NTNU-oppgave dokumenterer mangelfull it-kompetanse fra topp til bunn.

HJELPER IKKE: Det hjelper lite å utstyre politiet med stadig mer moderne it-utstyr så lenge de ansatte ikke er i stand til å utnytte løsningene til mer effektivt politiarbeid, viser en masteroppgave.
HJELPER IKKE: Det hjelper lite å utstyre politiet med stadig mer moderne it-utstyr så lenge de ansatte ikke er i stand til å utnytte løsningene til mer effektivt politiarbeid, viser en masteroppgave. Bilde: Håkon Jacobsen
 • Politiet har it-løsninger som kan gjøre etaten mer effektiv, men er ikke i stand til å hente ut gevinstene.
 • Politifolk flest får minimalt med opplæring i å bruke it-løsningene de har til rådighet.
 • Fokus på innføring av it med tilhørende kompetanse og endring av arbeidsprosesser vil øke effektiviteten i politidistriktene.

 • Løsningen ligger hos Politidirektoratet, som må sørge for å heve kompetansen i hele organisasjonen.

Det er hovedbudskapet i en masteroppgave fra en mellomleder i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), gjennomført ved NTNU.

Den underbygger dermed den massive kritikken mot Politiets mangelfulle it-systemer og -kompetanse, ikke minst i 22. juli-kommisjonens rapport.

Les også: Politiet må bruke IT-løsninger fra 70-tallet

Justisminister Grete Faremo har allerede varslet opprydding i Politidirektoratet.

Jobber som før

– Det hjelper ikke å utstyre politiet med nye og moderne løsninger når man fortsetter å jobbe som før, sier Torill Iversen til Teknisk Ukeblad.

Inntil nylig var hun faggruppeleder for prosjektledelsen ved PDMT. Her hadde hun det overordnede ansvaret for prosjektledelse og -metodikk.

Iversen har ti års fartstid i Politiet, med erfaring hele veien fra «fotsoldat» til ledelse. Nå har hun byttet beite til en it-lederstilling hos Flytoget, men avviser at hun har flyktet fra politietaten.

Les også:

Her har politiet full oversikt

Kan ikke sende tekst, bilder eller kart til patruljene

Riksalarm stoppet av intern krangel  

Mindre effektiv

Utgangspunktet for masteroppgaven var en statlig rapport som viste synkende effektivitet ved flere politidistrikter, selv om det var blitt flere ansatte.

Iversens studie viser en viss sammenheng mellom dette, mangelen på it-kompetanse og innføring av it-systemer.

Og den viser tydelig at informasjonsteknologi står lavt på dagsorden i hele organiasjonen.

Les hele rapporten.

 

Her er noen funn, basert på webbaserte undersøkelser og intervjuer med ledere og ansatte i sju politidistrikter:

 • Strategisk styring av it er mangelfull fra et overordnet perspektiv og helt ned til ledelse av den enkelte polititjenestekvinne og -mann.
 • Det stilles få krav til hvilken digital kompetanse både ledere og medarbeidere skal ha.
 • De fleste oppgir at det i liten grad blir gitt it-opplæring.
 • Nye it-løsninger medfører i liten grad endringer i politidistriktenes rutiner eller arbeidsprosesser.
 • Det er store muligheter for effektiviseringsgevinster basert på å utnytte de systemene man allerede har i dag.
 • Ledelsen gir i hovedsak ingen info om gevinstene, og det fører til minimalt med endringer i måten jobben gjøres på.
 • Verken ledere eller etterforskere blir stilt høye/formelle krav til it-kompetanse.

Tlfeldig styring

Bruken av politiets personalstyringsverktøy PSV illustrerer situasjonen.

Dette er PODs verktøy for å kartlegge utviklingen i etaten, men det er høyst tilfeldige data som legges inn ved de ulike politidistriktene.

I intervjuer oppgir ledere at de er inne og kikker på tallene, mens andre mener de ikke har tilgang til systemet. En kilde fant et to år gammelt og hittil ukjent direktiv fra POD, som oppga at det er opp til politimesteren å bestemme hvilke data som PSV skal mates med.

Les også:

Vil prioritere mobildekning for viktige personer

Nå får du mye bedre mobillyd  

Etterretning

Det samme fenomenet gjelder etterretningssystemet Indicia. Her skal hver etterforsker legge inn informasjon som er viktig for etterforskningen av saker og personer, slik at den kan deles med kolleger. Ifølge masterstudent Iversen har Indicia høy kredibilitet.

– Men en undersøkelse fra Politihøyskolen viser at det er opp til den enkelte å bestemme hva som skal skrives inn i systemet, sier hun.

Dermed kan det bli litt tilfeldig hva slags informasjon man finner i Indicia.

– Det er ingen kultur eller retningslinjer for å dele informasjon. Informasjonen eies av den enkelte og ikke av politiet som en hel virksomhet, sier Iversen.

Toppledelsen

Løsningen på en slik situasjon er å starte på toppen, ifølge masteroppgaven:

Politidirektoratet må få en it-strategi som legger til rette for at de ansatte får kompetanse til å håndtere it-verktøyene. Fra sentralt hold må det stilles krav til hvordan politidistriktene skal ta imot, innføre og opplære sine medarbeidere i de løsningene som er valgt ut, heter det i oppgaven.

– Og Politiet må begynne å se på sin informasjonshåndtering som håndtering av virksomhetens informasjon og kunnskap, og ikke som at opplysningene tilhører hver enkelt medarbeider, sier Iversen.

Iversen er engstelig for at stor politisk oppmerksomhet på politiets etterslep på dataområdet kan slå feil ut.

– Vi kan risikere at det blir kastet penger etter politiet i budsjettene fremover, og det blir feil så lenge det bare skaffes nytt utstyr og nmye løsninger. Det er ingen tvil om at etaten trenger mer moderne løsninger, men de ansatte må også lære å utnytte alt utstyret og verktøyene, mener hun.

Avslører

Det kan jo virke litt pussig at en ansatt i politiet til de grader avslører svakhetene i egne rekke.

Torill Iversen gir denne forklaringen:

– Hjertet mitt er i politiet, og jeg ønsker å bidra til mer effektivitet - at it blir brukt på en bedre måte. Jeg begynte med it på den operative siden og mener å se områder der politiet kan forbedre seg og få mer ut av ressursene.

 

Åpen

Hos PDMT ønsker ikke ledelsen å skjule funnene i masteroppgaven. Tvert imot har direktør Lars Henrik Bøhler - etter at Teknisk Ukeblad mandag publiserte denne saken - insistert på å få med en umiddelbar kommentar for å understeke at han bidro til at redaksjonen fikk denne dokumentasjonen.

I en e-post berømmer Bøhler Iversens undersøkelser:

– Torill Iversen peker på behovet for økte investeringer i endringsledelse og opplæring parallelt med it-investeringer og på å øke den digitale kompetansen i etaten. Dette er ikke nytt, men det er nytt at vi nå har undersøkt sammenhengen mellom ikt og effektivitet innad i politiet. Dette tar vi med oss videre. Jeg har allerede oversendt oppgaven til både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet sammen med en anmodning om å bruke denne kunnskapen i it-satsingen og det øvrige forbedringasarbeidet i politiet. Vi ser også på hvilke måter vi kan benytte dette i vårt kontinuerlige utviklings- og forbedringsarbeid, skriver PDMT-sjefen.

Se også: Politiet betalte for rapport som slakter it-kompetansen

 

Fikk du med deg disse IT-sakene?

Klart for mer mobilt bredbånd i tv-nettet

Slik velger Google en norsk IT-mygg  

Dette er Norges ukjente milliardbutikk  

De rødgrønne forsinker bygde-bredbåndet

Super-wifi rekker mange kilometer  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.